اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 21:43:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:12
2 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
6 (24.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,576
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 14:32:30
5 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
65 (3.97%)
تغییر ۶ ماهه
216 (12.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 4.02 2.58B - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Arab Potash Co 18.89 1.57B - 18.89 18.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Housing Bk Trd Fin 3.02 951.30M - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Eqbal Inv. Co 13.1 786.00M - 13.1 13.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۴۹
Jor Islamic Bank 2.82 564.00M - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۳۹
Bank Of Jordan 1.8 360.00M - 1.79 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Jordan Telecom 1.42 266.25M - 1.41 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Bank Al-Etihad 1.56 249.60M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۳۹
Jor Petrolm Ref 2.38 238.00M - 2.38 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Jo Duty Fre 10.14 228.15M - 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۸
Jor Kuwait Bank 1.47 220.50M - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Jor Phosphate Mn 2.67 220.28M - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۸
Cairo Amman Bank 0.95 180.50M - 0.94 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Capital Bank 0.9 180.00M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Arab Jor/Inv/Bank 1.05 157.50M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۹
Northern Ce 2.85 156.75M - 2.85 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Jordan Ahli Bank 0.76 152.50M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Siniora Fd Indst 5.05 147.26M - 5.05 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۶:۳۵
Jordan Dubai Islamic Bank 1.34 134.00M - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Investbank 1.22 122.00M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۳۹
Afaq Energy 1.04 114.40M - 1.04 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Jor Electreic Pwr 1.12 96.41M - 1.11 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Arab Int Inv Edu 2.33 94.37M - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۸
Mediterranean Tourism Investment Company PSC 2.03 91.35M - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۱
Jcbank 0.72 86.40M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۷
Afaq Hld In 1.05 84.00M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۲۵
Union Land Dev 1.72 72.35M - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Arab Banking Corp 0.65 71.50M - 0.64 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Royal Jordanian 0.26 71.40M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۲۵
Irbid Elect 8.75 70.00M - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۳۹
Petra Education 4.11 65.76M - 4.11 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۳۹
Zara Investments 0.4 60.00M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Jordan Insurance Co PSC 1.97 59.10M - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Jordan Poultry Processing 2.25 53.01M - 2.2 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Union Inv 1.23 51.54M - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Enjaz for Development 1.1 41.49M - 1.06 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Al Isra for Education and Investment Co PSC 2.71 40.65M - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶:۳۶
Al Sharq Inv 2.52 40.32M - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۲۰
Al Nisr Al Arabi Insurance 3.8 38.00M - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Deera 0.82 32.80M - 0.79 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی