موریس
موریس

روپیه موریس / دلار

0.0244
قیمت روز
0 (0.41%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 19:28:57
0 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,805
قیمت روز
15 (0.84%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 17:01:34
44 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
170 (10.40%)
تغییر ۶ ماهه
507 (39.06%)
نوسان سالیانه

Semdex

1,479
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت 20:02:57
119 (7.46%)
تغییر ۳ ماهه
133 (8.25%)
تغییر ۶ ماهه
641 (30.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tropical Paradise 303 - - 303 303 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Air Mauritius 5.8 - - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۸
Plastic Industry Mtius 54 - - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Covifra 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۹
Harel Mallac 70.5 - - 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۴۴
CMB International 0.05 - - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۰۶
Semaris 0.99 - - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۷
Ascencia 16.9 - - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۰۴
Alteo 15.5 - - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
United Docks 51 - - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Sun Resorts 14.75 - - 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Fincorp Investment 15.05 - - 15.05 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Caudan Development 0.9 - - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Constance Hotel 10.8 - - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Rogers & Co 19.8 - - 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Eudcos 9.9 - - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
ENL 13.1 - - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۰۴
Phoenix Invest 370 - - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Automatic Systems 75.25 - - 75.25 75.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Gamma Civic 27.5 - - 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Mauritius Secondary Industries 33 - - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Medical And Surgical Centre 4.81 - - 4.81 4.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
New Mauritius Hotels 8.92 - - 8.92 8.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
New Mauritius Hotels 5.08 - - 5.08 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Nat Inv Trust 32.5 - - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lottotech 7.3 - - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Livestock Feed 44.5 - - 44.5 44.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
United Investmen 4.02 - - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Mauritius Cosmetics 20 - - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۵
ABC Bankingoration 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۰۶
IBL 43 - - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۲۲:۰۵
CIEL Ltd 3.06 - - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Mauritius Oil Refineries 19.95 - - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Omnicane 13 - - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Terra Mauricia 18.3 - - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Fides 21.5 - - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Mauritius Chemical & Fertilizer 12.45 - - 12.45 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۰۶
Southern Cross Tourist Com Ltd 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۰۶
Mauritius Development Inv. Trust 1.93 - - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Lux Island Resorts Ltd 24 - - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی