شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.0248
قیمت روز
0 (1.61%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:50:30
0 (7.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,559
قیمت روز
20 (1.3%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:18
216 (16.08%)
تغییر ۳ ماهه
255 (19.56%)
تغییر ۶ ماهه
484 (45.02%)
نوسان سالیانه

Semdex

1,769
قیمت روز
85 (5.07%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:30:54
446 (20.13%)
تغییر ۳ ماهه
359 (16.85%)
تغییر ۶ ماهه
417 (19.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 225 47.32B - 225 225 26.75 13.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
State Bank of Mauritius 5.16 11.10B - 5.16 5.16 0.86 20.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
GRIT Real Estate Income 0.8 9.64B - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Green Flash 0.53 9.52B - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Phoenix Beverages 560 8.88B - 560 560 20.00 3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Ciel Textile 41.25 4.20B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Bramer Banking 4.3 3.88B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 81 3.16B - 81 81 11.00 15.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Innodis 40.95 1.46B - 40.95 40.95 1.10 2.76% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
P. O. L. I. C. Y 5.14 1.09B - 5.14 5.14 0.34 7.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Cons SE 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۵۸
United Investmen 7.7 - - 7.66 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۵۸
Dale Capital 1.91 - - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۷
MFD Group Ltd 10.5 - - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Go Life 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷:۰۰
Tropical Paradise Co Ltd 5.5 - - 5.5 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۳۶
Mauritius Secondary Industries 34.15 - - 34.15 34.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۵۵
Mauritius Chemical & Fertilizer 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
Nat Inv Trust 30.9 - - 30.9 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
Harel Mallac 73.5 - - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
Moulins Con O 210 - - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰
Quality Bev 14.5 - - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Phoenix Invest 382 - - 382 382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Mauritian Eagle Insurance 122 - - 122 122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۰۸
Novus Property 9.8 - - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Belle Mare Holding 33.6 - - 33.6 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Southern Cross Tourist Com Ltd 3.6 - - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۴:۱۱
Medine 61.75 - - 61.75 61.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Africa Clean Energy 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
United Bus Service Ltd 39 - - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Livestock Feed Pref Ltd 30.35 - - 30.35 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Les Moulins Pref 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bychemex 6.74 - - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Compagnie des Magasins Populaires 9.52 - - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Chemco Ltd 21.5 - - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Margarine Industries 874 - - 874 874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Africa 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Anglo Maur 1340 - - 1340 1340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰
Associated Commercial Co Ltd 175 - - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی