شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:15:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.13%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,283
قیمت روز
43 (1.01%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:49
252 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
475 (12.47%)
تغییر ۶ ماهه
859 (25.09%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

133
قیمت روز
3 (2.69%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:01:22
42 (23.98%)
تغییر ۳ ماهه
22 (14.43%)
تغییر ۶ ماهه
22 (14.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyoda Gosei Co Ltd 1753 226.90B 1757 1753 1757 62.00 3.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Horiba Ltd 5370 226.49B 5360 5360 5370 270.00 5.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Tokyo Tatemono 1122 225.77B 1126 1122 1126 57.00 5.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Toyota Boshoku Corp 1206 225.30B 1208 1206 1208 46.00 3.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Aozora Bank 1923 224.38B 1937 1923 1937 86.00 4.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Hitachi Capital Corp 1909 223.08B 1911 1909 1911 50.00 2.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Daio Paper Corp 1470 220.63B 1467 1467 1470 15.00 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Isetan Mitsukoshi Holdings 573 220.45B 579 573 579 17.00 2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Kenedix Office 512000 219.40B - 512000 512000 43500.00 9.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Fuji Oil Co Ltd 2552 219.36B 2553 2552 2553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Sho Bond Holdings 4075 219.35B 4080 4075 4080 95.00 2.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Park24 Co Ltd 1414 218.45B 1413 1413 1414 56.00 4.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Toyo Seikan Group Holdings 1143 218.13B 1154 1143 1154 16.00 1.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
DIC Corp 2303 217.97B 2318 2303 2318 22.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Shimamura Co Ltd 5920 217.56B 5910 5910 5920 140.00 2.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Ain Pharmaciez Inc 6120 216.82B 6140 6120 6140 140.00 2.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Morinaga Co Ltd 4310 216.80B 4315 4310 4315 45.00 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Kamigumi Co Ltd 1890 216.76B 1896 1890 1896 61.00 3.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Japan Logistics 238600 215.95B - 238600 238600 7400.00 3.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Ship Healthcare Holdings Inc 4500 214.06B 4485 4485 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Kaken Pharmaceutical Co Ltd 5500 214.05B 5510 5500 5510 200.00 3.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Mitsui O.S.K. Lines 1789 213.95B 1790 1789 1790 2.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
YTL Corp 19 213.44B - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Mabuchi Motor Ltd 3210 213.12B 3200 3200 3210 155.00 5.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Tsumura & Co 2782 212.85B 2785 2782 2785 73.00 2.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Kobe Steel 584 212.31B - 584 585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۴۰
Ariake Japan Co Ltd 6520 207.47B - 6520 6520 190.00 3.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Izumi Co Ltd 2882 206.52B 2892 2882 2892 52.00 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Rengo Co Ltd 830 205.50B 827 827 830 4.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
The Yokohama Rubber 1280 205.38B 1276 1276 1280 26.00 2.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Matsui Securities 797 204.73B - 797 797 18.00 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Jowa Holdings 5960 203.95B - 5960 5960 10.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Toei Animation 4980 203.65B - 4980 4980 55.00 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Morinaga Milk Industry 4115 203.61B 4140 4115 4140 65.00 1.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Fujitsu General Ltd 1944 203.39B 1947 1944 1947 46.00 2.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Ebara Corp. 2135 203.15B 2144 2135 2144 46.00 2.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
NEC Networks System 4075 202.28B 4070 4070 4075 130.00 3.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Zenkoku Hosho 2936 201.95B 2928 2928 2936 14.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Nishi Nippon Railroad 2563 201.84B 2555 2555 2563 38.00 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Kyudenko Corp 2827 200.28B 2816 2816 2827 116.00 4.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی