شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SES 6.202 2.90B - 6.202 6.202 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
Brait 0.128 249.60M - 0.128 0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
KTG ADR 33.8 8.90B - 33.8 33.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
Socfinaf 8.55 152.50M - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
Luxempart 48 963.68M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
RTL Group 28.96 4.41B - 28.96 28.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
Socfinasia 14.7 288.04M - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
Fiducial RE 172 407.97M - 172 172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
Fiducial Office 28.2 59.87M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
Societe Financiere Caoutchoucs 20.2 286.03M - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
Edify 49 233.24M - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۹
Brederode 73.9 2.16B - 73.9 73.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۹
Schaeffler AG 6.545 1.08B - 6.545 6.545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۹
Reinet Invest 16.1 2.97B - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۳:۰۸
Velcan 6.6 37.56M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۰
Orco Property 0.25 410.64M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۵
Fotex 2.36 102.98M - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۶
MAS Real Estate 0.685 473.35M - 0.685 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۵۱
Arista 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Globant SA 109 7.30B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Fle Sicav Fis 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی