شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.0442
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:21:36
0 (6.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,047
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:39
45 (4.49%)
تغییر ۳ ماهه
352 (50.65%)
تغییر ۶ ماهه
387 (58.64%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
26 (3.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Visa 4330 9.17T - 4330 4330 7.11 0.16% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
VOLARIS A 11.5 11.92B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Wynn Resorts 1621.4 178.80B - 1621.4 1621.4 10.71 0.66% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Wells Fargo&Co 550.01 2.27T - 550.01 550.01 0.11 0.02% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Wal Mart Mexico 53.6 912.01B - 53.6 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Western Digital 985 296.40B - 985 985 6.00 0.61% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Tesla 33699.99 6.25T - 33699.99 33699.99 70.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Tesla 33957 6.25T - 33957 33957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Target 2898 1.44T - 2898 2898 7.63 0.26% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Twilio 6477 906.45B - 6477 6477 27.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Starbucks 1719.99 2.01T - 1719.99 1719.99 4.99 0.29% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Uber Tech 703 1.22T - 703 703 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Tencent ADR 1540.5 15.06T - 1540.5 1540.5 9.50 0.62% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Twitter Inc 831 650.12B - 831 831 16.50 2.03% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Spotify Tech 5860.13 1.09T - 5860.13 5860.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Under Armour A 222.5 92.64B - 222.5 222.5 4.50 2.02% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Southwest Airlines 715.25 422.24B - 715.25 715.25 9.26 1.31% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
United Continental 718 209.34B - 718 718 8.00 1.13% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
United States Steel 155.6 34.06B - 155.6 155.6 2.60 1.70% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Taiwan Semiconductor 1765 8.30T - 1765 1765 34.09 1.93% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
United Parcel Service 3200 2.78T - 3200 3200 44.00 1.39% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
OMA B 92.06 31.55B - 92.06 92.06 0.35 0.38% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
NVIDIA 9960 6.13T - 9960 9960 90.00 0.91% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Mexichem 37 74.00B - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Qualcomm 2470 2.79T - 2470 2470 31.01 1.26% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
SINA Corp 913.25 62.38B - 913.25 913.25 11.75 1.30% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Opko Health 118 78.93B - 118 118 2.00 1.69% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Ross Stores 1985 707.71B - 1985 1985 15.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Shopify Inc 24336 2.94T - 24336 24336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Schlumberger 420.01 590.28B - 420.01 420.01 1.46 0.35% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Salesforce.com 4575 4.15T - 4575 4575 45.00 0.99% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
PINFRA SAB De CV 165.1 70.87B - 165.1 165.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Santander Mexico B 14.87 96.85B - 14.87 14.87 0.30 2.06% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Santander Mexico B 14.98 100.79B - 14.98 14.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
PayPal Holdings Inc 4445 5.22T - 4445 4445 3.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Prudential Financial 1454 576.74B - 1454 1454 63.50 4.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Royal Caribbean Cruises 1079 225.11B - 1079 1079 39.00 3.75% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Prologis Property Mexico 42.78 37.01B - 42.78 42.78 0.12 0.28% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Prologis Property Mexico 42.85 37.01B - 42.85 42.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
MGM 367 182.10B - 367 367 1.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی