شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:43:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:49
4 (13.79%)
تغییر ۳ ماهه
7 (26.92%)
تغییر ۶ ماهه
9 (37.50%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 14:31:19
86 (5.18%)
تغییر ۳ ماهه
297 (15.79%)
تغییر ۶ ماهه
288 (15.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Darat 0.43 4.41M - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Deera 0.79 31.60M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Methaq 2.5 23.75M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Masaken 1.99 24.36M - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Arab Bank 4.06 2.60B - 4.06 4.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Contempro 0.66 3.96M - 0.66 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Jor Steel 0.22 7.70M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Rum Group 0.37 7.77M - 0.36 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Union Inv 1.19 49.87M - 1.18 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Hayat Phat 2.15 20.43M - 2.13 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Afaq Energy 1.08 118.80M - 1.07 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Capital Bank 0.86 172.00M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
First Jordan 0.19 14.25M - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Professional 0.42 14.78M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Jo Realestate 0.39 13.46M - 0.38 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Shipping Line 1.63 24.45M - 1.62 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Bank Of Jordan 1.66 332.00M - 1.66 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Jordan Telecom 1.32 247.50M - 1.31 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Offtec Holding 0.3 11.87M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Real Estate Dv 0.34 16.87M - 0.33 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Taameer Jordan 0.25 21.71M - 0.24 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Union Land Dev 1.53 64.36M - 1.47 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Arab Pesticides 1.98 23.76M - 1.96 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
First Insurance 0.59 16.52M - 0.58 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Jor Kuwait Bank 1.69 253.50M - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Jor Petrolm Ref 2.59 259.00M - 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Royal Jordanian 0.27 74.14M - 0.26 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Spcz.Invst.Comd 1.52 12.31M - 1.52 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Cairo Amman Bank 0.93 176.70M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
East Real Estate 0.96 9.60M - 0.93 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
J. Press Foundat 0.24 3.79M - 0.23 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Jor Phosphate Mn 2.71 223.58M - 2.7 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Jor Worsted Mill 2.1 31.50M - 2.1 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Ready Mix Concrt 0.33 8.25M - 0.32 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Salam Int Trn Td 0.57 10.26M - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Zara Investments 0.38 57.00M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Indstral/Comm/Agr 0.68 10.17M - 0.66 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Jor Pipes Manfact 0.75 2.68M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
South Electronics 0.21 2.34M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Amad Realst. Invst 0.54 4.32M - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی