شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 16:15:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
1 (3.13%)
تغییر روزانه
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 17:01:41
4 (13.79%)
تغییر ۳ ماهه
8 (32.00%)
تغییر ۶ ماهه
8 (32.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,586
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 14:31:09
47 (2.88%)
تغییر ۳ ماهه
82 (4.94%)
تغییر ۶ ماهه
230 (12.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deera 0.75 30.00M - 0.74 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۵
Jor Worsted Mill 2 30.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴:۰۶
Al Faris National 1.87 29.92M - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Jordan Hotels and Tourism Company PSC 2.89 28.90M - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۱۲
Consulting Group 1.44 28.80M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Dar Aldawa Dv/Iv 1.14 28.50M - 1.12 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۵
Jor Loan Grnt.Co 0.97 28.21M - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Taj Tourist Proj 0.3 27.90M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۰۷
Arab Intl Hotel 0.87 27.84M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Zarqa Educ 1.59 26.24M - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
General Investment 2.46 24.60M - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۵:۱۵
Century Inv 2.44 24.40M - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
Taameer Jordan 0.28 24.32M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۰۷
Jor Cement Fact 0.4 24.18M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Shipping Line 1.6 24.00M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۰۷
Philadelphia Intl Education 1.59 23.85M - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Arab Pesticides 1.95 23.40M - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Methaq 2.45 23.28M - 2.42 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
Nutri Dar 1.85 21.49M - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
Bindar 1.05 21.00M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Arab Orient Insurance Co PSC 0.96 20.58M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۸:۰۵
Ibn Alhaytham H. 1.02 20.40M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۰۶
Masaken 1.65 20.20M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Hayat Phat 2.1 19.95M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Arab East Invst. 0.41 19.27M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Union Tobacco 1.27 19.16M - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Al-Dawliyah H&M 0.43 18.58M - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۶
Jordan Express 1.7 18.36M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۳۶
Nat Chlorin 0.91 18.20M - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
Al Fatihoun Al Arab for Investment 2.96 17.76M - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴:۰۵
Al-Belad Med Srv 0.57 17.10M - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۷:۰۵
Real Estate Dv 0.34 16.87M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
J D Properties 0.36 16.83M - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
First Insurance 0.6 16.80M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
First Finance 0.47 16.45M - 0.45 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
First Jordan 0.21 15.75M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Islamic Insur Co 1.03 15.45M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴:۰۶
Jor Inv Trust 0.56 15.38M - 0.56 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۵
Ittihad Schools 0.99 14.85M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Professional 0.42 14.78M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی