شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:24:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

604
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:30:52
173 (22.25%)
تغییر ۳ ماهه
176 (22.59%)
تغییر ۶ ماهه
364 (37.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Byblos Bank GDR 62 46.16B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Byblos Bank 9 Preferred 59.9 46.16B - 59.9 59.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi H Pref 77 29.98B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref A 100.5 21.36B - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank Pref C 100 21.25B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 21.25B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solidere B 10 1.63B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Solidere A 9.92 1.63B - 10.15 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Bank of BeirutL Pref 25 1.08B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Bank Of Beirut H Preferred 25 1.08B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Byblos Bank 0.75 686.56M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Byblos Bank 8 Preferred 60 686.56M - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۲۹
BLOM Bank SAL 3 645.00M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۸
Bank Of Beirut 18.8 625.97M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLOM Bank DRC 3.5 619.30M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۷:۰۳
Bank Audi 1.5 599.62M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Bank Audi DRC 2.39 597.89M - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Holcim Liban 9.61 189.50M - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۱۴:۴۳
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.15 61.68M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۷:۳۹
Banque BEMO Preferred 100 61.68M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 35.82M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Bearer 6.85 8.40M - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۵۷
SL des Ciments Blancs Nominal 2.9 8.25M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi Pref 50.7 - - 50.7 50.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۲۹
Banque Bemo SAL Pref 92 - - 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Beirut Preferred Fund 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی