شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9295
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 18:08:49
1 (10,114.29%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,003.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,412
قیمت روز
8 (0.18%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:44
91 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
643 (17.06%)
تغییر ۶ ماهه
1,079 (32.37%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

159
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:16
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
7 (4.37%)
تغییر ۶ ماهه
13 (9.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shin-Etsu Chemical 26.9 44.78B - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۴۳
Astellas Pharma Inc 16.52 30.67B - 16.52 16.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۴۳
Daiwa House Industry 24.68 16.56B - 24.68 24.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۴۳
Takeda Pharmaceutical 17.82 55.72B - 17.82 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۴۳
East Japan Railway Co. 11.87 27.11B - 11.87 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۴۳
Fujifilm Holdings Corp. 47.26 19.51B - 47.26 47.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۴۳
Mitsubishi Electric ADR 24.07 26.00B - 24.07 24.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۴۳
Central Japan Railway Co. 15.42 30.57B - 15.42 15.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۴۳
Tokio Marine Holdings, Inc. 43.96 30.75B - 43.96 43.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۴۳
Orix T 1249.5 1.59T - 1246.5 1249.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۴۰
DeNA Co 1246 167.61B - 1246 1247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۴۰
Keyence 38700 9.39T - 38590 38700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۴۰
Murata Mfg Co 5897 3.77T - 5867 5897 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۴۰
Japan Airlines Co 1877.5 632.61B - 1871 1877.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۴۰
Maruha Nichiro Corp 2215 116.56B - 2211 2215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۴۰
Taiyo Nippon Sanso Corp 1639 709.28B - 1626 1639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۴۰
Kyushu Electric Power Co Inc 860 406.77B - 859 860 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۴۰
F-Tech 467 8.72B - 467 470 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
DVx Inc 915 9.40B - 909 915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ichiken 1226 8.89B - 1218 1226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
GMB Corp 641 3.35B - 639 641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
ISB Corp 1614 8.26B - 1614 1620 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Look Inc 797 6.12B - 797 798 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
OKK Corp 471 3.72B - 471 472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Enshu Ltd 960 6.05B - 959 960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kogi Corp 1014 3.36B - 1011 1014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Rasa Corp 830 9.65B - 830 833 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
TEAC Corp 150 4.32B - 148 150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tear Corp 508 11.38B - 508 513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ueki Corp 2467 8.16B - 2467 2470 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Alpha Corp 910 8.69B - 910 915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Axell Corp 715 8.00B - 715 718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
CDS Co Ltd 1264 8.62B - 1262 1264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Chino Corp 1271 10.77B - 1264 1271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Crops Corp 532 5.11B - 531 532 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Daidoh Ltd 200 6.49B - 199 200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Dynic Corp 749 6.35B - 747 749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Escrit Inc 395 4.63B - 395 396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Nakayo Inc 1390 6.15B - 1390 1390 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
TAC Co Ltd 217 4.02B - 215 217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی