ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9124
قیمت روز
0 (0.77%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 07:22:10
0 (4.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,732
قیمت روز
8 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:43
188 (4.14%)
تغییر ۳ ماهه
46 (0.98%)
تغییر ۶ ماهه
408 (9.44%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

179
قیمت روز
7 (3.77%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 07:03:16
10 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
6 (3.73%)
تغییر ۶ ماهه
27 (17.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hankyu Hanshin Holdings Inc 3375 815.29B 3440 3375 3440 150.00 4.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
T&D Holdings, Inc. 1366 806.43B 1365 1354 1366 31.00 2.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Idemitsu Kosan Co Ltd 2692 800.25B 2697 2692 2764 116.00 4.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Nippon Express 8660 793.79B 8630 8630 8730 280.00 3.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
GLP J-REIT 181400 787.94B 181200 181200 181400 2100.00 1.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Century Tokyo Leasing 6430 784.98B 6440 6430 6570 280.00 4.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Hulic Co Ltd 1175 784.86B 1225 1175 1227 92.00 7.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Mercari 4945 779.55B 4795 4795 4945 135.00 2.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Koei Tecmo Holdings 4675 774.50B 4670 4605 4675 10.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Kajima Corp. 1519 767.63B 1522 1519 1559 64.00 4.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Japan Retail 109100 762.51B 109200 109100 109200 1700.00 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Kobayashi Pharmaceutical 9750 762.09B 9670 9660 9750 80.00 0.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Sumitomo Dainippon Pharma 1913 760.02B 1912 1912 1922 41.00 2.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Tokyo Electric Power Co., Inc. 471 759.46B 471 470 471 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Daito Trust Construction 11160 759.40B 11190 11160 11260 470.00 4.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Iida Group Holdings Co Ltd 2610 752.67B 2607 2607 2755 170.00 6.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Capcom Co Ltd 3515 750.45B 3445 3445 3515 155.00 4.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Asahi Intecc 2854 744.35B 2902 2854 2902 114.00 3.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Kintetsu Corp 3910 743.26B 3930 3910 3940 160.00 4.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Ito En Ltd 6090 738.42B 6100 6090 6170 150.00 2.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Hitachi Construction Machinery Co 3465 736.84B 3475 3465 3560 185.00 5.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Hoshizaki Electric 10070 729.33B 9970 10070 9990 170.00 1.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Nippon Yusen K.K 4285 723.56B 4280 4280 4475 130.00 3.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Oji Holdings Corp. 725 718.02B 728 725 745 37.00 5.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Acom Co Ltd 456 714.38B 459 456 461 16.00 3.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Welcia Holdings 3395 706.25B 3410 3395 3410 80.00 2.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Fuji Electric 4925 703.48B 4930 4925 4990 225.00 4.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
SUMCO Corp. 2420 702.21B 2429 2420 2507 229.00 9.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Square Enix Holdings Co Ltd 5870 700.70B 5890 5870 5920 260.00 4.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Obayashi Corp. 973 698.30B 974 1027 974 68.00 6.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Mitsubishi Motors Corp. 463 698.02B 463 463 463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SBI Holdings Inc 2848 696.69B 2856 2848 2947 182.00 6.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Kansai Paint Co Ltd 2702 694.47B 2713 2702 2767 112.00 4.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Shimizu Corp. 899 685.81B 900 899 910 36.00 4.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Jsr Cor 3190 685.54B 3205 3190 3335 175.00 5.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Mitsui Chemicals, Inc. 3465 678.96B 3470 3465 3590 195.00 5.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Hakuhodo DY Holdings Inc 1806 674.53B 1819 1806 1819 32.00 1.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Harmonic Drive Systems 6930 667.10B 7160 6930 7160 490.00 7.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
McDonald’s Company Japan 4990 663.47B 4990 4990 4990 10.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲:۱۷
Toho Gas Co Ltd 6250 659.99B 6320 6250 6320 80.00 1.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی