ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9108
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 08:43:12
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,697
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:43
123 (2.69%)
تغییر ۳ ماهه
193 (4.29%)
تغییر ۶ ماهه
133 (2.75%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

185
قیمت روز
2 (1.17%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 08:33:43
1 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
21 (12.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Temp Holdings 2285 525.82B 2285 2285 2286 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Advance Residence 379500 525.61B 379500 379500 379500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۱۹
Shinko Electric Ind Co Ltd 3860 521.45B 3860 3850 3860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Ebara Corp. 5460 521.32B 5460 5460 5460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Sohgo Security Services 5140 520.35B 5140 5140 5140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Sushiro Global 4430 514.19B 4430 4430 4430 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Sugi Holdings Co Ltd 8310 513.67B 8310 8310 8320 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Nisshin Seifun Group Inc. 1722 512.08B 1722 1717 1722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Nomura Real Estate Holding Inc 2828 510.16B 2828 2821 2828 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
ABC-Mart Inc 6120 505.14B 6120 6110 6120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Nabtesco Corp 4255 503.33B 4255 4250 4255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Tokyo Electric Power Co., Inc. 312 499.88B 312 312 313 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Taisho Pharmaceutical Hold Ltd 6260 499.64B 6260 6260 6310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
United Urban 159000 495.82B 159000 159000 159000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
USS Co Ltd 1955 487.39B 1955 1951 1955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Stanley Electric Co Ltd 3020 484.94B 3020 3005 3020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Concordia Financial Group 399 481.38B 399 399 399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
The Chiba Bank 646 479.93B 646 644 646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 2304 479.26B 2304 2299 2304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
The Shizuoka Bank 828 475.31B 828 828 829 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
NOF Corp 5640 467.09B 5640 5630 5640 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Nippon Meat Packers, Inc. 4505 460.29B 4505 4500 4505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Industrial & Infrastructure 222300 460.16B 222300 222300 222300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
Tokyu Fudosan 635 456.77B 635 633 635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Asics Corp 2486 454.49B 2486 2481 2486 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Showa Denko K.K. 3110 453.69B 3110 3110 3125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Medipal Holdings Corp 2155 452.47B 2155 2155 2158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Japan Airport Terminal 4830 449.85B 4830 4825 4830 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Yokogawa Electric Corp. 1679 448.18B 1679 1676 1679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Dainippon Screen Mfg. 9560 445.15B 9560 9540 9560 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Obic Business Consultants 5870 441.24B 5870 5860 5870 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Sojitz Corp. 350 439.74B 350 350 351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4280 437.11B 4280 4280 4290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Marui Group 2026 434.40B 2026 2022 2026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Sundrug Co Ltd 3655 427.27B 3655 3655 3655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Toyota Boshoku Corp 2285 426.95B 2285 2285 2289 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Fancl Corp 3535 426.54B 3535 3530 3535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Yamada Denki Co Ltd 520 426.28B 520 519 520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Tohoku Electric Power Co Inc 853 426.11B 853 853 855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
Mitsubishi Motors Corp. 285 423.94B 285 284 285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی