مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.0496
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 04:53:05
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

832
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:31
42 (4.81%)
تغییر ۳ ماهه
137 (14.14%)
تغییر ۶ ماهه
108 (11.49%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 2644.25 44.36T 2644.25 2644.25 2644.25 8.80 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Microsoft 5163.02 38.87T 5163.02 5163.02 5163.02 16.98 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Amazon.com 68077.6 34.28T 68077.6 68077.6 68077.6 132.40 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Alphabet Inc C 45290 30.61T 45522 45290 45522 648.63 1.43% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
Alphabet A 44970 30.61T 45030 44970 45030 267.05 0.59% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
Facebook 6263.99 17.87T 6236.37 6236.37 6263.99 30.47 0.49% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Alibaba 4891.46 15.72T 4907.89 4891.46 4907.89 65.04 1.35% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
Tencent ADR 1599 15.25T 1588 1588 1599 3.69 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
Tesla 17130.67 13.52T 17130.67 17130.67 17130.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۲:۰۷
Tesla 14275.67 13.52T 14275.67 14111.05 14275.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۰:۰۷
Berkshire Hathaway B 5383.77 12.45T 5377.5 5377.5 5383.77 23.75 0.44% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
Taiwan Semiconductor 2439.99 11.11T 2414.6 2414.6 2439.99 27.19 1.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
JPMorgan 3146.06 9.52T 3146.06 3146.06 3146.06 6.06 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Visa 4447.01 8.85T 4448.5 4447.01 4448.5 1.92 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
J&J 3259.99 8.56T 3259.99 3259.99 3259.99 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Walmart 2728.64 7.67T 2728.64 2728.64 2736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۰:۰۷
Mastercard 7631.7 7.61T 7631.7 7631.7 7631.7 51.70 0.68% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۹
NVIDIA 12239.84 7.60T 12000 12000 12239.84 819.84 7.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Louis Vuitton 14069 7.13T 14069 14069 14069 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۰۶
Bank of America 809.93 6.96T 809.93 809.93 809.93 5.18 0.64% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Bank of America 650 6.96T 650 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۲:۰۷
Home Depot 6466.25 6.94T 6466.25 6466.25 6466.25 22.25 0.35% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Samsung Electronics DRC 37259.17 6.81T 37259.17 37159.96 37259.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Walt Disney 3750.3 6.81T 3750.3 3750.3 3750.3 5.30 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Nestle 2361.41 6.65T 2361.41 2361.41 2361.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۱۰
UnitedHealth 6970.75 6.57T 6970.75 6970.75 7012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۲:۰۶
PayPal Holdings Inc 5420 6.35T 5409.91 5409.91 5420 62.00 1.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
Roche Holding Participation 6675 6.00T 6675 6675 6675 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۰:۱۱
Intel 1328.98 5.36T 1328.98 1328.98 1328.98 12.98 0.99% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
ASML Holding 12910 5.24T 12910 12910 12910 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۰۶
Netflix 11188 4.93T 11188 11188 11188 16.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Comcast 1076 4.92T 1076 1076 1076 46.00 4.47% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Adobe 10190 4.87T 10170 10170 10190 190.00 1.90% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
Verizon 1169.99 4.77T 1169.99 1169.99 1169.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۶
Exxon Mobil 1120 4.73T 1120 1120 1120 2.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Unilever ADR 1142.5 4.65T 1142.5 1142.5 1142.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Coca-Cola 1076.98 4.63T 1070 1070 1076.98 8.96 0.84% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Jd.Com Inc Adr 1580 4.62T 1585 1580 1585 10.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
L'Oreal 7987.6 4.53T 7987.6 7987.6 7987.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
Oracle 1544.9 4.42T 1544.9 1544.9 1544.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی