ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9108
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:07:58
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,697
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:43
123 (2.69%)
تغییر ۳ ماهه
193 (4.29%)
تغییر ۶ ماهه
133 (2.75%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

185
قیمت روز
2 (1.29%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:04:27
1 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
20 (12.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alfresa Holdings Corp 1728 365.77B 1728 1728 1729 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
The Chugoku Electric Power Inc 1010 363.87B 1010 1010 1011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Shift 20720 363.10B 20720 20720 20720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Tokyo Tatemono 1712 357.85B 1712 1707 1712 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Kewpie Corp 2545 356.83B 2545 2545 2549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
The Yokohama Rubber 2220 356.44B 2220 2215 2220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Fukuoka Financial Group, Inc. 1868 355.10B 1868 1863 1868 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Kuraray 1027 353.23B 1027 1025 1027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Mitsui O.S.K. Lines 2929 351.84B 2929 2929 2930 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Zenkoku Hosho 5100 350.85B 5100 5100 5110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
House Foods Group Inc 3475 350.10B 3475 3470 3475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
LaSalle Logiport 196000 349.86B 196000 196000 196000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Dainippon Screen Mfg. 7420 347.62B 7420 7410 7420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Nippon Accommodations 686000 345.38B 686000 686000 686000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Calbee Inc 2576 344.26B 2576 2574 2576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Nihon Unisys Ltd 3420 343.35B 3420 3410 3420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Hitachi Transport Sys Ltd 4475 343.29B 4475 4470 4475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
FP Corp 4195 343.18B 4195 4195 4205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Rohto Pharmaceutical 3000 342.21B 3000 3000 3005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Keihan Electric Railway 3190 341.91B 3190 3190 3195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Toyoda Gosei Co Ltd 2633 340.88B 2633 2633 2636 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Canon Marketing Japan Inc 2628 340.79B 2628 2628 2630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Aozora Bank 2890 339.77B 2890 2889 2890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Takara Bio 2818 339.33B 2818 2818 2818 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Skylark Co Ltd 1491 339.21B 1491 1488 1491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Coca-Cola West Co Ltd 1891 339.14B 1891 1887 1891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
JEOL Ltd 7010 338.71B 7010 7000 7010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Sega Sammy Holdings 1439 338.29B 1439 1439 1440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Kenedix Office 789000 338.09B 789000 789000 789000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Jmdc 5990 336.06B 5990 5990 5990 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Mitsui Fudosan Logistics 618000 334.96B 618000 618000 618000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Yamazaki Baking Co Ltd 1561 332.24B 1561 1561 1562 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Nippon Yusen K.K 1954 331.92B 1954 1954 1954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Toyo Tire & Rubber Co Ltd 2155 331.73B 2155 2146 2155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Kawasaki Kisen Kaisha 3530 329.26B 3530 3525 3530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Ngk Spark Plug Co Ltd 1618 329.17B 1618 1617 1618 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Park24 Co Ltd 2124 328.20B 2124 2120 2124 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Ns Solutions Corp 3585 328.03B 3585 3585 3590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Denki Kagaku Kogyo K.K. 3795 327.21B 3795 3795 3795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Internet Initiative Japan Inc 3605 325.46B 3605 3590 3605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی