مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.05
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 03:43:05
0 (8.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

870
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:50
126 (12.65%)
تغییر ۳ ماهه
12 (1.36%)
تغییر ۶ ماهه
190 (27.94%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 2460 41.91T - 2460 2460 5.48 0.22% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Microsoft 4301.01 32.58T - 4301.01 4301.01 11.01 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Amazon.com 64250 32.21T - 64250 64250 280.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Alphabet A 36483 24.73T - 36483 36483 75.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Alphabet Inc C 36619.53 24.73T - 36619.53 36619.53 314.53 0.87% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Facebook 5740 16.38T - 5740 5740 48.00 0.84% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Alibaba 5230.73 15.72T - 5230.73 5230.73 28.77 0.55% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Tencent ADR 1495 14.20T - 1495 1495 2.55 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Berkshire Hathaway B 4600 10.83T - 4600 4600 15.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Tesla 11345 10.78T - 11345 11345 113.00 1.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Tesla 11371.3 10.78T - 11371.3 11371.3 68.80 0.61% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Taiwan Semiconductor 2061 9.08T - 1966.8 2061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۳:۱۱
Walmart 3010 8.54T - 3010 3010 16.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Visa 4203.98 8.33T - 4203.98 4203.98 17.98 0.43% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
J&J 2989.88 7.81T - 2989.88 2989.88 14.88 0.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
JPMorgan 2444 7.44T - 2444 2444 16.64 0.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Samsung Electronics DRC 31629.69 6.81T - 31629.69 31629.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Mastercard 6785 6.78T - 6785 6785 30.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
NVIDIA 10856.99 6.71T - 10856.99 10856.99 12.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
UnitedHealth 6967.95 6.60T - 6967.95 6967.95 67.05 0.96% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Nestle 2411.1 6.43T - 2411.1 2411.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۸
Louis Vuitton 12121.6 6.07T - 12121.6 12121.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Home Depot 5419.42 5.83T - 5419.42 5419.42 5.58 0.10% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Roche Holding Participation 6814.47 5.81T - 6814.47 6814.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Walt Disney 3077 5.57T - 3077 3077 21.00 0.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Verizon 1250 5.08T - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Bank of America 582.65 5.03T - 582.65 582.65 0.25 0.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Bank of America 582.65 5.03T - 582.65 582.65 4.55 0.79% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
PayPal Holdings Inc 4245 4.99T - 4245 4245 18.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Unilever ADR 1175 4.80T - 1175 1175 10.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Comcast 1025.04 4.67T - 1025.04 1025.04 5.04 0.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Jd.Com Inc Adr 1699.9 4.62T - 1699.9 1699.9 29.40 1.76% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Adobe 9619 4.62T - 9619 9619 24.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Coca-Cola 1040 4.48T - 1040 1040 3.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Netflix 10065 4.45T - 10065 10065 50.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Nike 2710 4.26T - 2710 2710 4.50 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
Novartis ADR 1812.31 4.16T - 1812.31 1812.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
AT&T 582 4.15T - 582 582 1.95 0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
L'Oreal 7415.94 4.15T - 7415.94 7415.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۳:۱۱
Merck&Co 1635.49 4.13T - 1635.49 1635.49 22.15 1.37% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی