شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کویت
کویت

دینار کویت / دلار

3.2079
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:36:04
0 (2.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.51%)
تغییر ۶ ماهه
2 (32.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 16:01:56
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2 (22.22%)
نوسان سالیانه

KSX 15

6,235
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:02:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
170 (2.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 700 4.75T - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Kuwait Finance House 619 4.27T - 619 619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Mobile Telecom 467 2.02T - 467 467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Boubyan Bank K.S.C 506 1.46T - 506 506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Commercial Bank Of Kuwait 500 972.25B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۸
Agility Public Warehousing 578 961.76B - 578 578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Mabanee 621 647.42B - 621 621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Gulf Bank Of Kuwait 204 591.22B - 204 204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Burgan Bank 200 524.08B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Ahli United Bank KSC 248 460.58B - 248 248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Kuwait Telecm Co 777 388.01B - 777 777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Kuwait Projects 165 299.07B - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
National Mobile Telecom 590 295.69B - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Warba Bank 191 286.50B - 191 191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Al-Ahli Bank Of Kuwait 171 274.61B - 171 171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Human Soft Holding 2250 273.72B - 2250 2250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Boubyan Petrochemical 445 224.51B - 445 445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
National Industries 147 209.89B - 147 147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Qurain Petrochemical 195 199.68B - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Kuwait Int Bank 198 192.27B - 198 198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Salhiah RE 374 184.91B - 374 374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Mezzan Holding Co 517 157.45B - 517 517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Commercial RE 88 154.17B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Aviation Lease&Finance 158 150.43B - 158 158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Al-Tamdeen Investment 387 132.29B - 387 387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۱:۱۴
Tamdeen RE 295 118.63B - 295 295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Gulf Insurance 630 117.32B - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۱:۱۴
Kuwait Cement 152 108.37B - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
National Petroleum Svcs 1100 106.70B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۰۶
Advanced Technology 700 105.00B - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Commercial Facilities 201 102.07B - 201 201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۰۶
Jazeera Airways 504 100.80B - 504 504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Gulf Cable&Electrical 465 97.62B - 465 465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
National Real Estate 64 92.45B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۰۶
Integrated Holding 416 91.52B - 416 416 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Alimtiaz Investment 84 86.31B - 84 84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Alkout Industrial 850 85.77B - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Portland Cement 855 85.69B - 855 855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Independent Petroleum 459 82.98B - 459 459 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
National Investments Co 98 78.59B - 98 98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی