شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0411
قیمت روز
0 (3.16%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:06
0 (22.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (18.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (21.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

911
قیمت روز
2 (0.22%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:03
230 (33.77%)
تغییر ۳ ماهه
213 (30.52%)
تغییر ۶ ماهه
327 (55.99%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
24 (3.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 6031 26.67T - 6031 6031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Microsoft 3432.27 26.18T - 3432.27 3432.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Amazon.com 38350 19.13T - 38350 38350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Alphabet A 27514.21 19.02T - 27514.21 27514.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Freeport-McMoran 225.7 19.02T - 225.7 225.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Estee Lauder 3745 19.02T - 3745 3745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Alphabet Inc C 27632 19.02T - 27632 27632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Mitsubishi UFJ Financial ADR 103.93 11.32T - 103.93 103.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Facebook 3955.34 11.32T - 3955.34 3955.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Procter&Gamble 2350 11.02T - 2350 2350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Alibaba 4076.61 11.02T - 4076.61 4076.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Berkshire Hathaway B 4285 10.50T - 4285 4285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Bayer 1552.5 10.50T - 1552.5 1552.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Nomad Foods 393.08 9.30T - 383.47 393.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Tencent ADR 959 9.30T - 959 959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Target 2140 8.18T - 2140 2140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Visa 3808 8.18T - 3808 3808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
General Dynamics 3352.3 8.09T - 3352.3 3352.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
JPMorgan 2566.62 8.09T - 2566.62 2566.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
J&J 2871.15 7.57T - 2871.15 2871.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Samsung Electronics DRC 22500 6.24T - 22500 22500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Mastercard 6150 6.22T - 6150 6150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
JC Penney 14.51 6.22T - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Walmart 2170 6.18T - 2170 2170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Nestle 2092.09 6.05T - 2092.09 2092.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Bank of America 647.25 5.83T - 647.25 647.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Macquarie Mexico Real Estate 20.23 5.83T - 20.23 20.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
AGNC Invest 343.7 5.83T - 343.7 343.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Bank of America 584 5.83T - 584 584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
ICE 1852 5.50T - 1852 1852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding Participation 6463.71 5.50T - 6463.71 6463.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Intel 1268.99 5.38T - 1268.99 1268.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Royal Bank Of Canada 1490 5.38T - 1490 1490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Taiwan Semiconductor 1066 5.30T - 1066 1066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
AT&T 710.01 5.29T - 710.01 710.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Prudential Financial 1723.86 5.29T - 1723.86 1723.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
UnitedHealth 5445 5.20T - 5445 5445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Goldman Sachs 4554.17 4.91T - 4554.17 4554.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Exxon Mobil 1160 4.91T - 1160 1160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Home Depot 4458.57 4.90T - 4458.57 4458.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی