کنیا
کنیا

شیلینگ کنیا / دلار

0.009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 16:00:57
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

1,790
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ آذر ۱۳۹۹
ساعت 20:04:00
30 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
219 (10.91%)
تغییر ۶ ماهه
821 (31.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 32 1.28T - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Equity Group 35.66 134.57B - 35.66 35.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
East African Breweries 155.01 122.14B - 155.01 155.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
KCB Group 37.61 120.86B - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Co-operative Bank 11.64 66.20B - 11.64 11.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Barclays Bank Kenya 9.41 51.12B - 9.41 9.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Standard Chartered Bank 146.85 50.44B - 146.85 146.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
NIC Bank 22.6 37.23B - 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
British American Tobacco Kenya 370 37.00B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۳۶
I&M Holdings 43.61 36.06B - 43.61 43.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
CfC Stanbic 82.94 32.79B - 82.94 82.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
KenolKobil 22 32.38B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Kenya Electricity Generating 4.63 30.54B - 4.63 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Kenya Airways 3.83 21.76B - 3.83 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۲۳
Jubilee 270 19.57B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Britam 7.41 18.70B - 7.41 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Diamond Trust Bank 63.5 17.75B - 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Centum Invest 17.87 11.89B - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
UMEME 7.2 10.64B - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Bamburi Cement 28.1 10.20B - 28.1 28.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Kakuzi 365 7.15B - 365 365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۳۵
Kenya Reinsurance 2.1 5.88B - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
CIC Insurance 2.06 5.39B - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
ARM Cement 5.55 4.71B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Liberty Kenya 7.56 4.05B - 7.56 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Total Kenya 22.95 4.02B - 22.95 22.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۳۹
Sasini 17.06 3.89B - 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Nation Media 15.99 3.32B - 15.99 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Kenya Power Lighting 1.57 3.06B - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Crown Berger 40 2.85B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۲۲:۳۹
TPS Eastern Africa 14.95 2.72B - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
WPP-Scangroup 6.11 2.64B - 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Carbacid Invest 9.07 2.31B - 9.07 9.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Unga Group 30 2.27B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Williamson Tea 128.6 2.25B - 128.6 128.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Nairobi Securities Exchange 8 2.08B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Standard News 22.81 1.86B - 22.81 22.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Pan Africa Insurance 11.5 1.66B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
National Bank Kenya 4.12 1.40B - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BOC Kenya 69.15 1.35B - 69.15 69.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی