موریس
موریس

روپیه موریس / دلار

0.0233
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۰
ساعت 06:57:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,850
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 16:02:07
20 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.60%)
تغییر ۶ ماهه
126 (7.31%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:12:22
72 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
314 (18.31%)
تغییر ۶ ماهه
427 (26.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 305 73.05B 305 305 305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
IBL 52 35.37B 52 52 52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Tropical Paradise 206 29.36B 206 206 206 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۷
Ascencia 29.65 14.45B 29.65 29.65 29.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Medical And Surgical Centre 22.1 12.60B 22.1 22.1 22.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
CIEL Ltd 6 10.12B 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Phoenix Beverages 615 10.11B 615 615 615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
State Bank of Mauritius 3.88 10.02B 3.88 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Alteo 28.75 9.16B 28.75 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
ENL 20.5 7.53B 20.5 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۷
Vivo Energy Mauritius Ltd 245 7.18B 245 245 245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Rogers & Co 27.4 6.91B 27.4 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Mauritius Union Assurance Co 130 6.63B 130 130 130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Terra Mauricia 28.95 6.59B 28.95 28.95 28.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Gamma Civic 43 5.73B 43 43 43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Kolos Cement 210 5.67B 210 210 210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۲۳:۴۲
Cim Financial 8.22 5.59B 8.22 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Lux Island Resorts Ltd 40 5.48B 40 40 40 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Medine 50 5.25B 50 50 50 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
New Mauritius Hotels 9.1 5.00B 9.1 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Les Moulins Pref 450 4.86B 450 450 450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۲۳
Ciel Textile 41.25 4.20B 41.25 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Anglo Maur 1590 4.19B 1590 1590 1590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۳۵
United Basalt Products 153 4.06B 153 153 153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Bramer Banking 4.3 3.88B 4.3 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Promotion and Development 99.5 3.87B 99.5 99.5 99.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۹
Swan Insurance Co. 448 3.71B 448 448 448 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۲۲:۴۱
New Mauritius Hotels 6.2 3.40B 6.2 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Sun Resorts 18.5 3.26B 18.5 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Livestock Feed Pref Ltd 29.5 2.79B 29.5 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Lottotech 8 2.72B 8 8 8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Eudcos 20 2.43B 20 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Phoenix Invest 400 2.27B 400 400 400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Constance Hotel 20.7 2.27B 20.7 20.7 20.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Fincorp Investment 20.4 2.11B 20.4 20.4 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Livestock Feed 21.3 2.01B 21.3 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۹
Belle Mare Holding 25 1.96B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Innodis 52.5 1.93B 52.5 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Caudan Development 0.88 1.76B 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Moulins Con O 159 1.72B 159 159 159 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی