لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ArcelorMittal 22 23.21B 22 22 22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۱۷
Globant SA 109 10.63B 109 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
KTG ADR 36 8.94B 36 36 36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
RTL Group 45.38 7.05B 45.38 45.38 45.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Brederode 127.4 3.57B 127.4 127.4 127.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۰
Schaeffler AG 5.275 3.51B 5.275 5.275 5.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱:۰۳
SES 6.996 3.18B 6.996 6.996 6.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Reinet Invest 14.9 2.75B 14.9 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲:۵۲
Luxempart 78 1.57B 78 78 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Orco Property 0.5 843.42M 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲:۵۲
MAS Real Estate 0.685 739.99M 0.685 0.685 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۵۱
Fiducial RE 184 444.18M 184 184 184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Socfinasia 14.7 288.04M 14.7 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Brait 0.218 287.76M 0.218 0.218 0.218 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Societe Financiere Caoutchoucs 20 283.19M 20 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Edify 49 233.24M 49 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۰۶
Socfinaf 11 196.20M 11 11 11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Fotex 2.5 107.28M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۲:۲۵
Fiducial Office 28.2 59.87M 28.2 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۳:۱۴
Velcan 9 51.22M 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۰
Fle Sicav Fis 103 - 103 103 103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۲۲
ArcelorMittal 11.71 - 11.71 11.71 11.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۰۶
Arista 15 - 15 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
British Airways Finance Pref 25.303 - 25.303 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی