کنیا
کنیا

شیلینگ کنیا / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 15:52:06
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

1,869
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:52
24 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
38 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
99 (5.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 133 2.23T 133 133 133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Microsoft 255.85 1.93T 255.85 255.85 255.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Amazon.com 3372.2 1.70T 3372.2 3372.2 3372.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Alphabet Inc C 2285.88 1.54T 2285.88 2285.88 2285.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Alphabet A 2270.67 1.53T 2270.67 2270.67 2270.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Safaricom 35.15 1.41T 35.15 35.15 35.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Facebook 312.46 889.78B 312.46 312.46 312.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Tencent ADR 79.42 765.61B 79.42 79.4 79.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Tencent Holdings 79.375 765.61B 79.375 79.375 79.375 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Tesla 677.02 649.84B 677.02 677.02 677.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Berkshire Hathaway B 266.01 614.38B 266.01 266.01 266.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Berkshire Hathaway 400000 614.38B 400000 400000 400000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Alibaba 223.31 604.20B 223.31 223.11 223.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Taiwan Semiconductor 122.8 555.83B 122.8 122.8 122.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
JPMorgan 156.28 473.86B 156.28 156.28 156.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.69 473.86B 25.69 25.69 25.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.66 473.86B 25.66 25.66 25.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
JPMorgan Chase Pref EE 27.93 473.86B 27.93 27.93 27.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Visa 222.52 441.56B 222.52 222.52 222.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
J&J 161.25 423.87B 161.25 161.25 161.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Walmart 139.78 393.77B 139.78 139.78 139.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Mastercard 380.08 378.20B 380.08 380.08 380.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Centum Invest 606 375.10B 606 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۶
NVIDIA 576 357.12B 576 576 576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
UnitedHealth 376.3 355.72B 376.3 376.3 376.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Louis Vuitton ADR 140.76 352.50B 140.76 140.76 140.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Bank of America Corp Ph ADR 21.89 345.00B 21.89 21.85 21.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Bank of America 39.99 345.00B 39.99 39.99 39.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Bank of America Corp Pe ADR 25.42 345.00B 25.42 25.42 25.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Bank of America Corp Pg ADR 21.88 345.00B 21.88 21.88 21.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Bank of America Pm 27.49 345.00B 27.49 27.48 27.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۴:۰۶
Bank of America Corp Pl ADR 25.34 345.00B 25.34 25.33 25.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Bank of America Corp Pl Pref 1425.99 345.00B 1425.99 1425.99 1425.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Bank of America Corp Pj ADR 25.94 345.00B 25.94 25.9 25.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Home Depot 319.23 343.24B 319.23 319.23 319.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Walt Disney 187.89 341.07B 187.89 187.89 187.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Procter & Gamble DRC 136.37 335.81B 136.37 136.37 136.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Nestle 117.5 331.47B 117.5 117.5 117.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
Nestle ADR 117.77 331.47B 117.77 117.58 117.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
PayPal Holdings Inc 266.77 312.43B 266.77 265.57 266.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی