شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9291
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 18:22:07
1 (10,109.89%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9,998.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,412
قیمت روز
8 (0.18%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:44
91 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
643 (17.06%)
تغییر ۶ ماهه
1,079 (32.37%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

159
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:16
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
7 (4.37%)
تغییر ۶ ماهه
13 (9.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yasunaga Corp 998 11.94B - 1000 998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Zappallas Inc 342 4.36B - 342 343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Azuma Shipping 251 6.98B - 251 252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Daito Bank Ltd 581 7.36B - 567 581 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Felissimo Corp 989 6.87B - 982 989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ishizuka Glass 2179 9.12B - 2175 2179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kichiri Co Ltd 592 6.05B - 588 592 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Meiji Shipping 366 11.98B - 365 366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Meiwa Industry 936 3.28B - 936 944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Miraial Co Ltd 1097 9.86B - 1097 1103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Mitachi Co Ltd 600 4.74B - 599 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Mutoh Holdings 1323 5.45B - 1309 1323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Nippon Kinzoku 636 4.26B - 636 639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Punch Industry 347 7.57B - 347 347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Renesas Easton 428 10.31B - 425 428 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Shinyei Kaisha 587 2.23B - 587 589 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tokai Senko KK 1127 3.66B - 1124 1127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tokyo Rope Mfg 535 8.62B - 535 539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tsudakoma Corp 760 4.86B - 760 794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Canare Electric 1633 11.02B - 1630 1633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Carlit Holdings 505 11.97B - 505 506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Cube System Inc 692 9.40B - 692 695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Dainichi Co Ltd 674 10.91B - 671 674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hard Offoration 675 9.10B - 673 675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Himaraya Co Ltd 735 9.06B - 734 735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ichikawa Co Ltd 1352 6.18B - 1328 1352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Iwatsu Electric 846 8.39B - 845 846 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Izutsuya Co Ltd 165 1.89B - 163 165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Jeans Mate Corp 236 3.39B - 236 236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kitazawa Sangyo 277 5.15B - 275 277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Komaihaltec Inc 1513 7.16B - 1513 1520 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Miyoshi Oil Fat 1072 10.96B - 1071 1072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Nagano Bank Ltd 1155 10.38B - 1155 1157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Origin Electric 1459 9.35B - 1459 1468 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
SK Japan Co Ltd 290 2.44B - 286 290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Soshin Electric 332 5.18B - 332 332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Suminoe Textile 1789 11.29B - 1789 1793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Toda Kogyo Corp 1295 7.46B - 1295 1304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tohoku Bank Ltd 885 8.38B - 885 888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Wood One Co Ltd 1097 10.24B - 1097 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی