شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0535
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 05:49:17
0 (2.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

708
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:45
31 (4.58%)
تغییر ۳ ماهه
66 (10.28%)
تغییر ۶ ماهه
118 (20.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
19 (2.65%)
تغییر ۶ ماهه
25 (3.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 5950.53 17722.32B - 5950.53 5950.53 2.98 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Amazon.com 34775 16065.67B - 34775 34775 60.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Alphabet A 27232.06 15184.46B - 27232.06 27232.06 220.74 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Alphabet Inc C 27285 15184.46B - 27285 27285 156.06 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Microsoft 3100.73 14757.69B - 3100.73 3100.73 0.72 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Facebook 4080 10956.27B - 4080 4080 35.52 0.88% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Alibaba 3939 9255.60B - 3939 3939 17.01 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Berkshire Hathaway B 4190 9001.40B - 4190 4190 23.36 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
JPMorgan 2525.75 6910.58B - 2525.75 2525.75 25.50 1.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Exxon Mobil 1216.3 6822.73B - 1216.3 1216.3 4.28 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
J&J 2809 6339.28B - 2809 2809 21.60 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Visa 3800 5778.49B - 3800 3800 19.00 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Royal Dutch Shell ADR 1050 5729.02B - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Royal Dutch Shell B ADR 1167.3 5729.02B - 1167.3 1167.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۲۳:۰۲
Bank of America 624.2 5567.54B - 624.2 624.2 1.20 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Wells Fargo&Co 895 5262.12B - 895 895 1.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Walmart 2199 4923.00B - 2199 2199 4.20 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Nestle 2088.46 4729.70B - 2088.46 2088.46 3.06 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Chevron 2087 4706.01B - 2087 2087 7.16 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
UnitedHealth 5376.5 4592.45B - 5376.5 5376.5 19.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
AT&T 727.83 4582.12B - 727.83 727.83 0.72 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Intel 1265.5 4512.19B - 1265.5 1265.5 0.50 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Home Depot 4395 4383.83B - 4395 4395 5.06 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Pfizer 713 4133.73B - 713 713 43.28 6.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Verizon 1140 4049.19B - 1140 1140 5.00 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Mastercard 6005.75 3999.33B - 6005.75 6005.75 19.45 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
PetroChina ADR 930.87 3983.94B - 930.87 930.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Cisco 897.06 3941.86B - 897.06 897.06 0.95 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Roche Holding Participation 6250.89 3890.81B - 6250.89 6250.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Procter&Gamble 2370 3823.43B - 2370 2370 20.00 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Boeing 5921.75 3807.27B - 5921.75 5921.75 8.75 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Novartis ADR 1774 3750.59B - 1774 1774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
HSBC ADR 723.1 3654.36B - 723.1 723.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Coca-Cola 1072.2 3635.47B - 1072.2 1072.2 24.05 2.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Taiwan Semiconductor 1064 3578.78B - 1064 1064 3.87 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
China Mobile ADR 842 3542.17B - 842 842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Oracle 1008.54 3503.60B - 1008.54 1008.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Anheuser Busch Inbev 1436.16 3325.13B - 1436.16 1436.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Citigroup 1448.72 3323.81B - 1448.72 1448.72 13.65 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Netflix 6554 3314.27B - 6554 6554 59.00 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳