لبنان
لبنان

پوند لبنان / دلار

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

1,056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 18:34:58
138 (15.06%)
تغییر ۳ ماهه
220 (26.35%)
تغییر ۶ ماهه
439 (71.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Audi H Pref 74 28.81B 74 74 74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۸:۲۱
BLC BankL Pref A 100.5 21.36B 100.5 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 21.25B 100 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solidere B 26.31 4.22B 26.31 26.31 26.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۲۰
Solidere A 26.01 4.22B 26.01 26.01 26.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۲۰
Bank Audi 2.65 1.56B 2.65 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۲۲
Bank Audi DRC 2.5 1.56B 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۲۳
Bank Of Beirut 17.8 1.09B 17.8 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Bank of BeirutL Pref 25 1.09B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Bank Of Beirut H Preferred 25 1.09B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BLOM Bank DRC 3.47 715.34M 3.47 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۲۳
BLOM Bank SAL 3.88 715.34M 3.88 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴:۲۴
Bank Audi DRC 1.2 710.71M 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۳:۱۰
Byblos Bank 0.93 522.96M 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۲۰
Byblos Bank GDR 35 522.96M 35 35 40 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۲۱
Byblos Bank 9 Preferred 38.38 522.96M 38.38 38.38 38.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۲۱
Byblos Bank 8 Preferred 34.99 522.96M 34.99 34.99 34.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۱۶
BLOM Bank DRC 2.12 461.77M 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۱۱
Holcim Liban 18.02 351.68M 18.02 18.02 18.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ساعت ۱۴:۲۵
BLC Bank 0.93 198.69M 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank Pref C 100 198.69M 100 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SL des Ciments Blancs Bearer 12.11 124.55M 12.11 12.11 12.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
Rasamny Younis Motor Co B 3.1 84.63M 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۱۷
Banque BEMO 1.1 83.80M 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ساعت ۱۷:۲۳
Banque BEMO Preferred 100 83.80M 100 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SL des Ciments Blancs Nominal 6.5 58.50M 6.5 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۲۳
Beirut Preferred Fund 102 - 102 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Banque Bemo SAL Pref 50 - 50 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۴:۰۷
BLC Bank 94 - 94 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank of Beirut Pref 25 - 25 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi Pref 43.9 - 43.9 43.9 43.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی