موریس
موریس

روپیه موریس / دلار

0.0246
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 04:01:09
0 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,724
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:46
102 (5.59%)
تغییر ۳ ماهه
88 (5.38%)
تغییر ۶ ماهه
451 (35.43%)
نوسان سالیانه

Semdex

1,600
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 01:01:59
19 (1.20%)
تغییر ۳ ماهه
42 (2.54%)
تغییر ۶ ماهه
528 (24.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 240 57.29B - 240 240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۶
Green Flash 0.51 20.41B - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
GRIT Real Estate Income 0.65 10.87B - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۲۳:۰۷
Phoenix Beverages 590 9.70B - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۳۷
State Bank of Mauritius 3.5 9.04B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۲
Ciel Textile 41.25 4.20B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 86 3.99B - 86 86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۲
Bramer Banking 4.3 3.88B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Innodis 42.5 1.56B - 42.5 42.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
P. O. L. I. C. Y 3.64 826.23M - 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۲
Medine 45.85 - - 45.85 47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Paper Converting 27.5 - - 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Novus Property 9.5 - - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CMB International 0.05 - - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۰۶
Mauritius Oil Refineries 19.95 - - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
Mauritius Secondary Industries 30 - - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۰۵
Southern Cross Tourist Com Ltd 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۰۶
Belle Mare Holding 24.5 - - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Constance Hotel 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Associated Commercial Co Ltd 172 - - 172 172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۳۴
Covifra 19.85 - - 19.85 19.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۳۴
Sanlam Africa 2.24 - - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۳۵
Livestock Feed Pref Ltd 29 - - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۳۷
Semaris 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۸
Tropical Paradise Co Ltd 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Les Gaz Industriels Ltd 36 - - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
Les Moulins Pref 392 - - 392 392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
Mauritian Eagle Insurance 122 - - 122 122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۰۸
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Chemco Ltd 21.5 - - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Bychemex 6.74 - - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
United Bus Service Ltd 39 - - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Margarine Industries 874 - - 874 874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Atlantic Leaf 1.01 - - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Dale Capital 1.91 - - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۷
Go Life 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷:۰۰
Tropical Paradise 303 - - 303 303 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Anglo Maur 1375 - - 1375 1375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Air Mauritius 5.8 - - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۸
Africa Clean Energy 0.96 - - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۲:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی