مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta International Airport 6.1 1.14B 6.1 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۱۰
Bank of Valletta 0.948 553.49M 0.948 0.948 0.948 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
International Hotel Investments 0.72 443.30M 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
RS2 Software PLC 2 385.94M 2 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۹
GO PLC 3.46 350.53M 3.46 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
HSBC Bank Malta 0.84 302.66M 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
FIM Bank plc 0.5 261.22M 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۲۳:۰۹
Simonds Farsons Cisk 7.55 226.50M 7.55 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
PG 2.06 222.48M 2.06 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۹
Mapfre Middlesea 2.1 193.20M 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Malita Investments PLC 0.9 133.30M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۲۲:۰۸
BMIT Tech 0.48 97.73M 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۹
Lombard Bank Malta 1.98 87.47M 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۱۰
MIDI 0.388 83.09M 0.388 0.388 0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۸
Trident Estates 1.48 62.16M 1.48 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۱۰
Malta Properties Company PLC 0.51 51.67M 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Malta Post plc 1.16 43.68M 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۹
Medserv PLC 0.745 40.04M 0.745 0.745 0.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۲۲:۰۸
Plaza Centres 0.94 26.55M 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۹
Globe Financial 0.55 16.50M 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۱۱
Grand Harbour Marina 0.65 13.00M 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۱۱
Santumas 1.39 10.17M 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۲۳:۰۸
Main Street Complex 0.498 9.65M 0.498 0.498 0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۲۳:۱۱
Loqus Holdings 0.1 3.16M 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۲۳:۰۸
Tigne Mall 0.82 - 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۱۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی