شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:21:13
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,168
قیمت روز
11 (0.26%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:18
243 (6.19%)
تغییر ۳ ماهه
332 (8.65%)
تغییر ۶ ماهه
769 (22.62%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:30:49
39 (22.38%)
تغییر ۳ ماهه
18 (11.97%)
تغییر ۶ ماهه
18 (11.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amifa 538 1.74B - 538 538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Sportsfield 1970 1.74B - 1970 1970 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Area Quest 85 1.72B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
CS Lumber 945 1.72B - 945 945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Asaka Industrial 1785 1.72B - 1785 1785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Sanko Sangyo 277 1.72B - 277 277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Banners 103 1.72B - 103 103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Trade Works 518 1.71B - 518 518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Yamada Servicer Synthetic Office 402 1.71B - 402 402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
JSS 441 1.71B - 441 441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
RVH 88 1.70B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Nihon ISK 958 1.70B - 958 958 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۱۴
Emergency Assistance Japan 678 1.69B - 678 678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Takase 1699 1.69B - 1699 1699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۹
Gmo Media 972 1.69B - 972 972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Gmo Research 1029 1.68B - 1029 1029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
SERIO Holdings 530 1.68B - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Sailor Pen 115 1.68B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Seven Industries 1127 1.68B - 1127 1127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Koryojyuhan 1284 1.68B - 1284 1284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Convano 750 1.68B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Bemap 519 1.67B - 519 519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Ina Research 557 1.67B - 557 557 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Crymson 96 1.67B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Sakae Electronics 325 1.65B - 325 325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Care Service 435 1.65B - 435 435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Nitto Kako 430 1.65B - 430 430 20.00 4.88% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
AuBEX 590 1.63B - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Technol Seven 1100 1.63B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Lapine 694 1.63B - 694 694 11.00 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
JMACS Japan 347 1.63B - 347 347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Systems Design 473 1.63B - 473 473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Nissen 823 1.63B - 823 823 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Scigineer 767 1.62B - 767 767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Watt Mann 1478 1.62B - 1478 1478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Hamayuu Co 1500 1.61B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Chuokeizai Sha 431 1.61B - 431 431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Kyogoku Unyu Shoji 528 1.61B - 528 528 20.00 3.94% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
Hiraga 437 1.61B - 437 437 15.00 3.55% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
Trust Holdings 305 1.59B - 305 305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی