ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9147
قیمت روز
0 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:36:10
0 (3.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,786
قیمت روز
46 (0.97%)
تغییر روزانه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:43
242 (5.33%)
تغییر ۳ ماهه
87 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
360 (8.13%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

181
قیمت روز
5 (2.72%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:03:00
9 (4.48%)
تغییر ۳ ماهه
7 (4.16%)
تغییر ۶ ماهه
30 (19.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pigeon Corp 3500 418.72B 3485 3485 3755 200.00 5.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Shinko Electric Ind Co Ltd 3095 418.10B 3005 3000 3250 235.00 7.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Zensho Holdings Co Ltd 2739 416.68B 2750 2666 2779 84.00 3.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
JCR Pharmaceuticals 3330 411.64B 2828 2828 3330 270.00 8.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Kawasaki Heavy Industries 2429 408.59B 2429 2429 2429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Shinsei Bank 1670 405.49B 1670 1668 1670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Fancl Corp 3350 404.22B 3365 3240 3365 190.00 5.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Sumitomo Forestry 2224 403.59B 2214 2175 2399 226.00 10.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
The Bank Of Kyoto Ltd 5330 402.98B 5360 5300 5880 670.00 12.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Taiheiyo Cement Corp. 3305 402.05B 3305 3300 3305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Japan Prime Realty 419500 401.99B 422000 419500 430500 11500.00 2.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Asics Corp 2178 398.18B 1778 1749 2178 354.00 19.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
The Chugoku Electric Power Inc 1105 398.10B 1108 1105 1241 138.00 12.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Kuraray 1156 397.60B 1159 1156 1244 96.00 8.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۰۸
Industrial & Infrastructure 191800 397.03B 196000 191800 200900 5800.00 3.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Sojitz Corp. 331 396.90B 332 327 339 12.00 3.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Shimamura Co Ltd 10800 396.89B 10810 10580 10810 190.00 1.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Mitsubishi Materials Corp. 2986 394.81B 2986 2986 2986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Sumitomo Heavy Industries 3220 394.48B 3225 3155 3305 30.00 0.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Amada 1125 391.12B 1124 1118 1203 110.00 9.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Freee Kk 7470 390.07B 7180 7180 7660 560.00 7.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Kyushu Railway 2477 389.18B 2422 2422 2477 53.00 2.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
IHI Corp. 2517 388.52B 2517 2517 2519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Keikyu Corp 1409 387.86B 1403 1389 1409 36.00 2.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Nichirei Corp. 2905 387.13B 2903 2756 2905 81.00 2.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Aeon Mall Co Ltd 1689 384.32B 1691 1678 1732 68.00 4.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Activia Properties 493500 380.60B 495500 493500 505000 4500.00 0.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Sekisui House Reit 88500 379.55B 88800 88500 90700 1100.00 1.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Hitachi Capital Corp 3250 379.53B 3250 3250 3250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵:۱۴
Iwatani Corp 6590 379.02B 6630 6590 6820 630.00 9.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
Fukuoka Financial Group, Inc. 1992 378.67B 1997 1929 1997 20.00 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Kinden Corp 1847 378.54B 1849 1790 1852 7.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Justsystems Corp 5890 378.28B 5920 5720 6060 610.00 10.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Daiwa Office 767000 377.27B 760000 760000 787000 11000.00 1.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Alfresa Holdings Corp 1782 377.20B 1779 1731 2015 266.00 14.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Tokai Carbon 1758 374.76B 1721 1701 1773 158.00 8.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
Toyota Boshoku Corp 2005 374.63B 2006 2005 2042 66.00 3.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Kewpie Corp 2637 374.52B 2641 2586 2641 33.00 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Sumitomo Rubber Ind Ltd 1424 374.52B 1419 1387 1428 16.00 1.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۱۰
Keihan Electric Railway 3475 372.46B 3385 3380 3770 375.00 10.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی