لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ArcelorMittal 22 26.33B 22 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
KTG ADR 36.4 8.90B 36.4 36.4 36.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۸
Globant SA 109 8.79B 109 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
RTL Group 49.62 7.65B 49.62 49.62 49.62 0.08 0.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۵
Reinet Invest 16.4 3.02B 16.4 16.4 16.4 0.30 1.83% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۵
Brederode 102.4 3.00B 102.4 102.4 102.4 1.40 1.39% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
SES 6.818 2.90B 6.818 6.818 6.818 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۵
Luxempart 60.5 1.23B 60.5 60.5 60.5 1.00 1.68% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۵
Schaeffler AG 5.275 1.08B 5.275 5.275 5.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Orco Property 0.352 597.90M 0.352 0.352 0.352 0.02 5.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۵
MAS Real Estate 0.685 473.35M 0.685 0.685 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۵۱
Fiducial RE 174 434.52M 174 174 174 7.00 4.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۵
Societe Financiere Caoutchoucs 21 297.35M 21 21 21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۳:۰۶
Socfinasia 13.6 266.48M 13.6 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۶
Brait 0.153 249.60M 0.153 0.153 0.153 0.00 1.96% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۵
Edify 49 233.24M 49 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۰۶
Socfinaf 11.2 201.55M 11.2 11.2 11.2 0.10 0.89% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۵
Fotex 2.5 176.81M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۷
Fiducial Office 28.2 61.17M 28.2 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۲:۰۷
Velcan 7.1 40.41M 7.1 7.1 7.1 0.05 0.70% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۶
ArcelorMittal 11.71 - 11.71 11.71 11.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۰۶
Arista 15 - 15 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Fle Sicav Fis 102 - 102 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
British Airways Finance Pref 25.303 - 25.303 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی