شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9427
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:34:21
1 (9,928.72%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,146.74%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,928.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,945
قیمت روز
17 (0.34%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:39
630 (14.60%)
تغییر ۳ ماهه
880 (21.65%)
تغییر ۶ ماهه
1,301 (35.70%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

162
قیمت روز
3 (1.65%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:04:52
17 (11.86%)
تغییر ۳ ماهه
8 (4.74%)
تغییر ۶ ماهه
12 (8.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyo Asano Foundation 1475 1.91B - 1475 1475 2.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
HKS 2910 2.06B - 2910 2910 190.00 6.53% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
IPS 827 1.98B - 827 827 22.00 2.73% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Artra 235 2.09B - 235 235 12.00 5.38% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Fujix 1450 2.00B - 1450 1450 7.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Sanyu 342 2.07B - 342 342 11.00 3.32% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Triis 275 2.04B - 275 275 6.00 2.18% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Stream 72 1.96B - 72 72 1.00 1.41% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Sunwood 423 2.00B - 423 423 14.00 3.42% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Eidai Kako 1388 1.97B - 1388 1388 2.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Goyo Intex 181 1.96B - 181 181 4.00 2.26% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Hamayuu Co 1940 1.98B - 1940 1940 90.00 4.86% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Kawasaki & 969 2.08B - 969 969 2.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
KK Seiyoken 765 1.99B - 765 765 13.00 1.73% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Nihon Kogyo 683 1.98B - 683 683 13.00 1.90% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Townnews-Sha 378 2.09B - 378 378 5.00 1.32% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Howtelevision 1527 1.95B - 1527 1527 20.00 1.33% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Nippan Rental 927 2.10B - 927 927 2.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
PhoenixBio Co 636 2.09B - 636 636 8.00 1.26% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
AmidA Holdings 992 2.09B - 992 992 36.00 3.63% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Systems Design 601 2.05B - 601 601 15.00 2.56% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
CVS Bay Area Inc 397 1.96B - 397 397 2.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Human Associates 615 2.00B - 615 615 3.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Seven Industries 1309 1.95B - 1309 1309 49.00 3.89% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Taiyo Industrial 352 2.08B - 352 352 15.00 4.26% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Yokota Manufacturing 1055 1.98B - 1055 1055 14.00 1.34% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Kyoritsu Computer & Communication 1756 2.10B - 1756 1756 6.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Amifa 780 2.15B - 780 780 29.00 3.86% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Sincere 350 2.17B - 350 350 4.00 1.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Printnet 401 2.12B - 401 401 1.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Axel Mark 305 2.08B - 305 305 17.00 5.90% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Ecomic Co 1143 2.12B - 1143 1143 17.00 1.51% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Plat’Home 1715 2.17B - 1715 1715 65.00 3.94% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Zuken Elmic 340 2.14B - 340 340 1.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
DM Solutions 786 2.16B - 786 786 37.00 4.71% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Ina Research 713 2.14B - 713 713 27.00 3.94% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
bBreak Systems 1412 2.17B - 1412 1412 5.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Bunkyodo Group 151 2.11B - 151 151 1.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
Musashino Kogyo 2016 2.11B - 2016 2016 24.00 1.19% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
OptoElectronics 349 2.16B - 349 349 6.00 1.75% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۵۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی