شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.943
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 07:37:08
1 (10,039.78%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,262.64%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,826.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,112
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:02:01
776 (17.90%)
تغییر ۳ ماهه
1,022 (24.99%)
تغییر ۶ ماهه
1,357 (36.14%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

165
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 07:31:35
14 (9.25%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.74%)
تغییر ۶ ماهه
18 (12.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Renown Inc 4 404.51M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Shinkawa Ltd 748 33.19B - 748 748 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Mamezou Holdings 1885 34.40B - 1885 1885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Jowa Holdings 5990 204.98B - 5990 5990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Hitachi Chemical Co Ltd 4625 963.00B - 4625 4625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Hitachi High-Technologies Corp 7990 1.10T - 7990 7990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
IHI Corp. 2517 388.52B - 2517 2519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Kobe Steel 584 212.31B - 584 585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Aozora Bank 2890 339.77B - 2889 2890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Mazda Motor 943 594.52B - 943 944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Shinsei Bank 1670 405.49B - 1668 1670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Sojitz Corp. 350 439.74B - 350 351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Sumitomo Chemical 504 825.68B - 502 504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Mitsui O.S.K. Lines 2929 351.84B - 2929 2930 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Dainippon Screen Mfg. 7420 347.62B - 7410 7420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Kawasaki Kisen Kaisha 1851 174.23B - 1850 1851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Taiheiyo Cement Corp. 3305 402.05B - 3300 3305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Mitsui Mining and Smelting Co. 2796 160.87B - 2793 2796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Tokyo Electric Power Co., Inc. 471 759.46B - 470 471 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Mitsui 1954.5 3.42T - 1953.5 1954.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Fujitsu 10270 2.07T - 10255 10270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Hitachi 4614 4.47T - 4614 4620 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Panasonic 1022 2.36T - 1021 1022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
ANA Holdings 3621 1.22T - 3621 3622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Nissan Motor 653.6 2.56T - 653.6 653.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Toyota Motor 7741 21.93T - 7741 7743 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Toshiba Corp. 3750 1.78T - 3740 3750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Marubeni Corp. 809.7 1.41T - 809.2 809.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Softbank Corp. 4680 9.66T - 4680 4685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Astellas Pharma Inc. 1861.5 3.54T - 1860 1861.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Toray Industries, Inc. 757.4 1.21T - 756.4 757.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Daiwa Securities Group Inc. 553.3 870.17B - 553.3 553.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Mitsubishi Heavy Industries 4297 1.44T - 4297 4299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
The Dai-ichi Life Insurance Co. 1836 2.13T - 1834 1836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Nippon Steel&Sumitomo Metal Corp. 1678.5 1.55T - 1676 1678.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Daito Gyorui 1223 3.85B - 1223 1223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Showa Aircraft Industry 2128 69.40B - 2128 2128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Sogo Medical Co Ltd 2540 76.03B - 2540 2541 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
JEUGIA 1707 1.40B - 1707 1707 11.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۱۵
Excel Co Ltd 1597 13.84B - 1590 1597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی