شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 13:03:28
0 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.85%)
نوسان سالیانه

KASE

2,376
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
181 (8.26%)
تغییر ۳ ماهه
116 (5.15%)
تغییر ۶ ماهه
52 (2.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 13243.38 97510.90B - 13243.38 13243.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
VTB 0.2977 3383.80B - 0.2977 0.2977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Magnit 19631.4 2548.67B - 19631.4 19631.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2746.99 1672.21B - 2746.99 2746.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Halyk Bank AO 139 1122.09B - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Aeroflot 672.52 844.32B - 672.52 672.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
KazTransOil AO 1028 538.47B - 1028 1028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1605.9 368.88B - 1605.9 1605.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Kazakhtelekom AO 26300 367.36B - 26300 26300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Kazakhtelekom Pref 13500 361.05B - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Kcell AO 2330.3 320.00B - 2330.3 2330.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Nostrum Oil & Gas 93 164.07B - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
ForteBank AO 1.2 138.48B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Tsesnabank 1740.7 114.55B - 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 225.01 47.11B - 225.01 225.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 18000 16.20B - 18000 18000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Bayan Sulu AO 298.7 13.37B - 298.7 298.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
BAST AO 27888 13.31B - 27888 27888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 7499 5.45B - 7499 7499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
SK Standard AO 1725 5.31B - 1725 1725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Aktyubinskiy zavod metal 8517.8 2.26B - 8517.8 8517.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Rostelecom 520 - - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Gazprom PAO 1566.3 - - 1566.3 1566.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰