ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9123
قیمت روز
0 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 07:01:17
0 (4.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,732
قیمت روز
8 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:43
188 (4.14%)
تغییر ۳ ماهه
46 (0.98%)
تغییر ۶ ماهه
408 (9.44%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

180
قیمت روز
7 (3.64%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 06:32:38
10 (5.21%)
تغییر ۳ ماهه
7 (3.87%)
تغییر ۶ ماهه
27 (17.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Otsuka Corp 5630 1.07T 5640 5580 5640 30.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Yamaha Corp. 6040 1.06T 6070 5910 6070 250.00 4.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Odakyu Electric Railway 2829 1.03T 2833 2829 2881 169.00 5.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Chubu Electric Power Co., Inc. 1345 1.02T 1346.5 1345 1367.5 17.50 1.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Japan Airlines Co 2268 991.13B 2271 2268 2291 49.00 2.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Rohm Ltd 10090 990.19B 10080 10080 10190 510.00 5.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Hikari Tsushin Inc 21550 988.78B 21600 21550 21800 630.00 2.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Dentsu Inc. 3480 979.02B 3475 3475 3480 55.00 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Meiji Holdings 6690 970.72B 6910 6690 6910 240.00 3.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Misumi Group Inc 3400 965.99B 3415 3400 3420 70.00 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Hitachi Chemical Co Ltd 4625 963.00B 4625 4625 4625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
The Kansai Electric Power Co. 1072.5 957.87B 1073 1072.5 1086.5 25.50 2.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Taisei Corp. 4510 952.96B 4510 4510 4510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Hamamatsu Photonics KK 6130 949.09B 6150 6130 6170 250.00 4.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Sumitomo Chemical 579 946.66B 580 579 592 24.00 4.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Yamaha Motor Co Ltd 2699 943.38B 2710 2699 2739 176.00 6.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
TOTO 5540 938.75B 49.27 49.27 5540 5486.25 10207.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۵:۳۸
JFE Holdings, Inc. 1619 932.21B 1617 1617 1678 106.00 6.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Taiyo Nippon Sanso Corp 2150 930.41B 2151 2150 2190 16.00 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Japan Real Estate 668000 925.32B 683000 668000 683000 11000.00 1.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Daiwa ADR 605.7 923.01B 5.46 5.46 605.7 600.01 10545.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۵:۳۸
Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd 627 916.87B 628 627 631 14.00 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Hitachi Metals Ltd 2126 909.00B 2125 2125 2127 4.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
GMO Payment Gateway 12050 901.65B 12060 12050 12400 1300.00 10.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Nippon Prologis REIT 346500 894.61B 349500 346500 349500 1500.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Kose Corp 15660 893.37B 15580 15550 15660 460.00 2.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Nihon M&A Center 2676 884.50B 2679 2608 2679 95.00 3.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Ricoh 1229 882.69B 1232 1229 1258 3.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Osaka Gas 2113 878.50B 2114 2113 2175 39.00 1.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Daiwa Securities Group Inc. 553.3 870.17B 553.3 553.3 553.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Yakult Honsha Co Ltd 5370 861.63B 5470 5370 5470 180.00 3.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۲:۱۷
Sekisui Chemical Co Ltd 1913 858.81B 1915 1913 1925 91.00 4.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Lixil Group 2926 849.20B 2923 2885 2926 9.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Konami Corp. 6350 845.91B 6380 6350 6380 390.00 6.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Taisei Corp. 4060 842.77B 4065 4060 4150 170.00 4.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Tokyu Corp. 1393 841.50B 1397 1393 1413 67.00 4.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Keio Corp. 6890 841.27B 6880 6880 6910 320.00 4.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Nissan Chemical Industries 5840 835.96B 5850 5830 5850 140.00 2.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Nissin Foods Holdings Co Ltd 8000 833.37B 8020 8000 8150 100.00 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
Itochu Techno Solutions 3595 830.62B 3605 3595 3725 230.00 6.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۱۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی