شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:15:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:02:39
2 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (12.00%)
تغییر ۶ ماهه
6 (27.27%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,668
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 13:31:09
159 (8.70%)
تغییر ۳ ماهه
159 (8.70%)
تغییر ۶ ماهه
239 (12.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Univ Mod In 1.94 11.64M - 1.88 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Al-Sanabel Int. 0.58 11.60M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۵۰
Philadelphia Pharma Industry 1.5 11.25M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Al-Amal Inv. 0.75 11.25M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Jordan Vegetable Oil 2.79 11.16M - 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۴:۱۰
Jor Loan Grnt.Co 0.38 11.05M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Spcz.Invst.Comd 1.26 10.21M - 1.2 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Indstral/Comm/Agr 0.68 10.17M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۵۵
Arab Alum Ind 1.49 10.06M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
East Real Estate 0.97 9.70M - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Ad-Dulayl Park 0.45 9.45M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Rum Group 0.44 9.24M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۸
Med Gulf-Jordan 0.9 9.00M - 0.89 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Salam Int Trn Td 0.49 8.82M - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Jor Steel 0.25 8.75M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Future Arab 0.35 8.73M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۴۱
Ready Mix Concrt 0.34 8.50M - 0.33 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Arab Int Uni Ins 1.38 8.28M - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Comprehensive Multiple Transport 0.55 8.25M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Int Insur Co 0.42 7.62M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Jordan French Insurance 0.79 7.19M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Al Safweh for Financial Investments 1.77 7.08M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۱۶
Jordanian Comp Developing Fin Inv 2.35 7.05M - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Masafat Transport 0.35 6.48M - 0.34 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Arab Steel Pipes 0.72 6.48M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۵۵
Compland Dev&Inv 0.63 6.30M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Jordan Expat .Inv 0.43 6.24M - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Shira 0.59 6.24M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Jordan Pharma 0.24 6.08M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷:۲۲
Natl Alum Ind 0.58 5.22M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۸
Un For Fincl Inv 0.55 4.40M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Amoun Int. Inv. 0.71 4.39M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۷:۰۳
Contempro 0.72 4.32M - 0.7 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Al-Rakaez 0.34 4.25M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Intl Trading Center 1.2 4.08M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Amad Realst. Invst 0.51 4.08M - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Darat 0.38 3.90M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۸
Real Estate and Investment 0.65 3.90M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Dimensions 0.38 3.80M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Int Co Med Inv 1.44 3.37M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی