شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9304
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:37:52
1 (10,124.18%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,013.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,412
قیمت روز
8 (0.18%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:44
91 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
643 (17.06%)
تغییر ۶ ماهه
1,079 (32.37%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

159
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:16
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
7 (4.37%)
تغییر ۶ ماهه
13 (9.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MS&AD Insurance Group Holdings 2865 1.64T - 2865 2866.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Tokyo Electric Power Co., Inc. 349 559.17B - 349 351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Nippon Light Metal Holdings Co. 172 106.50B - 172 174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Hitachi Construction Machinery Co 2505 532.70B - 2505 2507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 585.4 831.30B - 585.4 586.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2356.5 8.57T - 2356.5 2386.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Sumitomo Realty & Development Co. 2771 1.31T - 2771 2777.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Zigexn 324 36.00B - 324 324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Fujikura 302 84.07B - 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
IHI Corp. 1256 186.64B - 1256 1256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Takashimaya 948 158.06B - 948 948 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
DOWA Holdings 3010 178.15B - 3010 3010 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Tokyu Fudosan 504 362.39B - 504 504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
NGK Insulators 1370 428.98B - 1370 1370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Nippon Express 4870 452.57B - 4870 4870 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Obayashi Corp. 910 653.06B - 910 910 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Pacific Metals 1503 29.32B - 1503 1503 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Minebea Mitsumi 1800 735.13B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Yamato Holdings 1890 745.18B - 1890 1890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Dainippon Screen Mfg. 5540 258.55B - 5540 5540 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Sumitomo Osaka Cement 3570 137.68B - 3570 3570 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Nisshinbo Holdings Inc. 704 117.11B - 704 704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Nippon Meat Packers, Inc. 3665 377.20B - 3665 3665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Isetan Mitsukoshi Holdings 649 246.73B - 649 649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Toyo Seikan Group Holdings 1017 194.08B - 1017 1017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 408 121.18B - 408 408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Mitsui Engineering & Shipbuilding 497 40.18B - 497 497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Advantest Corp. 5330 1.06T - 5330 5330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
Mitsui 1954.5 3.42T - 1953.5 1954.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Fujitsu 10270 2.07T - 10255 10270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Hitachi 4614 4.47T - 4614 4620 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
IHI Corp. 2517 388.52B - 2517 2519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Panasonic 1022 2.36T - 1021 1022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Kobe Steel 584 212.31B - 584 585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Aozora Bank 2890 339.77B - 2889 2890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Mazda Motor 943 594.52B - 943 944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
ANA Holdings 3621 1.22T - 3621 3622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Nissan Motor 653.6 2.56T - 653.6 653.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Shinsei Bank 1670 405.49B - 1668 1670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Sojitz Corp. 350 439.74B - 350 351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی