جامائیکا
جامائیکا

دلار جامائیکا / دلار

0.0066
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 15:47:12
0 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,207
قیمت روز
123 (1.98%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 11:01:28
237 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
176 (2.92%)
تغییر ۶ ماهه
435 (6.55%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

406,641
قیمت روز
447 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 00:36:27
21,432 (5.01%)
تغییر ۳ ماهه
11,151 (2.82%)
تغییر ۶ ماهه
41,936 (11.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cargo Handlers 8.25 2.62B 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
ISP Finance 20 2.47B 20 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۵۷
Caribbean Cream 6.2 2.42B 6.2 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Key Insurance Company 5.25 2.37B 5.25 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Portland JSX 7.11 2.20B 7.11 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۳:۱۶
138 Student Living 5.5 2.06B 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Blue Power 3.75 1.87B 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Caribbean Flavours 2.05 1.75B 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Paramount Trading JA 1.28 1.71B 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Main Event 5.26 1.58B 5.26 5.26 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Palace Amusement 1070 1.44B 1070 1070 1070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Medical Disposable 4.36 1.30B 4.36 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
QWI Investments 0.82 1.27B 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۱۸
Sterling Investments 3.05 1.24B 3.05 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
CAC 2000 10.4 1.18B 10.4 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۳:۵۵
1834 Invest 1 1.06B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
AMG Packaging Paper 1.67 849.74M 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Ironrock Insurance Company 3.1 749.00M 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۳:۳۲
Everything Fresh 1.08 748.80M 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Jetcon 1.75 583.50M 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
tTech 5.06 445.20M 5.06 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۳:۵۵
Consolidated Bakeries JA 1.9 398.65M 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
C2W Music 1.75 256.00M 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ciboney 0.36 229.32M 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Sweet River Abattoir 2.56 224.21M 2.56 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۰۲
Proven Investments 37 167.08M 37 37 37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Icreate 0.78 152.15M 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
K.L.E. 1.24 111.00M 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۳:۵۵
Productive Business Solutions 0.8 94.92M 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۴:۵۳
Tropical Battery 1.3 - 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۱۸
Jamaica Money 7.25% Pref 2.55 - 2.55 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Jamaica Money 7.50% Pref 1.85 - 1.85 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Eppley Pref 9.5% 6.01 - 6.01 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Wisynco Group 15.4 - 15.4 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Sygnus Credit Investments 0.15 - 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
Sagicor Select 0.64 - 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Caribbean Assurance Brokers 1.75 - 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۱۸
Gwest 0.81 - 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Fontana 6.09 - 6.09 6.09 6.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Elite Diagnostic 2.98 - 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی