ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9557
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:32:04
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,067.02%)
تغییر ۶ ماهه
1 (10,176.34%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,666
قیمت روز
21 (0.45%)
تغییر روزانه
۱۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت 10:01:26
245 (4.99%)
تغییر ۳ ماهه
424 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
798 (20.63%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

170
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت 10:01:20
11 (6.61%)
تغییر ۳ ماهه
25 (17.32%)
تغییر ۶ ماهه
10 (6.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nitori Holdings Co Ltd 21550 2.47T - 21550 21555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Canon 1800.5 2.40T - 1800.5 1804.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Panasonic 960.7 2.36T - 948.9 960.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Panasonic 1022 2.36T - 1021 1022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Shimano Inc 23765 2.20T - 23765 23870 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Toyota Industries Corp 6720 2.19T - 6720 6770 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Kyocera Corp. 5731 2.16T - 5731 5758 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Otsuka Holdings Ltd 3855 2.15T - 3855 3866 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
The Dai-ichi Life Insurance Co. 1836 2.13T - 1834 1836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Fujitsu 10270 2.07T - 10255 10270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Sysmex Cor 9800 2.05T - 9800 9809 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Nomura Research 3095 1.98T - 3095 3110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Dai-ichi Life 1546.5 1.85T - 1545 1546.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Toshiba Corp. 3750 1.78T - 3740 3750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Bandai Namco Holdings Inc 7776 1.73T - 7776 7786 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Mitsui Fudosan 1774.5 1.71T - 1770 1774.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
MS&AD Insurance Group Holdings 2844.5 1.69T - 2840 2844.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
NTT Data Corp. 1175 1.65T - 1175 1175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۴
Obic Co Ltd 18550 1.65T - 18550 18550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۴
JX Holdings, Inc. 501.7 1.64T - 501.7 501.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Asahi Group Holdings 3223 1.63T - 3223 3228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Nomura 464.5 1.62T - 463.9 464.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Orix T 1215.5 1.60T - 1215.5 1227.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Ono Pharmaceutical Ltd 2972 1.57T - 2972 2987.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Shinkin Central Bank Pref 231900 1.56T - 231900 231900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۰۶
Omron Cor 7500 1.55T - 7500 7530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Nippon Steel&Sumitomo Metal Corp. 1678.5 1.55T - 1676 1678.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Shionogi 4924 1.53T - 4924 4941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Renesas Electronics Corp 861 1.48T - 860 861 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
NKSJ Holdings, Inc. 3891 1.45T - 3890 3891 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
MonotaRO 5800 1.44T - 5800 5830 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Mitsubishi Heavy Industries 4297 1.44T - 4297 4299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
NEC Corp. 5250 1.43T - 5250 5260 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Don Quijote Holdings Ltd 2222 1.41T - 2222 2229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Marubeni Corp. 809.7 1.41T - 809.2 809.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
Kyowa Hakko Kirin 2590 1.40T - 2590 2598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Rakuten Inc 1015 1.38T - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۴
Japan Exchange Group 2542.5 1.36T - 2542.5 2542.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۴
Daifuku Co Ltd 10730 1.36T - 10730 10780 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Oracle Corp Japan 10460 1.34T - 10460 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی