لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ArcelorMittal 11.71 17.88B - 11.71 11.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۲۰:۰۷
KTG ADR 38.2 8.90B - 38.2 38.2 1.00 2.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Globant SA 109 6.85B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
RTL Group 38.88 5.98B - 38.88 38.88 0.34 0.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
SES 7.808 2.90B - 7.808 7.808 0.18 2.39% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Reinet Invest 15.7 2.89B - 15.7 15.7 0.30 1.95% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Brederode 80.6 2.36B - 80.6 80.6 0.60 0.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Schaeffler AG 5.275 1.08B - 5.275 5.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Luxempart 46.8 939.96M - 46.8 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۶
MAS Real Estate 0.685 473.35M - 0.685 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۵۱
Orco Property 0.266 410.94M - 0.266 0.266 0.01 5.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Fiducial RE 172 405.55M - 172 172 5.00 2.99% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Societe Financiere Caoutchoucs 25 353.99M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۳۶
Socfinasia 15.7 307.63M - 15.7 15.7 0.50 3.29% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Brait 0.199 249.60M - 0.199 0.199 0.02 11.80% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Edify 49 233.24M - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۰۶
Socfinaf 10.9 194.42M - 10.9 10.9 0.10 0.92% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Fotex 2.5 103.53M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۳۴
Fiducial Office 28.2 61.17M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۹
Velcan 7.4 42.11M - 7.4 7.4 0.40 5.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
ArcelorMittal 11.71 - - 11.71 11.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۰۶
Arista 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Fle Sicav Fis 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی