ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.914
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 12:12:11
0 (4.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,719
قیمت روز
21 (0.45%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:34
175 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
27 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
363 (8.33%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

181
قیمت روز
5 (2.72%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:03:00
8 (4.36%)
تغییر ۳ ماهه
8 (4.80%)
تغییر ۶ ماهه
31 (20.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Justsystems Corp 5920 380.85B 5720 5720 6060 580.00 9.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Daiwa Office 767000 380.22B 760000 760000 787000 11000.00 1.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Hitachi Capital Corp 3250 379.53B 3250 3250 3250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵:۱۴
Iwatani Corp 6590 379.02B 6630 6590 6820 630.00 9.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
Kinden Corp 1849 378.95B 1793 1790 1852 5.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Fukuoka Financial Group, Inc. 1997 378.86B 1957 1929 1997 25.00 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Tokai Carbon 1758 377.53B 1721 1701 1773 158.00 8.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Alfresa Holdings Corp 1779 376.57B 1746 1731 2015 269.00 15.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Kewpie Corp 2641 374.95B 2589 2586 2641 37.00 1.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Toyota Boshoku Corp 2006 374.82B 2026 2006 2042 65.00 3.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Sumitomo Rubber Ind Ltd 1419 373.20B 1428 1387 1428 11.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Keihan Electric Railway 3475 372.99B 3385 3380 3770 375.00 10.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
JTEKT Corp. 1074 370.06B 1043 1043 28.55 1045.45 3661.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Yamazaki Baking Co Ltd 1738 369.91B 1724 1719 1738 17.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Zeon Corp 1685 368.57B 1670 1670 1741 66.00 3.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Rakus Co Ltd 2035 368.41B 1800 1796 2035 33.00 1.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Nifco Inc 3610 366.59B 3815 3610 3815 250.00 6.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Denki Kagaku Kogyo K.K. 4250 365.14B 4195 4195 4410 270.00 6.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Paltac Corp 5680 360.31B 5550 5410 5680 200.00 3.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
FP Corp 4400 359.95B 4300 4300 4400 30.00 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Calbee Inc 2669 356.69B 2632 2627 2669 7.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Tokyo Broadcasting System Inc 2074 354.35B 2030 2030 2114 111.00 5.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Takara Bio 2936 352.46B 2722 2722 2936 100.00 3.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Mitsui O.S.K. Lines 2929 351.84B 2929 2929 2930 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Teijin 1830 351.32B 1803 16.73 1870 1812.95 10633.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Toyoda Gosei Co Ltd 2709 350.93B 2679 2644 2709 4.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
IHI Corp. 2326 349.90B 2140 2136 2326 6.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Shinsei Bank 1624 349.63B 1623 1578 1624 1.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Nippo Corp 2920 347.85B 2839 2838 2920 6.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Dainippon Screen Mfg. 7420 347.62B 7420 7410 7420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Seibu Holdings Inc 1142 342.48B 1112 1112 1148 25.00 2.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Tokyo Tatemono 1626 340.71B 1616 1615 1690 101.00 6.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
The Yokohama Rubber 2119 340.54B 2083 2069 2119 14.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Aozora Bank 2890 339.77B 2890 2889 2890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
House Foods Group Inc 3375 339.52B 3305 3285 3510 120.00 3.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Kenedix Office 783000 337.67B 786000 783000 807000 9000.00 1.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Ngk Spark Plug Co Ltd 1644 334.46B 1618 1618 1658 64.00 3.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Sega Sammy Holdings 1417 332.18B 1422 1417 1579 187.00 13.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Nippon Yusen K.K 1954 331.92B 1954 1954 1954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Mitsubishi Materials Corp. 2530 331.74B 2583 2530 2693 204.00 8.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی