شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:08:38
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:02:39
2 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (12.00%)
تغییر ۶ ماهه
6 (27.27%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,668
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 13:31:09
159 (8.70%)
تغییر ۳ ماهه
159 (8.70%)
تغییر ۶ ماهه
239 (12.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
High Performance 0.26 3.12M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Sabaek Invest 0.38 3.04M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۸
Emmar Inv. Dev. 0.15 3.00M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Transport Barter 0.21 2.92M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Tajcateringhousing 0.29 2.90M - 0.28 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۵۵
Ihdathiat Real Estate 0.64 2.87M - 0.62 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۵۵
Sura Development And Invest 0.24 2.76M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Comprehensive Multiple Projects 0.51 2.68M - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Babelon Invest 1.26 2.52M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Amwaj Properties 0.08 2.40M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Al-Quds Ready Mix 0.32 2.39M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Int' Brokerage 0.29 2.28M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Jor Pipes Manfact 0.63 2.25M - 0.57 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Al-Amin For Inv 2.16 2.16M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Nat/Cabl/Wire/Mf 0.11 2.12M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Jordan Wood Industries 0.42 2.10M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Natl Portfolio 0.57 2.05M - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Al Assas 0.17 2.04M - 0.16 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷:۲۲
Spec.Inv Jor 0.43 1.94M - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Jordan Ind.Res. 0.11 1.83M - 0.1 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Alentkaeya Invest 0.77 1.81M - 0.72 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
South Electronics 0.16 1.79M - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Int'L Cards Co. 0.11 1.77M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Arab Electrical 0.57 1.71M - 0.57 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۷:۰۳
Intl Arabian Develop 0.24 1.68M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Arab Assurers 0.16 1.47M - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Kafa’A Financial 0.33 1.32M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷:۲۲
Al Shamekha Real Estate 0.84 1.01M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Al Tahdith Real Estate 0.44 1.01M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Tuhama Financial 0.31 1.00M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۴:۰۹
Ibn Alhaytham H. 0.98 - - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۷:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی