شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0074
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:50:05
0 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,149
قیمت روز
3 (0.06%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:15
261 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
353 (7.36%)
تغییر ۶ ماهه
1,241 (31.76%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

384,905
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 00:30:46
127,490 (24.88%)
تغییر ۳ ماهه
131,954 (25.53%)
تغییر ۶ ماهه
1,910 (0.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 140 343.48B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Sagicor Jamaica 40 156.03B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Scotia Jamaica 37.99 118.21B - 37.99 37.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Pan Jamaican Investment 80 85.29B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Kingston Wharves 42 60.07B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
JMMB 33 53.81B - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
GraceKennedy 53.5 53.08B - 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Barita Investments 51.75 42.14B - 51.75 51.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Caribbean Cement 44.99 38.29B - 44.99 44.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Supreme Ventures 14 36.92B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Carreras 6.01 29.17B - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Jamaica Broilers 26.95 27.59B - 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Seprod 35 25.67B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
Cable & Wireless JA 1.45 24.39B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jamaica Producers 16.06 18.02B - 16.06 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Scotia Investments JA 35.5 15.02B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LASCO Manufacturing 3.5 14.44B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
JSE 19 13.32B - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Victoria Mutual 6.3 10.97B - 6.3 6.3 0.70 11.11% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Lasco Distributors 2.92 10.24B - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Mayberry Investments 5.5 6.61B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Access Financial 19.2 5.27B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
Palace Amusement 2789 4.01B - 2789 2789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Pulse Investments 2.36 3.85B - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
LASCO Financial Services 2.85 3.62B - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Knutsford Express 7 3.50B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Radio Jamaica 1.2 2.88B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Honey Bun 1982 5.7 2.69B - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Salada Foods Jamaica 25 2.60B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Dolphin Cove 6.5 2.55B - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Portland JSX 7.8 2.42B - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
Berger Paints JA 11.04 2.37B - 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Kingston Properties 6 1.93B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Main Event 4 1.20B - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
1834 Invest 0.86 1.04B - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
AMG Packaging Paper 1.59 813.91M - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
C2W Music 1.75 700.00M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۰۰
tTech 3.5 371.00M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Proven Investments 0.235 146.95M - 0.235 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Ciboney 0.07 38.22M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی