شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

شیلینگ کنیا / دلار

0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مهر ۱۳۹۹
ساعت 15:23:40
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.21%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

1,848
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 20:01:17
91 (4.69%)
تغییر ۳ ماهه
26 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
592 (24.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 30.05 1.20T - 30.05 30.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Equity Group 36.1 136.23B - 36.1 36.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
East African Breweries 164.25 129.42B - 164.25 164.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
KCB Group 38.9 125.00B - 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Co-operative Bank 11.9 67.68B - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Standard Chartered Bank 159.75 54.88B - 159.75 159.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Barclays Bank Kenya 10 54.32B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
I&M Holdings 44.4 36.71B - 44.4 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
British American Tobacco Kenya 355 35.50B - 355 355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kenya Electricity Generating 5.06 33.37B - 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
KenolKobil 22 32.38B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
CfC Stanbic 76 30.04B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Kenya Airways 3.83 21.76B - 3.83 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۲۳
Britam 7.24 18.27B - 7.24 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
NIC Bank 23.05 17.85B - 23.05 23.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Diamond Trust Bank 60 16.78B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Jubilee 220 15.94B - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Centum Invest 20.6 13.71B - 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
UMEME 7.34 10.94B - 7.34 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Bamburi Cement 24 8.71B - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kakuzi 385 7.55B - 385 385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Kenya Reinsurance 2.33 6.52B - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CIC Insurance 2.07 5.41B - 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۶
ARM Cement 5.55 4.71B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Sasini 20 4.56B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Liberty Kenya 7.78 4.17B - 7.78 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۰۷
Total Kenya 23.75 4.16B - 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nation Media 17.35 3.60B - 17.35 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kenya Power Lighting 1.8 3.51B - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Crown Berger 46.5 3.31B - 46.5 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
WPP-Scangroup 7.26 3.14B - 7.26 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
TPS Eastern Africa 16.65 3.03B - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Unga Group 32 2.42B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Williamson Tea 130 2.28B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Nairobi Securities Exchange 8.36 2.17B - 8.36 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Carbacid Invest 8.04 2.05B - 8.04 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pan Africa Insurance 13.1 1.89B - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
HF Group 4.01 1.54B - 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Standard News 18.6 1.52B - 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
National Bank Kenya 4.12 1.40B - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی