شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جامائیکا
جامائیکا

دلار جامائیکا / دلار

0.0068
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 12:08:09
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:39
1,254 (22.03%)
تغییر ۳ ماهه
1,753 (33.76%)
تغییر ۶ ماهه
2,322 (50.23%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

376,219
قیمت روز
5,797 (1.56%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:31:59
11,089 (3.04%)
تغییر ۳ ماهه
119,923 (24.17%)
تغییر ۶ ماهه
149,232 (28.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sterling Investments 3.05 - - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۴:۰۶
Sagicor Real Estate X 8.7 - - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۴:۰۶
JSE 23.49 16.47B - 23.49 23.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
JMMB 31.8 51.85B - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
tTech 6.7 710.20M - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Jetcon 0.91 - - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Seprod 56.1 41.15B - 56.1 56.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
FosRich 3.89 - - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Carreras 6.75 32.77B - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Blue Power 3.3 - - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
1834 Invest 0.97 1.17B - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Dolphin Cove 7.45 2.92B - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
GraceKennedy 57 56.53B - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Indies Pharma 2.95 - - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Jamaican Teas 4.89 - - 4.89 4.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
NCB Financial 138.5 339.80B - 138.5 138.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Radio Jamaica 1.26 3.02B - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Cargo Handlers 7.39 - - 7.39 7.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Honey Bun 1982 5.3 2.50B - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Sagicor Select 0.69 - - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Scotia Jamaica 46.49 144.66B - 46.49 46.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Caribbean Cream 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Sagicor Jamaica 42.99 167.69B - 42.99 42.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Victoria Mutual 7.03 10.56B - 7.03 7.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Wigton Windfram 0.76 - - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Access Financial 26.05 7.15B - 26.05 26.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Caribbean Cement 48 40.85B - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Elite Diagnostic 3.7 - - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Jamaica Broilers 25.5 30.58B - 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Kingston Wharves 51 72.90B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Supreme Ventures 15 39.56B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Jamaica Producers 23.7 26.59B - 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Knutsford Express 7.9 3.95B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Pulse Investments 3.9 25.44B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
138 Student Living 6.04 - - 6.04 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Barita Investments 54 43.97B - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Lasco Distributors 3.25 11.40B - 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Proven Investments 34.75 21.73B - 34.75 34.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
AMG Packaging Paper 1.73 885.58M - 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Margaritaville Turks 0.1375 - - 0.1375 0.1375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی