خبر
کنیا
کنیا

شیلینگ کنیا / دلار

0.0085
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 12:40:39
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

1,492
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 16:59:28
66 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
102 (6.39%)
تغییر ۶ ماهه
154 (9.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 195.71 3.04T 195.71 195.19 195.71 1.49 0.77% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Microsoft 374.23 2.78T 374.23 372.92 374.23 3.33 0.90% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Alphabet Inc C 136.64 1.70T 136.48 136.48 136.64 0.76 0.56% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Alphabet A 134.99 1.70T 134.99 134.99 134.99 0.12 0.09% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۲:۰۷
Amazon.com 147.42 1.52T 147.42 147.12 147.42 1.28 0.88% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
NVIDIA 475.06 1.17T 475.87 475.06 475.87 3.30 0.70% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Facebook 332.75 855.12B 332.75 330.32 332.75 4.06 1.24% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Tesla 243.84 775.15B 243.84 241.52 243.84 1.19 0.49% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Berkshire Hathaway B 353.11 770.69B 351.89 351.89 353.11 0.06 0.02% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۲۳
Berkshire Hathaway 539535 770.69B 537093 537093 539535 1465.00 0.27% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Broadcom Mandatory 1810 732.32B 1810 1810 1810 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۸
Eli Lilly 598.03 537.83B 597.91 592.15 598.03 8.42 1.43% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۳
Visa 255.69 514.04B 254.78 254.78 255.69 0.24 0.09% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
UnitedHealth 549.93 508.50B 547.27 547.27 549.93 2.24 0.41% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Taiwan Semiconductor 100.35 469.86B 100.12 100.12 100.35 1.19 1.20% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
JPMorgan Chase Pref EE 25.1 458.28B 25.09 25.09 25.1 0.02 0.08% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Jp Morgan Gg Pref 20.78 458.28B 20.76 20.76 20.78 0.04 0.19% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
JPMorgan 158.55 458.28B 158.48 158.1 158.55 1.07 0.68% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
Novo Nordisk ADR 96.63 430.44B 96.67 96.63 96.67 0.06 0.06% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Walmart 150.82 406.15B 150.72 150.72 150.82 1.11 0.74% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Exxon Mobil 99.54 397.88B 98.92 98.92 99.54 0.29 0.29% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Louis Vuitton ADR 159.62 397.31B 159.63 159.22 159.63 1.23 0.78% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۳
Broadcom 944.3 389.75B 925.29 925.29 944.3 28.33 3.09% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Mastercard 412.04 386.51B 410.51 410.51 412.04 0.71 0.17% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
J&J 154.36 371.73B 154.22 154.22 154.36 0.64 0.41% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Tencent ADR 38.91 366.34B 38.96 38.9 38.96 0.13 0.33% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۳
Tencent Holdings 38.89 366.34B 38.232 38.232 38.89 0.69 1.82% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۳
Samsung Electronics Co 40.6 365.37B 40.6 40.6 40.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
JSC MMC Norilsk Nickel ADR 23 350.94B 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۸
Procter & Gamble DRC 145.14 342.10B 144.79 144.79 145.14 0.36 0.25% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۰۸
Home Depot 326.35 324.92B 325.79 325.79 326.35 0.15 0.05% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Oracle 113.58 311.22B 113.59 112.76 113.59 1.09 0.97% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۳
Nestle ADR 113.05 301.33B 113 112.75 113.05 0.16 0.14% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۳
Nestle 112.93 301.33B 112.712 112.712 112.93 0.77 0.68% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Adobe 610.01 277.74B 606 606 610.01 4.26 0.70% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
ASML Holding 696 275.91B 696 696 696 1.00 0.14% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۲:۰۷
ASML ADR 696.43 275.91B 696.56 696.43 696.56 3.02 0.43% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۵:۱۶
Chevron 144.32 271.60B 144.34 143.66 144.34 0.32 0.22% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۳
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین