مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta International Airport 4.72 879.57M - 4.72 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Bank of Valletta 0.88 513.79M - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
RS2 Software PLC 2 385.94M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
International Hotel Investments 0.5 307.85M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
GO PLC 2.9 293.80M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Bank Malta 0.7 252.21M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Simonds Farsons Cisk 6.95 208.50M - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
PG 1.9 205.20M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۷
Mapfre Middlesea 1.99 183.08M - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۲:۰۵
FIM Bank plc 0.3 156.73M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Malita Investments PLC 0.87 128.85M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
BMIT Tech 0.488 99.35M - 0.488 0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۶
Lombard Bank Malta 1.94 85.71M - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
MIDI 0.33 70.67M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Trident Estates 1.51 63.42M - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۳:۰۶
Malta Properties Company PLC 0.52 52.68M - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Malta Post plc 1.08 40.67M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Plaza Centres 0.96 27.11M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Medserv PLC 0.5 26.87M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Globe Financial 0.54 16.20M - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۷
Grand Harbour Marina 0.7 14.00M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۰:۰۹
Santumas 1.49 10.90M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۲
Main Street Complex 0.45 8.72M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۲۳:۰۶
Loqus Holdings 0.07 2.07M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۹
Tigne Mall 0.8 - - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۰:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی