مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta International Airport 6.3 852.39M 6.3 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۲۲
Bank of Valletta 0.895 522.55M 0.895 0.895 0.895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۷
International Hotel Investments 0.65 400.20M 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۲۶
GO PLC 3.46 344.46M 3.46 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۷
RS2 Software PLC 1.72 331.91M 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۲۴
HSBC Bank Malta 0.83 299.05M 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۷
Simonds Farsons Cisk 8.3 249.00M 8.3 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۲۲
PG 2.2 233.28M 2.2 2.2 2.2 0.04 1.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۶
Mapfre Middlesea 2.12 195.04M 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۲۲
FIM Bank plc 0.358 187.03M 0.358 0.358 0.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۲۳:۵۷
Malita Investments PLC 0.805 119.23M 0.805 0.805 0.805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۲۲
BMIT Tech 0.5 98.54M 0.5 0.5 0.5 0.02 3.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۶
MIDI 0.4 85.66M 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۷
Lombard Bank Malta 1.84 82.37M 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۲۲
Trident Estates 1.4 67.20M 1.4 1.4 1.4 0.20 14.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۶
Malta Properties Company PLC 0.525 53.19M 0.525 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۲۲
Malta Post plc 1.24 46.69M 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۲۳:۲۰
Medserv PLC 0.75 40.31M 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۹
Tigne Mall 0.6 34.12M 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۲۷
Globe Financial 0.6 18.00M 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۸
Grand Harbour Marina 0.6 12.00M 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۰:۲۶
Santumas 1.39 10.17M 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۲۳:۰۸
Main Street Complex 0.488 9.46M 0.488 0.488 0.488 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۲۴
Plaza Centres 0.85 2.46M 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۲۶
Loqus Holdings 0.1 2.01M 0.1 0.1 0.1 0.04 66.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۶
RS2 Software 1.8 - 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۰:۲۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی