شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0098
قیمت روز
0 (1.03%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:50:19
0 (3.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.03%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:03:24
168 (6.78%)
تغییر ۳ ماهه
28 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
223 (7.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 31.5 1233.96B - 31.5 31.5 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Equity Group 51 174.53B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
East African Breweries 210.75 168.43B - 210.75 210.75 0.75 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
KCB Group 51.5 138.74B - 51.5 51.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Co-operative Bank 15.8 100.33B - 15.8 15.8 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Kenya Airways 2.31 81.93B - 2.31 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Standard Chartered Bank 204.75 68.70B - 204.75 204.75 0.50 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Bamburi Cement 71 65.33B - 71 71 1.25 1.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Barclays Bank Kenya 13.2 62.46B - 13.2 13.2 0.30 2.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
British American Tobacco Kenya 491 60.00B - 491 491 8.75 1.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Diamond Trust Bank 117 53.00B - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
I&M Holdings 57.35 47.54B - 57.35 57.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Kenya Electricity Generating 5.6 46.17B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Jubilee 360 36.60B - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
CfC Stanbic 103.75 35.97B - 103.75 103.75 6.25 6.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Britam 9.4 31.68B - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
KenolKobil 22 26.27B - 22 22 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NIC Bank 36.4 24.99B - 36.4 36.4 0.10 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Centum Invest 29 24.95B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Nation Media 35.1 16.59B - 35.1 35.1 1.50 4.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Kenya Power Lighting 2.96 13.37B - 2.96 2.96 0.06 2.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
CIC Insurance 2.95 11.77B - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Kenya Reinsurance 2.99 10.88B - 2.99 2.99 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Liberty Kenya 10.41 7.12B - 10.41 10.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
WPP-Scangroup 18.95 6.35B - 18.95 18.95 0.35 1.88% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Kakuzi 310 6.27B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Crown Berger 66 5.69B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Total Kenya 28.55 5.34B - 28.55 28.55 0.45 1.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
TPS Eastern Africa 17.8 5.10B - 17.8 17.8 0.40 2.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Sasini 18 4.85B - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Nairobi Securities Exchange 11.9 4.44B - 11.9 11.9 0.10 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲:۰۳
Pan Africa Insurance 17.05 3.74B - 17.05 17.05 0.50 2.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
HF Group 5.78 3.22B - 5.78 5.78 0.16 2.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Unga Group 31.95 2.97B - 31.95 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Carbacid Invest 8.64 2.80B - 8.64 8.64 0.14 1.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Williamson Tea 132 2.42B - 132 132 1.25 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
National Bank Kenya 4.12 2.08B - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Standard News 27 2.06B - 27 27 0.70 2.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
STANLIB Fahari 9.58 1.91B - 9.58 9.58 0.20 2.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴