خبر
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ArcelorMittal 25.25 21.85B 25.25 25.25 25.25 0.36 1.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
49.15 18.00B 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
KTG ADR 37.2 7.99B 37.2 37.2 37.2 0.20 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
RTL Group 39.68 6.12B 39.68 39.68 39.68 0.92 2.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Schaeffler AG 6.25 4.16B 6.3 6.25 6.3 0.01 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Reinet Invest 18 3.31B 18 18 18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۲۲
Brederode 105.6 2.96B 105.6 105.6 105.6 0.20 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
SES 6.504 2.86B 6.504 6.504 6.504 0.12 1.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Luxempart 75 1.51B 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۲۴
Orco Property 0.462 692.79M 0.462 0.462 0.462 0.02 5.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۲۲
Fiducial RE 189 456.25M 189 189 189 1.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Socfinasia 16.3 319.39M 16.3 16.3 16.3 0.20 1.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Societe Financiere Caoutchoucs 21.6 305.85M 21.6 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۲۲
Brait 0.21 275.12M 0.21 0.21 0.21 0.00 1.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Socfinaf 11.9 212.26M 11.9 11.9 11.9 0.10 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Fotex 3 127.91M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۲۲
Fiducial Office 28 60.74M 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ساعت ۲:۲۲
Velcan 10.5 59.76M 10.5 10.5 10.5 0.20 1.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Fle Sicav Fis 112 - 112 112 112 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۱۸
Arista 15 - 15 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین