شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9306
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:22:42
1 (10,126.37%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,015.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,412
قیمت روز
8 (0.18%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:44
91 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
643 (17.06%)
تغییر ۶ ماهه
1,079 (32.37%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

159
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:16
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
7 (4.37%)
تغییر ۶ ماهه
13 (9.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hitachi Zosen Corp. 359 60.51B - 359 360 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsui O.S.K. Lines 1746 208.81B - 1746 1751 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
NKSJ Holdings, Inc. 3111 1.13T - 3110 3111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
The Yokohama Rubber 1391 223.19B - 1391 1401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Toyota Tsusho Corp. 2439 858.15B - 2439 2453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Asahi Group Holdings 3645 1.67T - 3645 3660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Hokuetsu Kishu Paper 399 66.96B - 397 399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Nippon Suisan Kaisha 446 138.77B - 444 446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Takara Holdings Inc. 763 150.85B - 763 766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Chugai Pharmaceutical 13105 7.18T - 13105 13125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Comsys Holdings Corp. 3020 383.04B - 3010 3020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Kawasaki Kisen Kaisha 1016 94.76B - 1016 1021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Nippon Electric Glass 1559 150.63B - 1559 1568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Oki Electric Industry 1032 89.30B - 1031 1032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Resona Holdings, Inc. 334.2 767.82B - 334.2 334.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
The Japan Steel Works 1319 96.98B - 1319 1323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsubishi Paper Mills 380 16.97B - 376 380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsui Chemicals, Inc. 1887 360.46B - 1886 1887 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Yaskawa Electric Corp. 3510 917.43B - 3510 3520 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Denki Kagaku Kogyo K.K. 2678 230.97B - 2678 2685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Keisei Electric Railway 3195 539.02B - 3195 3205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsubishi Motors Corp. 293 436.08B - 293 295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Nippon Paper Industries 1471 169.91B - 1471 1476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Odakyu Electric Railway 2431 882.85B - 2431 2443 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Yokogawa Electric Corp. 1413 377.18B - 1412 1413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsubishi UFJ Financial 403.9 5.19T - 403.9 404.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Renesas Electronics Corp 558 954.84B - 554 558 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Nisshin Seifun Group Inc. 1558 463.16B - 1558 1559 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Sumitomo Dainippon Pharma 1344 533.96B - 1340 1344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Sumitomo Heavy Industries 2246 275.17B - 2246 2255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Sumitomo Mitsui Financial 2709.5 3.71T - 2709.5 2717.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsubishi Logistics Corp. 2411 207.12B - 2409 2411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsubishi Materials Corp. 2229 291.87B - 2229 2241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Nissan Chemical Industries 4090 592.44B - 4060 4090 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsubishi Heavy Industries 2549 856.06B - 2549 2558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Sumitomo Electric Industries 1084.5 845.80B - 1084.5 1085.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Fukuoka Financial Group, Inc. 1546 293.90B - 1546 1548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
The Kansai Electric Power Co. 1003.5 896.27B - 1003.5 1008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Chubu Electric Power Co., Inc. 1443 1.09T - 1443 1452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsui Mining and Smelting Co. 2026 115.70B - 2024 2026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی