ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9107
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:10:23
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,614
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:02:26
103 (2.28%)
تغییر ۳ ماهه
29 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
192 (4.34%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

183
قیمت روز
2 (1.23%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:06:27
7 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
3 (1.45%)
تغییر ۶ ماهه
18 (10.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yaoko Co Ltd 6410 248.93B 6410 6410 6420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Ship Healthcare Holdings Inc 2623 247.48B 2623 2623 2625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Fuji Machine Mfg. 2550 245.90B 2550 2550 2555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
IR Japan 13840 245.83B 13840 13840 13840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Hulic Reit 180200 243.81B 180200 180200 180200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Ain Pharmaciez Inc 6870 243.39B 6870 6870 6870 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Kyudenko Corp 3425 242.65B 3425 3425 3435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Kansai Mirai Financial 647 241.00B 647 647 647 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵:۱۴
Yamato Kogyo Co Ltd 3615 237.44B 3615 3615 3620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Comforia Residential Reit 340000 235.62B 340000 340000 340000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Fuji Oil Co Ltd 2736 235.18B 2736 2736 2736 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Daiichikosho 4295 235.08B 4295 4295 4295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Visional 6510 233.44B 6510 6510 6510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Mitsui High tec Inc 6370 232.85B 6370 6370 6380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Katitas 3015 232.42B 3015 3015 3015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Kotobuki Spirits 7440 231.53B 7440 7440 7460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Ube Industries 2277 230.31B 2277 2277 2277 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Toda Corp 751 230.28B 751 751 752 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Rengo Co Ltd 929 230.01B 929 929 930 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Kenedix Residential 230600 229.65B 230600 230600 230600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Daido Steel Co Ltd 5380 229.33B 5380 5380 5390 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Sumitomo Bakelite Co Ltd 4815 226.58B 4815 4815 4815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
NOK Corp 1306 225.90B 1306 1301 1306 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Penta-Ocean Const Co Ltd 792 225.75B 792 792 795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
GS Yuasa Corp. 2791 224.97B 2791 2791 2801 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۳۶
Japan Elevator Service 2520 223.63B 2520 2520 2520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
TS Tech Co Ltd 1620 220.31B 1620 1620 1624 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Change 3030 220.22B 3030 3030 3030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Maruichi Steel Tube Ltd 2687 220.09B 2687 2687 2695 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Nipro Corp 1344 219.20B 1344 1344 1345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Credit Saison 1400 218.77B 1400 1397 1400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۳۶
Takashimaya 1312 218.75B 1312 1312 1315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۳۶
Mixi 2890 217.83B 2890 2890 2890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Digital Garage 4725 217.76B 4725 4725 4725 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Infomart 947 216.45B 947 947 947 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
GungHo Online Entertainment 2262 215.37B 2262 2262 2262 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Ushio Inc 1782 214.87B 1782 1781 1782 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Japan Excellent 158700 214.72B 158700 158700 158700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
Nippon Shokubai Co Ltd 5370 214.13B 5370 5350 5370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
Shimachu Co Ltd 5480 213.46B 5480 5480 5490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی