ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9163
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:52:09
0 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,803
قیمت روز
17 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:50
259 (5.70%)
تغییر ۳ ماهه
124 (2.65%)
تغییر ۶ ماهه
377 (8.52%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

178
قیمت روز
3 (1.84%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:04:33
13 (6.65%)
تغییر ۳ ماهه
5 (3.02%)
تغییر ۶ ماهه
27 (17.62%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koyosha 1160 1.29B 1160 1160 1160 45.00 3.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Sunautas 409 1.28B 409 409 409 10.00 2.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Nihon Seima 350 1.28B 350 350 350 4.00 1.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Muraki 899 1.28B 899 899 899 14.00 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Nippon Telephone 372 1.27B 372 372 372 4.00 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Tokyo Board Industries 491 1.27B 491 491 491 6.00 1.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Kurogane Kosakusho 745 1.27B 745 745 745 6.00 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Kaneyo 899 1.26B 899 899 899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۸
Agile Media Network 507 1.26B 507 507 507 15.00 2.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Saikaya Department Store 404 1.26B 404 404 404 2.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Makoto Construction 623 1.25B 623 623 623 2.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Kawakami Paint Mfg 1241 1.24B 1241 1241 1241 1.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Nihon Form Service 3085 1.23B 3085 3085 3085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۶
Yumemitsuketai 122 1.23B 122 122 122 2.00 1.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Kawase Computer Supplies 254 1.20B 254 254 254 13.00 5.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Friendly 416 1.19B 416 416 416 6.00 1.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Azplanning 1234 1.17B 1234 1234 1234 16.00 1.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Alpha 1444 1.16B 1444 1444 1444 43.00 3.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
J-Holdings 267 1.16B 267 267 267 4.00 1.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Shinnaigai Textile 592 1.16B 592 590 596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Yamadai 1018 1.13B 1018 1018 1018 212.00 20.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Wilson Learning Worldwide 218 1.12B 218 218 218 5.00 2.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
J Escom 106 1.11B 106 106 106 1.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Image Information 553 1.11B 553 553 553 11.00 2.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Amagasa 295 1.10B 295 294 297 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Kaitori Okoku 621 1.10B 621 621 621 5.00 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Saylor Advertising 289 1.09B 289 289 289 1.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Daiwa Heavy Industry 817 1.08B 817 797 817 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Cardinal 520 1.06B 520 520 520 6.00 1.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
C’sMEN 364 1.05B 364 353 364 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Soko Seiren 410 1.05B 410 410 410 8.00 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Beauty Kadan 254 1.03B 254 254 254 5.00 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
SLD Entertainment 636 992.66M 636 636 636 7.00 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Katsuragawa Electric 639 978.97M 639 639 639 4.00 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Access Group 795 948.99M 795 795 795 30.00 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Japan Publications Trading 1313 915.68M 1313 1313 1313 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۲:۱۸
Kosaikogei 2431 909.75M 2431 2431 2432 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Oriental Chain Mfg 635 880.42M 635 635 635 17.00 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Chuou Intl 290 867.87M 290 290 290 30.00 11.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Bank BRISyariah 3600 862.76M 3600 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی