ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9067
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 18:02:15
0 (1.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,734
قیمت روز
7 (0.15%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:01:47
185 (4.07%)
تغییر ۳ ماهه
230 (5.11%)
تغییر ۶ ماهه
56 (1.17%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

187
قیمت روز
2 (0.83%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:04:07
0 (0.06%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.20%)
تغییر ۶ ماهه
22 (13.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Plat’Home 1249 1.58B 1249 1249 1249 26.00 2.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Orvis 906 1.58B 906 906 906 4.00 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Fonfun 470 1.57B 470 470 470 3.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Wagokoro 490 1.56B 490 490 490 1.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Amagasa 301 1.55B 301 301 301 1.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
ANAP 320 1.54B 320 320 320 171.00 53.44% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۱۷
Nagano Tokyu Department Store 1615 1.54B 1615 1615 1615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ساعت ۱۵:۰۴
Mitsuboshi 1345 1.54B 1345 1345 1345 5.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Yasue Corp 1189 1.53B 1189 1189 1189 27.00 2.32% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Aqualine 768 1.53B 768 768 768 3.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Aun Consulting 204 1.53B 204 204 204 5.00 2.45% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Hyoki Kaiun Kaisha 1300 1.52B 1300 1300 1300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۲۱
Nihon Seikan KK 1122 1.52B 1122 1122 1122 11.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Asaka Industrial 1581 1.52B 1581 1581 1581 9.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Kawakami Paint Mfg 1530 1.52B 1530 1530 1530 17.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Crie Anabuki 650 1.50B 650 650 650 5.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Toho Lamac 2946 1.50B 2946 2946 2946 34.00 1.15% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Ginza Yamagataya 864 1.49B 864 864 864 1.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Muraki 1045 1.48B 1045 1045 1045 27.00 2.65% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Yumemitsuketai 145 1.47B 145 145 145 1.00 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Koyosha 1303 1.45B 1303 1303 1303 23.00 1.80% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Chuo Build Industry 615 1.45B 615 615 615 1.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Tamai Steamship 749 1.45B 749 749 749 6.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Nippon Telephone 421 1.44B 421 421 421 2.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
CSS 280 1.42B 280 280 280 4.00 1.45% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Santo 2385 1.42B 2385 2385 2385 7.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Wacoal Holdings Corp 111.03 1.41B 111.03 111.03 111.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۳:۱۵
RVH 73 1.41B 73 73 73 3.00 4.29% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
JEUGIA 1707 1.40B 1707 1707 1707 11.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۱۵
Seihyo 3375 1.38B 3375 3375 3375 10.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Appbank 174 1.37B 174 174 174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
Sunautas 432 1.35B 432 432 432 4.00 0.93% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Chiikishinbunsha 697 1.33B 697 697 697 23.00 3.30% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Tokyo Board Industries 515 1.33B 515 515 515 11.00 2.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Kawase Computer Supplies 282 1.33B 282 282 282 1.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Nihon Seima 357 1.31B 357 357 357 1.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Japan Resistor Mfg. 1053 1.30B 1053 1053 1053 3.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Kaneyo 899 1.26B 899 899 899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۸
Yamadai 1128 1.25B 1128 1128 1128 23.00 2.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Azplanning 1301 1.24B 1301 1301 1301 44.00 3.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی