مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2474
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 06:55:06
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

175
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ساعت 11:01:51
13 (6.91%)
تغییر ۳ ماهه
15 (7.89%)
تغییر ۶ ماهه
25 (16.67%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,597
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 13:02:23
102 (6.83%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.60%)
تغییر ۶ ماهه
22 (1.42%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8 91.31B 8 8 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Public Bank 21.66 84.09B 21.66 21.66 21.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Petronas Chemicals 7.35 58.80B 7.35 7.29 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Tenaga Nasional 9.78 55.79B 9.78 9.78 9.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Top Glove Corp 6.25 50.26B 6.25 6.25 6.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
IHH Healthcare 5.2 45.64B 5.2 5.2 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Hartalega 12.32 42.23B 12.32 12.26 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Bumiputra Commerce 3.98 39.49B 3.98 3.98 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Maxis 4.93 38.56B 4.93 4.93 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Hong Leong Bank 17.56 36.64B 17.56 17.54 17.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Press Metal Bhd 8.69 35.09B 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Axiata 3.75 34.39B 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۱:۰۶
Sime Darby Plantation 4.98 34.29B 4.98 4.98 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۱۰
Petronas Gas 16.56 32.77B 16.56 16.48 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Nestle 138 32.36B 138 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
DiGi.Com 4 31.10B 4 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
MISC 6.39 28.52B 6.39 6.39 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
IOI Corp 4.36 27.32B 4.36 4.35 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
PPB 18.84 26.80B 18.84 18.84 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Kuala Lumpur Kepong 23.48 25.32B 23.48 23.48 23.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
Telekom Malaysia 6 22.64B 6 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
RHB Bank 5.34 21.41B 5.34 5.31 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Petronas Dagangan 20.2 20.07B 20.2 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Hap Seng Consolidated 7.97 19.84B 7.97 7.97 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Mr D I Y 3.04 19.08B 3.04 3.04 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۱۰
Hong Leong Financial 16.68 18.91B 16.68 16.5 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Dialog 3.26 18.39B 3.26 3.21 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Supermax Corp 6.53 16.75B 6.53 6.53 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Genting 4 15.40B 4 4 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Sime Darby 2.26 15.37B 2.26 2.26 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Westports 4.4 15.00B 4.4 4.35 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
QL Resources 6 14.60B 6 5.98 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Genting Malaysia 2.4 13.57B 2.4 2.37 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
KLCC Property 7.02 12.67B 7.02 7.02 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Fraser Neave 31.24 11.46B 31.24 31.24 31.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
AMMB 3.63 10.92B 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۱:۰۶
Kossan Rubber Ind 4.19 10.72B 4.19 4.19 4.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Inari Amertron 3.23 10.68B 3.23 3.17 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
Gamuda 3.53 8.87B 3.53 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
Genting Plantations 9.66 8.67B 9.66 9.65 9.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی