شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:50:10
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,089
قیمت روز
9 (0.22%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:51
250 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
457 (12.58%)
تغییر ۶ ماهه
761 (22.87%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

176
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:03:48
19 (12.07%)
تغییر ۳ ماهه
26 (17.64%)
تغییر ۶ ماهه
33 (22.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Paltac Corp 5390 394.67B - 5390 5390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GLP J-REIT 135200 394.37B - 135200 135200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Air Water Inc 1604 392.05B - 1604 1604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Benesse Holdings 3070 391.93B - 3070 3070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Toyo Seikan Group Holdings 1987 391.73B - 1987 1987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Universal Entertainment 3640 388.14B - 3640 3640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Comsys Holdings Corp. 3265 388.03B - 3265 3265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Advance Residence 341500 384.62B - 341500 341500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Kinden Corp 1703 384.15B - 1703 1703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
House Foods Group Inc 3735 383.29B - 3735 3735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Sankyo Co Ltd 3780 382.13B - 3780 3780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Mitsubishi Materials Corp. 2986 378.43B - 2986 2986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۲:۰۳
The Bank Of Kyoto Ltd 4570 377.69B - 4570 4570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Ntt Urban Development Corp 1675 377.50B - 1675 1676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
The Yokohama Rubber 2048 377.08B - 2048 2048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Capcom Co Ltd 2912 374.78B - 2912 2912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Japan Prime Realty 484500 374.28B - 484500 484500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Sankyu Inc 5580 373.69B - 5580 5580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Toyota Boshoku Corp 1742 372.52B - 1742 1742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Sugi Holdings Co Ltd 5690 372.39B - 5690 5690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Nichirei Corp. 2622 371.22B - 2622 2622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Seria 3310 369.34B - 3310 3310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Kyudenko Corp 3285 365.04B - 3285 3285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Nippon Yusen K.K 1954 363.07B - 1954 1954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۱:۰۲
Kobe Steel 584 362.54B - 584 584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۱:۰۲
Ezaki Glico Co Ltd 4820 361.73B - 4820 4820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Nifco Inc 2964 360.69B - 2964 2964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
NOK Corp 1626 359.78B - 1626 1626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Shimamura Co Ltd 8080 358.80B - 8080 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Mabuchi Motor Ltd 4265 356.52B - 4265 4265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Fancl Corp 3070 355.21B - 3070 3070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Activia Properties 537000 353.54B - 537000 537000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Kurita Water Industries Ltd 3295 352.67B - 3295 3295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Kagome Co Ltd 2602 352.15B - 2602 2602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Azbil Corp 3070 351.95B - 3070 3070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Toyoda Gosei Co Ltd 2769 351.81B - 2769 2769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Open House Co Ltd 3000 350.76B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Asics Corp 1691 349.77B - 1691 1691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Zenkoku Hosho 4735 347.06B - 4735 4735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Hitachi Capital Corp 2987 345.15B - 2987 2987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶