اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:46:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

29
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:36
2 (6.45%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.38%)
تغییر ۶ ماهه
1 (3.57%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,787
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 14:31:46
69 (4.03%)
تغییر ۳ ماهه
222 (14.16%)
تغییر ۶ ماهه
119 (7.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 3.97 2.54B 3.97 3.96 3.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Arab Potash Co 21.85 1.82B 21.85 21.85 21.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Housing Bk Trd Fin 2.75 866.25M 2.75 2.7 2.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Eqbal Inv. Co 13.1 786.00M 13.1 13.1 13.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۴۹
Jor Phosphate Mn 8.5 701.25M 8.5 8.48 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Jor Islamic Bank 2.92 584.00M 2.92 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Bank Of Jordan 1.94 388.00M 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Jordan Telecom 1.55 290.63M 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Capital Bank 1.44 288.00M 1.44 1.44 1.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Jor Petrolm Ref 2.75 275.00M 2.75 2.72 2.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Bank Al-Etihad 1.62 259.20M 1.62 1.6 1.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Cairo Amman Bank 1.28 243.20M 1.28 1.27 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Jor Kuwait Bank 1.35 202.50M 1.35 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Jo Duty Fre 8.99 202.28M 8.99 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۸
Arab Jor/Inv/Bank 1.24 186.00M 1.24 1.23 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Jordan Ahli Bank 0.84 168.55M 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
Northern Ce 2.67 146.85M 2.67 2.6 2.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Siniora Fd Indst 5.35 144.45M 5.35 5.35 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Jordan Dubai Islamic Bank 1.44 144.00M 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Investbank 1.37 137.00M 1.37 1.32 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Afaq Energy 1.19 130.90M 1.19 1.18 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Arab Int Inv Edu 2.7 109.35M 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
Jor Electreic Pwr 1.22 105.02M 1.22 1.22 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Jordan Poultry Processing 4.09 96.35M 4.09 3.39 4.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Enjaz for Development 2.46 92.79M 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Mediterranean Tourism Investment Company PSC 2.03 91.35M 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۱
Jcbank 0.76 91.20M 0.76 0.76 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Irbid Elect 10.89 87.12M 10.89 10.85 10.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Afaq Hld In 1.05 84.00M 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۲۵
Petra Education 4.98 79.68M 4.98 4.85 4.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Arab Banking Corp 0.67 73.70M 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Royal Jordanian 0.26 71.40M 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۲۵
Union Land Dev 1.55 65.20M 1.55 1.53 1.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Zara Investments 0.37 55.50M 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۶
Union Inv 1.37 45.93M 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Al Isra for Education and Investment Co PSC 3.06 45.90M 3.06 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴:۱۰
Al Nisr Al Arabi Insurance 4.4 44.00M 4.4 4.34 4.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
J D Properties 0.86 40.21M 0.86 0.73 0.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Taj Tourist Proj 0.39 36.27M 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
Al Sharq Inv 2.16 34.56M 2.16 2.16 2.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی