شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.08 923.54M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC Bank Malta 1.08 662.96M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
International Hotel Investments 0.81 406.35M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۴
Malta International Airport 6.8 404.28M - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۴
GO PLC 4.16 338.38M - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
FIM Bank plc 0.6 272.94M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Simonds Farsons Cisk 10.9 213.00M - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۴
RS2 Software PLC 2.3 209.26M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۴
Mapfre Middlesea 2.2 178.48M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۴
PG 2.06 141.48M - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
MIDI 0.47 104.94M - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Lombard Bank Malta 2.28 100.73M - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Malta Post plc 1.35 64.01M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۲۶
Medserv PLC 1.1 61.81M - 1.1 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Malta Properties Company PLC 0.655 52.68M - 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۴:۰۳
Trident Estates 1.77 38.10M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Plaza Centres 1.01 29.37M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Malita Investments PLC 0.9 26.85M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Grand Harbour Marina 0.55 15.00M - 0.5 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۱
Santumas 1.41 8.78M - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۲
Globe Financial 0.3 8.52M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Loqus Holdings 0.07 3.19M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Tigne Mall 0.9 - - 0.9 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
BMIT Tech 0.51 - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Main Street Complex 0.58 - - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴