مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.0503
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 18:56:34
0 (4.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

878
قیمت روز
7 (0.8%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:02:35
29 (3.42%)
تغییر ۳ ماهه
8 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
36 (3.94%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 2528.54 42.35T 2528.54 2528.54 2528.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۰۳
Microsoft 5112.3 38.70T 5112.3 5112.3 5112.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۰۳
Amazon.com 66400 33.63T 66400 66400 66400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۰۳
Alphabet Inc C 50050 33.55T 50050 50050 50050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۱۲
Alphabet A 48230 33.55T 48230 48230 48370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Facebook 6566.18 18.70T 6566.18 6566.18 6584.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Alibaba 4201.41 15.72T 4201.41 4201.41 4211.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Tencent ADR 1530 14.67T 1530 1530 1530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Tesla 13806.68 13.40T 13806.68 13806.68 13806.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۸:۰۷
Tesla 17130.67 13.40T 17130.67 17130.67 17130.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۲:۰۷
Berkshire Hathaway B 5684.87 13.08T 5684.87 5684.87 5792.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Taiwan Semiconductor 2346.85 11.21T 2346.85 2346.85 2350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
JPMorgan 3174.01 9.66T 3174.01 3174.01 3187 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Visa 4660.55 9.26T 4660.55 4660.55 4675 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
NVIDIA 14185.57 8.84T 14185.57 14185.57 14291 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
J&J 3272 8.66T 3272 3272 3272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۰۳
Louis Vuitton 15658.76 8.14T 15658.76 15658.76 15658.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۱۵
UnitedHealth 8022.74 7.78T 8022.74 8022.74 8022.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۸:۰۷
Walmart 2728.64 7.67T 2728.64 2728.64 2736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۰:۰۷
Mastercard 7270 7.21T 7270 7270 7292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Bank of America 650 7.14T 650 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۲:۰۷
Bank of America 829.01 7.14T 829.01 829.01 832 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Nestle 2385 7.07T 2385 2385 2385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Roche Holding Participation 7420.55 6.90T 7420.55 7420.55 7420.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Samsung Electronics DRC 35789.25 6.81T 35789.25 35789.25 35854.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۱:۱۱
Home Depot 6171.27 6.58T 6171.27 6171.27 6171.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۰۳
Walt Disney 3514.21 6.42T 3514.21 3514.21 3514.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۰۳
PayPal Holdings Inc 5366.61 6.35T 5366.61 5330 5366.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
ASML Holding 13848.58 5.80T 13848.58 13848.58 13848.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۱۲
Exxon Mobil 1249 5.25T 1249 1249 1249 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۰۳
Comcast 1130 5.20T 1130 1130 1133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
L'Oreal 9075.11 5.19T 9075.11 9075.11 9075.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۴:۵۳
Adobe 10725 5.15T 10725 10725 10799.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Coca-Cola 1110 4.82T 1110 1110 1118.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Verizon 1169.99 4.77T 1169.99 1169.99 1169.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۶
Oracle 1650 4.76T 1650 1650 1650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۱۲
Unilever ADR 1230 4.65T 1230 1194.2 1230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۶
Intel 1150 4.65T 1150 1130 1150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۶
Jd.Com Inc Adr 1412.04 4.62T 1412.04 1412.04 1421 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Cisco 1087 4.61T 1087 1087 1087 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی