ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9207
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 23:43:12
0 (3.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.87%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,694.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,715
قیمت روز
62 (1.33%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:45
178 (3.92%)
تغییر ۳ ماهه
127 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
443 (10.37%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

186
قیمت روز
1 (0.4%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:02:45
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
12 (6.78%)
تغییر ۶ ماهه
39 (26.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aun Consulting 227 1.70B 227 227 227 1.00 0.44% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Riken Corundum 1838 1.69B 1838 1838 1838 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵:۱۴
Goyo Intex 155 1.68B 155 155 155 4.00 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Uematsu Shokai 716 1.64B 716 716 716 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۱۸
Nitto Kako 425 1.63B 425 425 425 3.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Globalway 1397 1.63B 1397 1397 1397 5.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
TB Group 172 1.61B 172 172 172 3.00 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Boso Oil&Fat 1078 1.60B 1078 1078 1078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Toho Lamac 3130 1.59B 3130 3130 3130 55.00 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Tamai Steamship 824 1.59B 824 824 824 24.00 3.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
ANAP 350 1.58B 350 350 350 1.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۹
Santo 2623 1.56B 2623 2623 2623 23.00 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Nagano Tokyu Department Store 1630 1.56B 1630 1630 1630 39.00 2.45% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Tokyo Board Industries 600 1.56B 600 600 600 50.00 8.33% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Asaka Industrial 1610 1.55B 1610 1610 1610 2.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
RVH 80 1.55B 80 80 80 1.00 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Wagokoro 509 1.55B 509 509 509 1.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Architects Studio Japan 889 1.55B 889 889 889 51.00 5.74% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Mitsuboshi 1349 1.54B 1349 1349 1349 25.00 1.89% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Hyoki Kaiun Kaisha 1320 1.54B 1320 1320 1320 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۱۸
Grandes 418 1.52B 418 418 418 2.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Ginza Yamagataya 870 1.50B 870 870 870 9.00 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Aqualine 752 1.50B 752 752 752 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۱۸
JTec 190 1.50B 190 190 190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۱۸
Appbank 188 1.48B 188 188 188 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۱۸
Kensoh 398 1.48B 398 398 398 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۱۸
Chuo Build Industry 624 1.47B 624 624 624 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۱۸
Chiikishinbunsha 772 1.47B 772 772 772 5.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Yasue Corp 1128 1.46B 1128 1128 1128 12.00 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Convano 649 1.46B 649 649 649 12.00 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Wacoal Holdings Corp 110.25 1.46B 2535 110.25 2535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۱۰
Crie Anabuki 621 1.44B 621 621 621 11.00 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Sokensha 2047 1.43B 2047 2047 2047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۱۸
Tokyo Cosmos Electric 922 1.43B 922 922 922 10.00 1.10% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Aiko 1614 1.41B 1614 1614 1614 35.00 2.22% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Japan Resistor Mfg. 1142 1.41B 1142 1142 1142 77.00 7.23% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
JEUGIA 1707 1.40B 1707 1707 1707 11.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۱۵
Saikaya Department Store 447 1.39B 447 447 447 21.00 4.93% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
CSS 276 1.39B 276 276 276 6.00 2.17% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
Kawaguchi Chemical Industry 1137 1.38B 1137 1137 1137 41.00 3.61% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۱۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی