شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:15:05
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.13%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,163
قیمت روز
21 (0.51%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
181 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
344 (9.01%)
تغییر ۶ ماهه
750 (21.97%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:00:56
47 (27.11%)
تغییر ۳ ماهه
27 (17.58%)
تغییر ۶ ماهه
28 (18.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uematsu Shokai 932 2.13B - 932 932 30.00 3.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
SK Japan Co Ltd 255 2.13B 250 250 255 4.00 1.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Asia Gate 37 2.13B - 37 37 2.00 5.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Hatsuho Shouji 2606 2.13B - 2606 2606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Humanweb 746 2.12B - 746 746 53.00 7.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Asahi Rubber 467 2.12B - 467 467 8.00 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Three F 280 2.12B - 280 280 12.00 4.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Daikokuya 18 2.11B - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Tokyo Soir 630 2.11B - 630 630 5.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Kuramoto 131 2.11B - 131 131 2.00 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Uoki 822 2.10B - 822 822 10.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Pulstec Industrial 1529 2.09B - 1529 1529 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Kawasaki Heavy Industries ADR 4.91 2.09B - 4.91 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Genetec 1088 2.09B - 1088 1088 31.00 2.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Human Associates 646 2.09B - 646 646 16.00 2.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Morio Denki 1522 2.09B - 1522 1522 1.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Ginza Yamagataya 1206 2.08B - 1206 1206 45.00 3.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
G Three 128 2.08B - 128 128 1.00 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Geonext 15 2.08B - 15 15 1.00 7.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Almetax Manufacturing 201 2.07B - 201 201 3.00 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Axas Holdings Co 68 2.06B - 68 68 3.00 4.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Allied Architects 147 2.06B - 147 147 11.00 7.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
SecuAvail 609 2.06B - 609 609 45.00 7.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tokyo Kikai Seisakusho 235 2.05B 236 235 236 11.00 4.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Totenko Co Ltd 798 2.05B 790 790 798 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Realworld 594 2.04B - 594 594 77.00 12.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Rikei 135 2.04B - 135 135 5.00 3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nippon Pallet Pool 2428 2.04B - 2428 2428 82.00 3.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
JGC Corp. 16.14 2.04B - 16.14 16.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Taiheiyo Cement Corp 4.34 2.04B - 4.34 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
NLINKS 285 2.04B - 285 285 10.00 3.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
No.1 Co 665 2.04B - 665 665 10.00 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Astmax 156 2.03B - 156 156 2.00 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
JTEKT Corp. 17.16 2.03B - 17.16 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Musashino Kogyo 1942 2.03B - 1942 1942 135.00 6.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Writeup 775 2.03B - 775 775 28.00 3.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Collabos Corporation 424 2.03B - 424 424 9.00 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Akasaka Diesels 1351 2.03B - 1351 1351 30.00 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Fuji Hyogo 2168 2.02B - 2168 2168 1.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Kyoritsu Computer & Communication 1688 2.02B - 1688 1688 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی