شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GO PLC 3.7 374.85M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Lombard Bank Malta 2 88.36M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
PG 1.85 199.80M - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
BMIT Tech 0.488 99.35M - 0.488 0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Tigne Mall 0.85 - - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
HSBC Bank Malta 1.02 367.51M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Bank of Valletta 1.05 613.04M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
RS2 Software PLC 2.02 389.80M - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Main Street Complex 0.45 8.72M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Simonds Farsons Cisk 8.3 249.00M - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Malta International Airport 5 931.75M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Trident Estates 1.55 65.10M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۰:۴۱
Malita Investments PLC 0.85 125.89M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۰:۴۱
Plaza Centres 0.97 27.39M - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۸
International Hotel Investments 0.6 369.42M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۸
MIDI 0.396 84.81M - 0.396 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۶
Malta Properties Company PLC 0.55 55.72M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۶
Medserv PLC 0.89 47.83M - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۱۴
Malta Post plc 1.2 45.19M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۱۴
FIM Bank plc 0.47 245.55M - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Grand Harbour Marina 0.75 15.00M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Mapfre Middlesea 2.26 207.92M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۴
Santumas 1.36 9.95M - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
Globe Financial 0.23 6.90M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۱۱
Loqus Holdings 0.08 2.55M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی