شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KTG ADR 31.2 7.97B - 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
RTL Group 28.78 4.50B - 28.78 28.78 1.62 5.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Reinet Invest 14.7 2.88B - 14.7 14.7 0.70 5.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Globant SA 109 2.69B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
SES 5.146 2.37B - 5.146 5.146 0.07 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brederode 68.1 2.00B - 68.1 68.1 1.20 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Schaeffler AG 5.61 937.90M - 5.61 5.61 0.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Luxempart 39.2 787.00M - 39.2 39.2 0.40 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Fiducial RE 174 403.14M - 174 174 7.00 4.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
MAS Real Estate 0.47 335.81M - 0.47 0.47 0.06 12.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Societe Financiere Caoutchoucs 20 283.19M - 20 20 1.80 9.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Socfinasia 12.3 241.01M - 12.3 12.3 0.30 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Orco Property 0.18 238.82M - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۵۴
Brait 0.153 230.51M - 0.153 0.153 0.03 16.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Edify 44.4 215.78M - 44.4 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۵۵
Socfinaf 7.95 141.80M - 7.95 7.95 1.05 13.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Fotex 2.1 87.79M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۵۴
Fiducial Office 28.2 59.87M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Velcan 6.3 35.85M - 6.3 6.3 0.45 7.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Arista 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Fle Sicav Fis 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی