شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

روپیه موریس / دلار

0.0247
قیمت روز
0 (0.41%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:49:17
0 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,859
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:39
240 (14.82%)
تغییر ۳ ماهه
491 (35.89%)
تغییر ۶ ماهه
625 (50.65%)
نوسان سالیانه

Semdex

1,595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:03:19
28 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
620 (28.01%)
تغییر ۶ ماهه
575 (26.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Medine 44 - - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Lottotech 7.7 - - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Gamma Civic 28.5 - - 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Cim Financial 5.94 - - 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Nat Inv Trust 33.6 - - 33.6 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Livestock Feed 44.75 - - 44.75 44.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Terra Mauricia 19.9 - - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
P. O. L. I. C. Y 4.5 1.02B - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Phoenix Beverages 598 9.84B - 598 598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Lux Island Resorts Ltd 26.5 - - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
State Bank of Mauritius 3.55 9.17B - 3.55 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Mauritius Development Inv. Trust 2.16 - - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
United Investmen 6.68 - - 6.68 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۱۲
ENL 16 - - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Alteo 14.9 - - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
CIEL Ltd 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
Omnicane 13.25 - - 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
MCB Group 220 52.51B - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
Rogers & Co 21.25 - - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
Sun Resorts 14.45 - - 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
Caudan Development 0.99 - - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
New Mauritius Hotels 5.1 - - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
Medical And Surgical Centre 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
Mcb 11.7 - - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۱۵
Lavastone 1.35 - - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Mauritius Cosmetics 19 - - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Eudcos 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۹
Bluelife 1.15 - - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۹
Ascencia 16.9 - - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲۳:۱۲
Mauritius Oil Refineries 23.5 - - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲۳:۱۲
Quality Bev 13.5 - - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۳۸
United Docks 52 - - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۳۸
IBL 48 - - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۳۶
New Mauritius Hotels 9.7 - - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۳۶
Mauritius Union Assurance Co 96.25 4.34B - 96.25 96.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۳۶
Les Moulins Pref 390 - - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۳۸
Livestock Feed Pref Ltd 29.4 - - 29.4 29.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۳۸
Fides 23.6 - - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۱۱
Moulins Con O 212 - - 212 212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۱۱
Promotion and Development 90 - - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۱۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی