ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9117
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 07:37:11
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,724
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:01:37
136 (2.96%)
تغییر ۳ ماهه
117 (2.54%)
تغییر ۶ ماهه
238 (4.80%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

186
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 07:33:50
0 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.70%)
تغییر ۶ ماهه
27 (16.84%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan Resistor Mfg. 1051 1.30B 1051 1051 1051 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Kaneyo 899 1.26B 899 899 899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۸
Wilson Learning Worldwide 240 1.24B 240 240 240 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Alpha 1547 1.24B 1547 1547 1547 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Nihon Form Service 3085 1.23B 3085 3085 3085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۶
Agile Media Network 491 1.22B 491 491 491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Azplanning 1270 1.21B 1270 1270 1270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Makoto Construction 596 1.20B 596 596 596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Yamadai 1070 1.19B 1070 1070 1070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Kaitori Okoku 663 1.18B 663 663 663 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Friendly 412 1.18B 412 412 412 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Kurogane Kosakusho 689 1.17B 689 689 689 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Shinnaigai Textile 588 1.15B 588 588 588 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۲۱
J Escom 109 1.14B 109 109 109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Saylor Advertising 296 1.12B 296 296 296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
J-Holdings 251 1.09B 251 251 251 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Soko Seiren 422 1.08B 422 422 422 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۲۲
Image Information 536 1.08B 536 536 536 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Cardinal 529 1.08B 529 529 529 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Access Group 895 1.08B 895 895 895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Beauty Kadan 263 1.07B 263 263 263 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Daiwa Heavy Industry 790 1.04B 790 790 790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Katsuragawa Electric 665 1.02B 665 665 665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
OmniPlus System 993 1.00B 993 993 993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Runsystem 443 996.95M 443 443 443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Japan Publications Trading 1420 990.30M 1420 1420 1420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۲۰
C’sMEN 342 985.89M 342 342 342 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۲۲
Kosaikogei 2631 984.90M 2631 2631 2631 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
Goyo Intex 60 973.08M 60 60 60 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۸
Chuou Intl 290 968.01M 290 290 290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Oriental Chain Mfg 684 948.32M 684 684 684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Taiyo Bussan Kaisha 707 938.52M 707 707 707 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۱۲:۱۹
SLD Entertainment 585 913.06M 585 585 585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۳:۱۶
Fujitaoration 373 895.73M 373 373 373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۱۸
Lapine 372 884.59M 372 372 372 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۱۹
Onkyo 3 878.02M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۲۰
Takachiho 1365 868.40M 1365 1365 1365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۲۰
Tomita Electric 1311 864.60M 1311 1311 1311 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۱۹
Matsumoto 2199 830.05M 2199 2199 2199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۱۷
Tokyo Kiho 1939 814.60M 1939 1939 1939 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۱۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی