مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta International Airport 5.85 791.50M 5.85 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Bank of Valletta 0.85 496.27M 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
International Hotel Investments 0.58 357.10M 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
GO PLC 3.38 342.43M 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۹
RS2 Software PLC 1.72 331.91M 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
HSBC Bank Malta 0.85 306.26M 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
PG 2.4 259.20M 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Simonds Farsons Cisk 8.5 255.00M 8.5 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۶
Mapfre Middlesea 2.2 202.40M 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۲
FIM Bank plc 0.28 146.28M 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Malita Investments PLC 0.805 119.23M 0.805 0.805 0.805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۲۲:۴۱
BMIT Tech 0.496 100.98M 0.496 0.496 0.496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۵
MIDI 0.398 85.24M 0.398 0.398 0.398 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
Lombard Bank Malta 1.83 81.92M 1.83 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
Trident Estates 1.54 64.68M 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۸
Malta Properties Company PLC 0.55 55.72M 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Malta Post plc 1.19 44.81M 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Tigne Mall 0.7 39.48M 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۲
Medserv PLC 0.67 36.01M 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
Globe Financial 0.8 24.00M 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۲۳:۲۹
Plaza Centres 0.9 22.94M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۲۲:۴۱
Grand Harbour Marina 0.69 13.80M 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۷
Main Street Complex 0.48 9.30M 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۲۳:۳۴
Santumas 1.18 8.63M 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱:۰۴
Loqus Holdings 0.21 6.70M 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۲۳:۲۳
RS2 Software 1.7 - 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی