شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9126
قیمت روز
0 (0.44%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
1 (9,506.32%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9,819.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,379
قیمت روز
57 (1.3%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:28
175 (4.16%)
تغییر ۳ ماهه
578 (15.21%)
تغییر ۶ ماهه
1,055 (31.74%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

165
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:07
19 (12.68%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.92%)
تغییر ۶ ماهه
20 (13.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hitachi 4614 4.47T - 4614 4620 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Panasonic 1022 2.36T - 1021 1022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
ANA Holdings 3621 1.22T - 3621 3622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Nissan Motor 653.6 2.56T - 653.6 653.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Toyota Motor 7741 21.93T - 7741 7743 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Toshiba Corp. 3750 1.78T - 3740 3750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Marubeni Corp. 809.7 1.41T - 809.2 809.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Softbank Corp. 4680 9.66T - 4680 4685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Astellas Pharma Inc. 1861.5 3.54T - 1860 1861.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Toray Industries, Inc. 757.4 1.21T - 756.4 757.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Daiwa Securities Group Inc. 553.3 870.17B - 553.3 553.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Mitsubishi Heavy Industries 4297 1.44T - 4297 4299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
The Dai-ichi Life Insurance Co. 1836 2.13T - 1834 1836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Nippon Steel&Sumitomo Metal Corp. 1678.5 1.55T - 1676 1678.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
ANAP 296 1.29B - 296 301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Sony 6865 8.38T - 6865 6906 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Amada 962 332.98B - 962 967 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Canon 2150.5 2.25T - 2150.5 2159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Ricoh 718 520.14B - 717 718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Mitsui 1534 2.61T - 1534 1543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Nomura 405.5 1.42T - 405.5 405.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Toyobo 1481 131.53B - 1481 1486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Kuraray 1051 361.39B - 1051 1053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Unitika 338 19.49B - 338 339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Furukawa 1052 41.26B - 1048 1052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Shionogi 5714 1.72T - 5714 5718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Shiseido 6475 2.59T - 6475 6482 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
NEC Corp. 4800 1.25T - 4790 4800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
NTN Corp. 201 106.76B - 201 202 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Osaka Gas 2091 869.40B - 2091 2105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Panasonic 793.1 1.85T - 793.1 794.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Toho Zinc 1314 17.84B - 1314 1325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
KDDI Corp. 3165 7.28T - 3165 3195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Keio Corp. 5910 721.62B - 5910 5920 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Kobe Steel 375 136.01B - 375 376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Aozora Bank 1780 207.70B - 1780 1789 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Dentsu Inc. 2250 622.66B - 2248 2250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Ebara Corp. 2299 219.02B - 2299 2312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Fanuc Corp. 17420 3.34T - 17420 17480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
Honda Motor 2453 4.24T - 2453 2467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی