شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:06:04
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,148
قیمت روز
3 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:50
221 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
386 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
748 (22.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

133
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:00:54
41 (23.36%)
تغییر ۳ ماهه
21 (13.78%)
تغییر ۶ ماهه
20 (12.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
eMnet Japan 1090 2.01B - 1090 1090 87.00 7.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Eiken Industries 1980 2.01B - 1980 1980 17.00 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Konica Minolta, Inc. 8.42 2.00B 8.4 8.4 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲:۵۲
Fujisan Magazine Service 635 2.00B - 635 635 29.00 4.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
bBreak Systems 1290 1.98B - 1290 1290 71.00 5.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Alps Electric 19.61 1.98B 19.34 19.34 19.61 0.61 3.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۳:۳۶
Toin 394 1.98B - 394 394 4.00 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Kudo 1730 1.97B - 1730 1730 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Nuts 23 1.97B - 23 23 1.00 4.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Cluster Tech 346 1.97B - 346 346 44.00 12.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Gexeed 98 1.96B - 98 98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Tsukiji Uoichiba 875 1.96B - 875 875 9.00 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Intrance 53 1.96B - 53 53 1.00 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Sougou Shouken 653 1.96B - 653 653 21.00 3.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Eidai Kako 1362 1.95B - 1362 1362 21.00 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
I-Freek Mobile 114 1.95B - 114 114 3.00 2.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Passport 132 1.95B - 132 132 3.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Kanda Tsushinki 811 1.95B - 811 811 56.00 6.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Career 229 1.95B - 229 229 1.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
KK Seiyoken 750 1.95B - 750 750 20.00 2.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Geonext 14 1.94B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Fit 452 1.94B - 452 452 4.00 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Axel Mark 284 1.94B - 284 284 5.00 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Tokyo Automatic Machinery 1385 1.94B - 1385 1385 44.00 3.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Collabos Corporation 403 1.93B - 403 403 22.00 5.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Superbag 1259 1.92B - 1259 1259 31.00 2.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Cedar 167 1.92B - 167 167 3.00 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Voltage Inc 316 1.91B - 316 316 16.00 5.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Nozaki Insatsu Shigyo 111 1.91B - 111 111 1.00 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Flying Garden 1319 1.91B - 1319 1319 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Yamano 57 1.91B - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Bike O & 137 1.91B - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Yamada Servicer Synthetic Office 444 1.89B - 444 444 27.00 6.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Shinwa Art Auction 264 1.88B - 264 264 7.00 2.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Sunwood 397 1.88B - 397 397 2.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Tradia 1285 1.88B - 1285 1285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
B&P 818 1.87B - 818 818 4.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Fujix 1361 1.87B - 1361 1361 29.00 2.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Kawasaki & 868 1.87B - 868 868 15.00 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Artra 212 1.86B - 212 212 3.00 1.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی