جامائیکا
جامائیکا

دلار جامائیکا / دلار

0.0067
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 15:52:07
0 (4.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,078
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:31
208 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
513 (7.78%)
تغییر ۶ ماهه
653 (12.04%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

392,649
قیمت روز
1,779 (0.45%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 00:32:00
4,032 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
27,944 (7.66%)
تغییر ۶ ماهه
5,710 (1.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 137 336.12B 137 137 137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Sagicor Jamaica 50 195.12B 50 50 50 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱:۰۶
Scotia Jamaica 40.7 126.64B 40.7 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Barita Investments 87 93.51B 87 87 87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
GraceKennedy 87.9 86.99B 87.9 87.9 87.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Pan Jamaican Investment 62.5 66.63B 62.5 62.5 62.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۰
Kingston Wharves 43.9 62.75B 43.9 43.9 43.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Caribbean Cement 71.62 60.96B 71.62 71.62 71.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Seprod 73.5 53.91B 73.5 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
JMMB 31.85 51.93B 31.85 31.85 31.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Carreras 9 43.69B 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Supreme Ventures 15.5 40.88B 15.5 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Jamaica Broilers 29 29.33B 29 29 29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱:۰۶
Pulse Investments 4.49 29.29B 4.49 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Cable & Wireless JA 1.45 24.39B 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jamaica Producers 21.3 23.90B 21.3 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Proven Investments 35 21.89B 35 35 35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
LASCO Manufacturing 4.59 18.96B 4.59 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Scotia Investments JA 35.5 15.02B 35.5 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.99 14.01B 3.99 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
JSE 18.49 12.97B 18.49 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Victoria Mutual 5.75 8.45B 5.75 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Access Financial 22.49 6.17B 22.49 22.49 22.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Mayberry Investments 5.1 6.13B 5.1 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Indies Pharma 4.45 5.88B 4.45 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Salada Foods Jamaica 5.2 5.40B 5.2 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
LASCO Financial Services 3.11 5.40B 3.11 3.11 3.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Kingston Properties 7.25 4.91B 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Radio Jamaica 1.61 3.86B 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Knutsford Express 6.35 3.18B 6.35 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Dolphin Cove 7.8 3.06B 7.8 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Berger Paints JA 13.19 2.83B 13.19 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Honey Bun 1982 5.09 2.40B 5.09 5.09 5.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Portland JSX 7.11 2.20B 7.11 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۰
Key Insurance Company 5.5 2.03B 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
1834 Invest 1 1.21B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱:۰۶
Palace Amusement 798 1.15B 798 798 798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Main Event 3.49 1.05B 3.49 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۳:۰۶
AMG Packaging Paper 1.9 972.60M 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
C2W Music 1.75 700.00M 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی