مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta International Airport 6.15 1.15B 6.15 6.15 6.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۰۸
Bank of Valletta 0.91 531.30M 0.91 0.9 0.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
GO PLC 3.72 376.88M 3.72 3.7 3.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
International Hotel Investments 0.58 357.11M 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۰۸
RS2 Software PLC 1.79 345.41M 1.79 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
HSBC Bank Malta 0.9 324.28M 0.9 0.815 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
Simonds Farsons Cisk 8.75 262.50M 8.75 8.15 8.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
PG 2.04 220.32M 2.04 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۸
Mapfre Middlesea 2.36 217.12M 2.36 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
FIM Bank plc 0.376 196.44M 0.376 0.376 0.376 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۰۸
Malita Investments PLC 0.865 128.11M 0.865 0.86 0.865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
BMIT Tech 0.51 107.91M 0.51 0.51 0.51 0.02 2.94% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
MIDI 0.4 85.66M 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Lombard Bank Malta 1.9 83.94M 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۷
Trident Estates 1.6 67.20M 1.6 1.5 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
Malta Properties Company PLC 0.55 55.72M 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۹
Malta Post plc 1.32 49.70M 1.32 1.14 1.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Medserv PLC 0.69 37.08M 0.69 0.63 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
Plaza Centres 0.88 24.85M 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۷
Globe Financial 0.6 18.00M 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۸
Grand Harbour Marina 0.66 13.20M 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
Santumas 1.39 10.17M 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۲۳:۰۸
Main Street Complex 0.498 9.65M 0.498 0.498 0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۶
Loqus Holdings 0.09 2.87M 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۶
Tigne Mall 0.72 - 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی