شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:15:05
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.13%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,163
قیمت روز
21 (0.51%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
181 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
344 (9.01%)
تغییر ۶ ماهه
750 (21.97%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:00:56
47 (27.11%)
تغییر ۳ ماهه
27 (17.58%)
تغییر ۶ ماهه
28 (18.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
J-Lease 201 1.77B - 201 201 10.00 4.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Passport 119 1.76B - 119 119 3.00 2.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Axel Mark 257 1.75B - 257 257 17.00 6.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nozaki Insatsu Shigyo 102 1.75B - 102 102 7.00 6.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Takatori 321 1.75B - 321 321 8.00 2.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Sougou Shouken 582 1.75B - 582 582 8.00 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Toyo Asano Foundation 1344 1.74B - 1344 1344 19.00 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Intrance 47 1.74B - 47 47 3.00 6.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
AmidA Holdings 821 1.73B - 821 821 5.00 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nextware 136 1.73B - 136 136 2.00 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Riken Corundum 1850 1.71B - 1850 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
PhoenixBio Co 583 1.71B - 583 583 48.00 8.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Gmo Media 980 1.71B - 980 980 60.00 6.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Hikari Business Form 295 1.71B - 295 295 9.00 3.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Lobtex 1831 1.71B - 1831 1831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Mics Chemical 324 1.70B - 324 324 7.00 2.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
I-Freek Mobile 99 1.70B - 99 99 5.00 5.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Digital Adventure 103 1.70B - 103 103 6.00 5.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Alps Electric 16.23 1.70B - 16.23 16.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۳:۳۴
Lilycolor 138 1.70B - 138 138 1.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tsukui Staff 1060 1.69B - 1060 1060 30.00 2.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
CS Lumber 928 1.69B - 928 928 2.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Family 302 1.69B - 302 302 4.00 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Sunwood 356 1.69B - 356 356 3.00 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Techno Mathematical 648 1.68B - 648 648 9.00 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Takase 1689 1.68B - 1689 1689 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Takasago Tekko KK 561 1.68B - 561 561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
SERIO Holdings 527 1.67B - 527 527 100.00 18.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Takeda Machinery 1820 1.67B - 1820 1820 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Izutsuya Co Ltd 146 1.67B - 146 146 1.00 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Forval Realstraight 71 1.66B - 71 71 2.00 2.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tranzas 525 1.66B - 525 525 19.00 3.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Almedio 112 1.65B - 112 112 6.00 5.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Goodspeed 534 1.64B - 534 534 27.00 5.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Sportsfield 1851 1.63B - 1851 1851 1.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Koryojyuhan 1250 1.63B - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Yokota Manufacturing 870 1.63B - 870 870 10.00 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Rise 17 1.63B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Technol Seven 1095 1.62B - 1095 1095 33.00 3.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Ina Research 540 1.62B - 540 540 33.00 6.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی