ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.914
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:50:12
0 (4.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,719
قیمت روز
21 (0.45%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:34
175 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
27 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
363 (8.33%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

181
قیمت روز
5 (2.72%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:03:00
8 (4.36%)
تغییر ۳ ماهه
8 (4.80%)
تغییر ۶ ماهه
31 (20.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mitsui O.S.K. Lines 4370 522.74B 4390 4370 4720 310.00 7.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Taisho Pharmaceutical Hold Ltd 6530 521.20B 6520 6520 6690 240.00 3.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Keisei Electric Railway 3090 520.77B 3085 3085 3220 230.00 7.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
The Chiba Bank 699 519.30B 701 696 701 17.00 2.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 2489 517.74B 2496 2489 2665 126.00 5.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Orix JREIT 187400 517.22B 191700 187400 194000 4300.00 2.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
Sushiro Global 4445 515.84B 4535 4445 4605 280.00 6.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
Sugi Holdings Co Ltd 8340 515.53B 8330 8280 8360 290.00 3.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Kurita Water Industries Ltd 4565 512.84B 4560 4560 4755 455.00 9.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
United Urban 162300 506.11B 164400 162300 164400 2300.00 1.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
BayCurrent Consult 32950 505.14B 34300 32950 34300 1050.00 3.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
Hisamitsu Pharmaceutical Inc 6160 503.48B 6170 6160 6440 400.00 6.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
The Shizuoka Bank 875 502.29B 876 845 876 8.00 0.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Concordia Financial Group 410 494.65B 409 409 428 27.00 6.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Showa Denko K.K. 3390 494.54B 3410 3390 3505 280.00 8.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Sohgo Security Services 4875 493.52B 4860 4860 5020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Nomura Real Estate Holding Inc 2689 485.66B 2691 2689 2811 129.00 4.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Lawson Inc 4845 484.82B 4840 4840 4995 255.00 5.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Stanley Electric Co Ltd 3005 482.52B 3000 3000 3060 190.00 6.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Advance Residence 345000 477.83B 349500 345000 355000 8000.00 2.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
Nippon Shinyaku 7080 476.86B 7110 7080 7140 330.00 4.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Yokogawa Electric Corp. 1786 476.74B 1783 1783 2018 280.00 15.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Nippon Meat Packers, Inc. 4655 475.62B 4640 4640 4680 175.00 3.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Tohoku Electric Power Co Inc 949 474.06B 957 949 972 27.00 2.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
USS Co Ltd 1890 471.19B 1892 1861 1939 111.00 5.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
NOF Corp 5670 469.58B 5680 5670 6010 480.00 8.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Toyo Suisan Kaisha Ltd 4565 466.21B 4570 4530 4580 10.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
ABC-Mart Inc 5640 465.52B 5630 5630 6050 350.00 6.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Casio Computer 1877 455.37B 171.59 171.59 1914 1694.40 927.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۹
Toei Animation 11100 453.98B 11780 11100 11880 950.00 8.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
Pigeon Corp 3750 448.63B 3755 3610 3755 50.00 1.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Mitsubishi Motors Corp. 300 446.26B 298 298 304 11.00 3.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Temp Holdings 1939 446.19B 1940 1939 2017 179.00 9.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
THK Ltd 3525 446.15B 3520 3520 3725 350.00 9.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Yamada Denki Co Ltd 537 440.17B 538 537 550 25.00 4.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Benefit One 2765 440.01B 2558 2558 2765 23.00 0.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۲:۱۲
Sojitz Corp. 350 439.74B 350 350 351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
MatsumotoKiyoshi Holdings Co 4250 436.28B 4245 4245 4390 205.00 4.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Tokyu Fudosan 603 433.75B 602 602 625 40.00 6.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Dainippon Screen Mfg. 9280 432.11B 9260 9260 9960 1140.00 12.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی