شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.943
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 08:21:22
1 (10,039.78%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,262.64%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,826.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,112
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:02:01
776 (17.90%)
تغییر ۳ ماهه
1,022 (24.99%)
تغییر ۶ ماهه
1,357 (36.14%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

165
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 07:31:35
14 (9.25%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.74%)
تغییر ۶ ماهه
18 (12.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
The Shizuoka Bank 707 405.78B - 704 707 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Tokai Rika Co Ltd 1374 125.41B - 1374 1376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Daido Steel Co Ltd 3175 135.34B - 3175 3175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
GMO Click Holdings 655 77.21B - 655 656 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
H2O Retailing Corp 650 80.39B - 649 650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Hikari Tsushin Inc 23470 1.08T - 23450 23470 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Hitachi Metals Ltd 1420 607.14B - 1420 1422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
JFE Holdings, Inc. 762 438.79B - 762 763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Ryohin Keikaku Ltd 1466 385.59B - 1464 1466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Start Today Co Ltd 2820 860.93B - 2820 2822 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
T&D Holdings, Inc. 921 553.23B - 919 921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
DCM Holdings Co Ltd 1342 187.23B - 1342 1344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Fujitsu General Ltd 2563 268.16B - 2563 2564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Kansai Paint Co Ltd 2138 549.59B - 2138 2144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Kyorin Holdings Inc 1949 111.65B - 1949 1952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Maruha Nichiro Corp 2265 119.19B - 2263 2265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Miraca Holdings Inc 2380 135.64B - 2380 2382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Mitsui O.S.K. Lines 1912 228.66B - 1911 1912 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
NKSJ Holdings, Inc. 3686 1.34T - 3686 3690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Sega Sammy Holdings 1221 287.05B - 1219 1221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
The Yokohama Rubber 1491 239.39B - 1491 1495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Toyoda Gosei Co Ltd 2141 277.17B - 2141 2146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Toyota Boshoku Corp 1335 249.40B - 1335 1337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Toyota Tsusho Corp. 2911 1.02T - 2905 2911 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Yamada Denki Co Ltd 513 451.71B - 513 514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Yamaha Motor Co Ltd 1675 585.30B - 1671 1675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Yamato Kogyo Co Ltd 2491 166.61B - 2491 2498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Central Glass Co Ltd 1960 79.32B - 1960 1964 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Hitachi Capital Corp 2502 292.18B - 2502 2507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Kadokawa Dwango Corp 2403 147.98B - 2403 2414 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Nippon Suisan Kaisha 462 143.75B - 461 462 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Sotetsu Holdings Inc 2679 262.49B - 2679 2681 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Sugi Holdings Co Ltd 7350 454.33B - 7350 7350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Takara Holdings Inc. 970 191.77B - 966 970 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
The Chugoku Bank Ltd 930 174.90B - 930 931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Tsubakimoto Chain Co 2327 86.12B - 2324 2327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Coca-Cola West Co Ltd 1588 284.81B - 1588 1590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Comsys Holdings Corp. 3110 393.85B - 3105 3110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Dainippon Screen Mfg. 5080 237.08B - 5070 5080 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Dmg Mori Seiki Co Ltd 1190 146.30B - 1190 1192 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی