شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9126
قیمت روز
0 (0.44%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
1 (9,506.32%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9,819.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,379
قیمت روز
57 (1.3%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:28
175 (4.16%)
تغییر ۳ ماهه
578 (15.21%)
تغییر ۶ ماهه
1,055 (31.74%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

165
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:07
19 (12.68%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.92%)
تغییر ۶ ماهه
20 (13.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toabo Corp 482 4.30B - 482 484 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Advanex Inc 1380 5.65B - 1377 1380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
AltPlus Inc 420 7.31B - 419 420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fields Corp 334 11.08B - 334 337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Marche Corp 574 4.61B - 574 580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Shikibo Ltd 1068 11.52B - 1068 1071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Startia Inc 577 5.67B - 577 578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Uniden Corp 1900 11.17B - 1900 1902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Voltage Inc 389 2.35B - 388 389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Zaoh Co Ltd 1403 8.79B - 1403 1406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Abist Co Ltd 1953 7.77B - 1948 1953 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ahresty Corp 376 9.58B - 376 377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kubotek Corp 340 4.68B - 340 345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
MORESCO Corp 896 8.60B - 895 896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Nikkato Corp 608 7.26B - 608 609 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Shoko Co Ltd 589 6.44B - 589 590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
T.RAD Co Ltd 1352 9.73B - 1352 1359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Watts Co Ltd 650 8.71B - 646 650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Wellnet Corp 524 9.85B - 522 524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Altech Co Ltd 205 3.30B - 205 207 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Atsugi Co Ltd 624 10.00B - 624 627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Densan Co Ltd 2020 11.26B - 2020 2030 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Faltec Co Ltd 660 6.19B - 658 660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fukoku Co Ltd 595 9.85B - 595 598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Innotech Corp 891 11.00B - 891 894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Keihin Co Ltd 1269 8.29B - 1240 1269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kimoto Co Ltd 140 6.79B - 139 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Land Business 288 6.93B - 288 289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Livesense Inc 272 7.66B - 270 272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Misawa Co Ltd 509 3.62B - 508 509 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Molitec Steel 288 6.45B - 287 288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Naigai Co Ltd 420 3.45B - 416 420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Poplar Co Ltd 466 5.49B - 466 467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sansei Landic 710 6.01B - 710 711 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
STrust Co Ltd 599 3.55B - 594 599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Suzuki Co Ltd 726 10.44B - 726 728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Taka Q Co Ltd 133 3.24B - 132 133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Takano Co Ltd 704 10.70B - 689 704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tanaka Co Ltd 697 6.14B - 690 697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Y.A.C. Co Ltd 463 4.19B - 461 463 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی