شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:29:43
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,348
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
62 (4.82%)
تغییر ۳ ماهه
142 (11.77%)
تغییر ۶ ماهه
304 (29.12%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,209
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
95 (4.51%)
تغییر ۳ ماهه
61 (2.82%)
تغییر ۶ ماهه
18 (0.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 331 67.60B - 331 331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
State Bank of Mauritius 6.18 23.87B - 6.18 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Phoenix Beverages 577 9.99B - 577 577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 87 3.00B - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Innodis 40.9 1.63B - 40.9 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
P. O. L. I. C. Y 6 1.58B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Anglo Maur 1330 - - 1330 1330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۰۱
United Docks 64.5 - - 64.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۲:۰۱
Kolos Cement 139.5 - 139.5 139.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Southern Cross Tourist Com Ltd 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۰۱
Cons SE 100.25 - - 100.25 100.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
Tropical Paradise 345 - - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Harel Mallac 83.5 - - 83.5 83.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۶:۰۲
Mauritius Secondary Industries 35.9 - - 35.9 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Go Life 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Green Flash 0.53 - - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
CMB International 0.08 - - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۴:۰۴
Mauritius Cosmetics 39.58 - - 39.58 39.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
ABC Bankingoration 25.75 - - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۳۲
Mauritius Chemical & Fertilizer 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Mauritian Eagle Insurance 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Medine 61.75 - - 61.75 61.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
MFD Group Ltd 9.7 - - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
Morning Light Co 20.8 - - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Les Gaz Industriels Ltd 50.25 - - 50.25 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Enl 47 - - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
ENL Commercial 26.55 - - 26.55 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Bychemex 6.74 - - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۰۵
Les Moulins Pref 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
ENL Land 56.5 - - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Chemco Ltd 21.5 - - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
Compagnie des Magasins Populaires 9.52 - - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ENL Land Ltd Pre 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۳۳
Africa Clean Energy 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
United Bus Service Ltd 39 - - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Atlantic Leaf 1.01 - - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Swan Insurance Co. 355 - - 355 355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳