موریس
موریس

روپیه موریس / دلار

0.0229
قیمت روز
0 (0.44%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 07:00:30
0 (7.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,830
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
130 (7.65%)
تغییر ۳ ماهه
117 (6.83%)
تغییر ۶ ماهه
20 (1.08%)
نوسان سالیانه

Semdex

1,917
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:20
270 (16.39%)
تغییر ۳ ماهه
279 (17.02%)
تغییر ۶ ماهه
320 (20.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 289 68.98B 289 289 289 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
IBL 48 32.65B 48 48 48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۰:۲۷
Green Flash 0.44 30.66B 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۲۰
Tropical Paradise 175 24.94B 175 175 175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۲۸
Ascencia 26.1 12.72B 26.1 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۲۲
State Bank of Mauritius 4.65 12.01B 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Medical And Surgical Centre 19.55 11.14B 19.55 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Phoenix Beverages 595 9.79B 595 450 595 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۲۳
CIEL Ltd 5.3 8.94B 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۲۴
GRIT Real Estate Income 0.54 8.58B 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۲۸
Alteo 26 8.28B 26 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۲۴
ENL 20 7.44B 20 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۰:۲۶
Vivo Energy Mauritius Ltd 240.25 7.04B 240.25 126.75 240.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۲۳
Rogers & Co 23.5 5.92B 23.5 23.5 29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۲۳
Gamma Civic 41.8 5.57B 41.8 24.35 41.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۲۳
Cim Financial 7.9 5.38B 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Lux Island Resorts Ltd 38.8 5.32B 38.8 38.8 38.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Terra Mauricia 22.8 5.19B 22.8 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۲۲
Medine 49 5.15B 49 49 49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Kolos Cement 190 5.13B 190 190 190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۱۲
Mauritius Union Assurance Co 113.25 5.11B 113.25 113.25 113.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Les Moulins Pref 450 4.86B 450 450 450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۲۳
New Mauritius Hotels 8.62 4.73B 8.62 8.62 8.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Ciel Textile 41.25 4.20B 41.25 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Bramer Banking 4.3 3.88B 4.3 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Anglo Maur 1450 3.82B 1450 1450 1450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۷
United Basalt Products 144 3.82B 144 110.5 144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۲۳
Promotion and Development 90.75 3.53B 90.75 90.75 90.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Sun Resorts 19 3.35B 19 19 42.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۲۳
New Mauritius Hotels 5.5 3.02B 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Lottotech 8.46 2.88B 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Livestock Feed Pref Ltd 29.3 2.77B 29.3 29.3 29.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۳۸
Swan Insurance Co. 316.5 2.62B 316.5 316.5 316.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۲۲
Phoenix Invest 387 2.20B 387 387 387 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۲۲
Fincorp Investment 20.5 2.12B 20.5 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۲۴
Belle Mare Holding 24.5 1.93B 24.5 24.5 30.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۲۳
Constance Hotel 17.5 1.92B 17.5 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۲۴
Caudan Development 0.93 1.86B 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Eudcos 14.3 1.74B 14.3 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۲۲
Innodis 47 1.73B 47 47 47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۲۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی