شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:15:05
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,260
قیمت روز
2 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:11
244 (6.08%)
تغییر ۳ ماهه
428 (11.17%)
تغییر ۶ ماهه
820 (23.84%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

137
قیمت روز
2 (1.31%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:00:55
38 (21.55%)
تغییر ۳ ماهه
19 (12.13%)
تغییر ۶ ماهه
17 (10.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nihon M&A Center 3015 487.56B - 3015 3015 68.00 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Nisshin Seifun Group Inc. 1652 487.19B - 1652 1652 41.00 2.48% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Lasertec Corp 5390 484.26B - 5390 5390 100.00 1.86% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
GLP J-REIT 127000 482.24B - 127000 127000 3300.00 2.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Yamazaki Baking Co Ltd 2200 476.74B - 2200 2200 98.00 4.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Harmonic Drive Systems 4875 466.40B - 4875 4875 35.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Pola Orbis Holdings 2099 463.46B - 2099 2099 17.00 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Mitsubishi Motors Corp. 313 462.87B - 313 313 5.00 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Miura Co Ltd 4125 462.62B - 4125 4125 20.00 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Alfresa Holdings Corp 2175 459.76B - 2175 2175 37.00 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Brother Industries Ltd 1766 459.03B - 1766 1766 8.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Kyushu Railway 2974 459.01B - 2974 2974 121.00 4.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Hitachi Metals Ltd 1077 458.78B - 1077 1077 13.00 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Yamaha Motor Co Ltd 1312 457.62B - 1312 1312 18.00 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Nippon Express 4995 455.21B - 4995 4995 165.00 3.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Medipal Holdings Corp 2118 444.49B - 2118 2118 22.00 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Konami Corp. 3265 442.89B - 3265 3265 20.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Century Tokyo Leasing 3650 440.58B - 3650 3650 115.00 3.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Sojitz Corp. 350 439.74B - 350 351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۴۰
Yamada Denki Co Ltd 498 438.47B - 498 498 17.00 3.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd 491 436.47B - 488 491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۸
SUMCO Corp. 1480 435.52B - 1480 1480 26.00 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Advance Residence 313000 432.81B - 313000 313000 8500.00 2.72% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
ABC-Mart Inc 5230 430.85B - 5230 5230 20.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
PeptiDream 3440 430.12B - 3440 3440 45.00 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
KakakuCom Inc 2063 421.51B - 2063 2063 62.00 3.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Tosoh Corp. 1300 420.99B - 1300 1300 28.00 2.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
NGK Insulators 1332 416.14B - 1332 1332 4.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
USS Co Ltd 1643 409.23B - 1643 1643 22.00 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Kawasaki Heavy Industries 2429 408.59B - 2429 2429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Kyushu Electric Power Co Inc 871 407.72B - 871 871 5.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Iida Group Holdings Co Ltd 1408 406.04B - 1408 1408 15.00 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Shinsei Bank 1670 405.49B - 1668 1670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۴۰
Jsr Cor 1892 405.38B - 1892 1892 49.00 2.59% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Hirose Electric Co Ltd 11140 404.02B - 11140 11140 310.00 2.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Taiheiyo Cement Corp. 3305 402.05B - 3300 3305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۴۰
Hakuhodo DY Holdings Inc 1078 401.98B - 1078 1078 26.00 2.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Calbee Inc 2999 401.69B - 2999 2999 81.00 2.70% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
SBI Holdings Inc 1732 399.77B - 1732 1732 52.00 3.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Hisamitsu Pharmaceutical Inc 4885 398.52B - 4885 4885 125.00 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی