شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (1.09%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:57:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,158
قیمت روز
13 (0.31%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:11
231 (5.88%)
تغییر ۳ ماهه
396 (10.53%)
تغییر ۶ ماهه
758 (22.29%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

133
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:00:54
41 (23.36%)
تغییر ۳ ماهه
21 (13.78%)
تغییر ۶ ماهه
20 (12.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPS 588 1.40B - 588 588 28.00 5.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Fuji Seiki 180 1.40B - 180 180 6.00 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Kokusai Chart 233 1.40B - 233 233 1.00 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Aso Foam Crete 406 1.39B - 406 406 14.00 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Fonfun 420 1.38B - 420 420 70.00 16.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Early Age 432 1.38B - 432 432 2.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Mullion 874 1.37B - 874 874 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Wacoal Holdings Corp 114.92 1.37B 113.5 113.5 114.92 6.42 5.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲:۵۲
D.I.System 896 1.37B - 896 896 2.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Sekonic 801 1.37B - 801 801 10.00 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Aqualine 660 1.36B - 660 660 20.00 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Fureasu 581 1.36B - 581 581 4.00 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Kitac 239 1.34B - 239 239 10.00 4.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Pixela 18 1.33B - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Japan Power Fastening 82 1.33B - 82 82 1.00 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Living Technologies 999 1.33B - 999 999 1.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Yamazaki 300 1.33B - 300 300 9.00 3.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Alue 530 1.33B - 530 530 8.00 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Hyoki Kaiun Kaisha 1137 1.33B - 1137 1137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Kawakami Paint Mfg 1336 1.33B - 1336 1336 35.00 2.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Sophia 500 1.32B - 500 500 1.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Infonet Inc 671 1.32B - 671 671 13.00 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Toho Kinzoku 564 1.31B - 564 564 1.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Okato 122 1.30B - 122 122 2.00 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Sokensha 1861 1.30B - 1861 1861 69.00 3.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Ligua 980 1.28B - 980 980 3.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Autowave 88 1.27B - 88 88 1.00 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
PA 118 1.26B - 118 118 3.00 2.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Kensoh 339 1.26B - 339 339 7.00 2.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Kaneyo 899 1.26B - 899 899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۸
Daiwa 224 1.26B - 224 224 3.00 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Daiun 205 1.25B - 205 205 2.00 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Saikaya Department Store 400 1.25B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Toho Lamac 2542 1.25B - 2542 2542 42.00 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Kawasaki Geological Eng 1440 1.24B - 1440 1440 24.00 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
Forlife 620 1.24B - 620 620 5.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Chuo Build Industry 512 1.23B - 512 512 2.00 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Eurasia Travel 336 1.23B - 336 336 12.00 3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Seihyo 3005 1.23B - 3005 3005 104.00 3.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Tokyo Koki 172 1.23B - 172 172 3.00 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی