شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:50:10
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,053
قیمت روز
7 (0.17%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:19
218 (5.68%)
تغییر ۳ ماهه
421 (11.59%)
تغییر ۶ ماهه
721 (21.64%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

177
قیمت روز
1 (0.44%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:04:00
20 (12.57%)
تغییر ۳ ماهه
27 (18.29%)
تغییر ۶ ماهه
34 (23.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Keio Corp. 6500 664.61B - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Lawson Inc 6340 663.99B - 6340 6340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
SUMCO Corp. 1912 662.53B - 1912 1912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Hakuhodo DY Holdings Inc 1701 656.99B - 1701 1701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
The Chiba Bank 630 655.20B - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Acom Co Ltd 513 654.48B - 513 513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Taiyo Nippon Sanso Corp 2440 654.40B - 2440 2440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Tsuruha Holdings Inc 13600 654.07B - 13600 13600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Century Tokyo Leasing 5820 648.28B - 5820 5820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Square Enix Holdings Co Ltd 5560 643.87B - 5560 5560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Stanley Electric Co Ltd 3145 643.57B - 3145 3145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
USS Co Ltd 2015 642.79B - 2015 2015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Pigeon Corp 4215 641.11B - 4215 4215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Ngk Spark Plug Co Ltd 2108 634.05B - 2108 2108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
NGK Insulators 1970 632.19B - 1970 1970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Keisei Electric Railway 4325 630.16B - 4325 4325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Seibu Holdings Inc 1825 628.14B - 1825 1825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
SBI Holdings Inc 2458 627.20B - 2458 2458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Fuji Electric 3625 618.09B - 3625 3625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Kansai Paint Co Ltd 2754 616.67B - 2754 2754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Iida Group Holdings Co Ltd 1933 615.66B - 1933 1933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Yamazaki Baking Co Ltd 2028 615.25B - 2028 2028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Showa Shell Sekiyu K.K. 1682 613.51B - 1682 1690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۶
Daifuku Co Ltd 7070 610.89B - 7070 7070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Hitachi High-Technologies Corp 7850 606.05B - 7850 7850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
MonotaRO 2723 601.26B - 2723 2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Mercari 2087 600.87B - 2087 2087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
The Shizuoka Bank 788 599.75B - 788 788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Mitsui Chemicals, Inc. 2714 595.99B - 2714 2714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۲:۰۳
Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd 703 594.83B - 703 703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Alfresa Holdings Corp 2274 591.77B - 2274 2274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Kyushu Electric Power Co Inc 905 586.57B - 905 905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
IHI Corp. 2517 583.14B - 2517 2517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۲:۰۳
Welcia Holdings 6590 578.59B - 6590 6590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Lion Corp 2059 575.50B - 2059 2059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Toppan Printing 2252 574.92B - 2252 2252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 1766 566.60B - 1766 1766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Brother Industries Ltd 2310 556.69B - 2310 2310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Tosoh Corp. 1719 555.24B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Temp Holdings 2069 544.85B - 2069 2069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶