شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:24:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

700
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:32:22
84 (10.69%)
تغییر ۳ ماهه
140 (16.69%)
تغییر ۶ ماهه
247 (26.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 3.23 2.26B - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
BLOM Bank SAL 7 2.25B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۰۷
Bank Audi DRC 2.12 2.10B - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
Bank Audi 1.89 2.04B - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۳
Solidere A 8.21 1.18B - 8.18 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Byblos Bank 9 Preferred 63 1.18B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۳
Byblos Bank GDR 62 1.18B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
Solidere B 8.6 1.18B - 8.04 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Byblos Bank 1 1.15B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Byblos Bank 8 Preferred 60.8 1.15B - 60.8 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Bank of BeirutL Pref 25 552.07M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Bank Of Beirut 18.8 552.07M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank Of Beirut H Preferred 25 552.07M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳:۰۲
Holcim Liban 10 295.67M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Banque BEMO Preferred 100 80.70M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.15 80.70M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۳
BLC BankL Pref A 100.5 66.06M - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank Pref C 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 36.04M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Nominal 2.9 8.52M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
SL des Ciments Blancs Bearer 11.4 - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Beirut Preferred Fund 103.1 - - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi Pref 77.95 - - 77.95 77.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Bank Audi H Pref 77 - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۲