شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:15:05
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,163
قیمت روز
21 (0.51%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
181 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
339 (8.87%)
تغییر ۶ ماهه
755 (22.15%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:00:56
47 (27.11%)
تغییر ۳ ماهه
27 (17.58%)
تغییر ۶ ماهه
27 (17.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Katsuragawa Electric 633 969.78M - 633 633 10.00 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Kurogane Kosakusho 567 965.95M - 567 567 11.00 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Alpha 1190 957.01M - 1190 1190 68.00 5.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Orvis 546 948.63M - 546 546 43.00 7.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Japan Publications Trading 1360 948.46M - 1360 1360 30.00 2.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Amatei 79 929.67M - 79 79 2.00 2.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nihon Seima 253 927.60M - 253 253 13.00 5.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Osaka Yuka Industry 883 924.32M - 883 883 5.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Makoto Construction 457 919.40M - 457 457 6.00 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
GFA 77 912.36M - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Kodama Chemical Industry 235 910.35M - 235 235 10.00 4.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Cardinal 446 907.95M - 446 446 12.00 2.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Saylor Advertising 240 906.64M - 240 240 5.00 2.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Aun Consulting 118 885.33M - 118 118 5.00 4.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tamai Steamship 456 880.28M - 456 456 6.00 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Kaitori Okoku 495 876.15M - 495 495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Matsumoto 2300 868.17M - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Media Global Links 153 862.90M - 153 153 8.00 5.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Runsystem 440 853.80M - 440 440 3.00 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nichiryoku 727 842.97M - 727 727 71.00 9.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Azplanning 883 839.69M - 883 883 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Crie Anabuki 358 827.88M - 358 358 17.00 4.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nihon Form Service 2060 820.32M - 2060 2060 120.00 6.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Beauty Kadan 202 817.99M - 202 202 3.00 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Agile Media Network 391 816.05M - 391 391 12.00 3.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Kawaguchi Chemical Industry 670 815.91M - 670 670 79.00 11.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Yumemitsuketai 80 809.34M - 80 80 5.00 6.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Muraki 570 809.23M - 570 570 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Alphax Food System 328 808.03M - 328 328 30.00 9.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Fuji Glass 388 797.63M - 388 388 16.00 4.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nippon Telephone 232 790.89M - 232 232 10.00 4.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Amagasa 259 780.42M - 259 259 6.00 2.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
J Escom 74 774.98M - 74 74 4.00 5.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Japan Resistor Mfg. 625 773.47M - 625 625 10.00 1.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Sunautas 243 761.21M - 243 243 2.00 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Shodensya 180 756.38M - 180 180 8.00 4.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Chiikishinbunsha 410 755.78M - 410 410 28.00 6.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tokyo Kiho 1718 721.75M - 1718 1718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Kawase Computer Supplies 152 719.10M - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Image Information 350 705.68M - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی