شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2345
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 12:50:07
0 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

182
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:35
9 (5.20%)
تغییر ۳ ماهه
31 (20.53%)
تغییر ۶ ماهه
44 (31.88%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,592
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 14:01:28
234 (17.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
78 (4.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UMW 2.63 3.07B - 2.63 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Uwc 4.25 2.34B - 4.21 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
WCT 0.5 697.90M - 0.5 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
WTK 0.415 197.44M - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Zelan 0.09 76.04M - 0.085 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Xinghe 0.26 160.36M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Yi Lai 0.995 158.72M - 0.995 0.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Yinson 6.01 6.41B - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Vertice 0.18 33.98M - 0.18 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
XOX Bhd 0.065 88.02M - 0.065 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Unisem M 2.39 1.74B - 2.39 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
UOA REIT 1.23 520.13M - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
UPA Corp 2 154.42M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Uzma Bhd 0.6 192.02M - 0.595 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
YTL Corp 0.8 8.52B - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Westports 3.62 12.34B - 3.62 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Xian Leng 0.42 33.41M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Theta Edge 0.385 41.29M - 0.365 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Turiya Bhd 0.115 26.30M - 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
TIME Dotcom 10.9 6.57B - 10.9 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
UEM Sunrise 0.44 2.00B - 0.44 0.445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
VisDynamics 0.55 93.88M - 0.55 0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
ViTrox Corp 9.9 4.66B - 10.1 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
WCE Holdings 0.305 402.61M - 0.305 0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
YNH Property 2.81 1.49B - 2.71 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Zhulian Corp 1.26 579.60M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
TH Plantations 0.3 265.16M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Thriven Global 0.235 128.53M - 0.225 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Timberwell Bhd 0.46 40.96M - 0.435 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Top Glove Corp 21.92 59.10B - 21.62 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Tropicana Corp 0.89 1.28B - 0.875 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
United Malacca 4.57 958.65M - 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Willowglen MSC 0.515 250.23M - 0.515 0.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
UOA Development 1.8 3.54B - 1.8 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
VS Industry Bhd 1.06 1.98B - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Teo Seng Capital 0.895 263.00M - 0.895 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Teo Guan Lee Corp 1.08 44.00M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Tiger Synergy Bhd 0.09 132.18M - 0.085 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
Tower Real Estate 0.755 211.78M - 0.755 0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
YKGI Holdings Bhd 0.095 33.31M - 0.09 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی