لبنان
لبنان

پوند لبنان / دلار

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

605
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:31:58
5 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
21 (3.66%)
تغییر ۶ ماهه
156 (20.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Byblos Bank GDR 62 38.33B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Byblos Bank 9 Preferred 59.9 38.33B - 59.9 59.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi H Pref 69.9 27.22B - 69.9 69.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
BLC BankL Pref A 100.5 21.36B - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank Pref C 100 21.25B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 21.25B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO Preferred 100 7.65B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solidere B 15.83 2.59B - 15.65 15.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Solidere A 15.99 2.59B - 15.75 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Bank of BeirutL Pref 25 1.03B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Bank Of Beirut H Preferred 25 1.03B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi 1.1 647.48M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Bank Audi DRC 1.1 646.10M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۸
Bank Of Beirut 17.8 605.26M - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Byblos Bank 8 Preferred 49.89 471.81M - 49.89 49.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۴۳
Byblos Bank 0.52 471.81M - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۹
BLOM Bank SAL 2 440.81M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
BLOM Bank DRC 2 412.30M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Holcim Liban 13.03 254.33M - 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۴:۳۵
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.2 61.69M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۳:۰۵
Rasamny Younis Motor Co B 3 34.84M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
SL des Ciments Blancs Nominal 3.61 32.49M - 3.61 3.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۷:۰۶
SL des Ciments Blancs Bearer 7.7 8.40M - 7.7 7.7 0.10 1.30% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Beirut Preferred Fund 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Banque Bemo SAL Pref 50 - - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۴:۰۷
Bank Audi Pref 44.9 - - 44.9 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۱۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی