شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:33:18
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

26
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:54
1 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
4 (18.18%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,879
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:32:58
65 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.09%)
تغییر ۶ ماهه
69 (3.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.91 4.43B - 5.91 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۳
Housing Bk Trd Fin 5.34 2.64B - 5.34 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Arab Potash Co 21.43 1.23B - 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Eqbal Inv. Co 12.7 915.00M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Jor Islamic Bank 2.99 583.20M - 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Bank Of Jordan 2.26 482.00M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Jordan Telecom 1.49 326.25M - 1.49 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۳
Jo Duty Fre 11.72 315.00M - 11.72 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Jor Kuwait Bank 2.68 303.00M - 2.68 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Jor Phosphate Mn 2.79 271.43M - 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Cairo Amman Bank 1.08 270.00M - 1.07 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۳
Bank Al-Etihad 1.66 265.60M - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Jor Petrolm Ref 3.4 257.00M - 3.38 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Jordan Ahli Bank 0.96 219.95M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۳
Afaq Energy 1.17 211.20M - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Arab Jor/Inv/Bank 1.18 210.00M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Capital Bank 1.01 182.00M - 1 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Northern Ce 2.71 154.00M - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Investbank 1.36 144.00M - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Jcbank 0.77 117.60M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Jordan Dubai Islamic Bank 1.39 117.00M - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Jor Electreic Pwr 1.27 116.21M - 1.26 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Arab Banking Corp 0.85 113.30M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Royal Jordanian 0.4 108.42M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Arab Int Inv Edu 2.9 108.14M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۳
Zara Investments 0.65 90.00M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Irbid Elect 11.48 86.40M - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.42 76.98M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴
Jor Cement Fact 0.4 58.63M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Union Inv 1.18 58.00M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Philadelphia Intl Education 1.83 55.65M - 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Siniora Fd Indst 4.24 52.80M - 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Enjaz for Development 0.65 50.54M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Union Tobacco 1.33 43.74M - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Taj Tourist Proj 0.35 40.00M - 0.34 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Jor Worsted Mill 2.5 39.30M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Al-Dawliyah H&M 0.54 34.56M - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Arab Intl Hotel 1.06 33.60M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Al Sharq Inv 2.47 32.00M - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳