جامائیکا
جامائیکا

دلار جامائیکا / دلار

0.0068
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 15:51:07
0 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,287
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:49
534 (7.83%)
تغییر ۳ ماهه
493 (8.51%)
تغییر ۶ ماهه
1,395 (28.52%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

396,882
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 23:03:42
32,491 (8.92%)
تغییر ۳ ماهه
17,194 (4.53%)
تغییر ۶ ماهه
104,491 (20.84%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 145 355.75B - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۷
Sagicor Jamaica 52.15 203.42B - 52.15 52.15 0.15 0.29% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Scotia Jamaica 45 140.02B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۷
Kingston Wharves 48.2 68.89B - 48.2 48.2 1.09 2.31% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Barita Investments 84.34 68.67B - 84.34 84.34 3.65 4.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Pan Jamaican Investment 62.01 66.11B - 62.01 62.01 1.49 2.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
GraceKennedy 65 64.43B - 65 65 0.90 1.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
JMMB 35 57.07B - 35 35 1.78 5.36% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Caribbean Cement 60.7 51.66B - 60.7 60.7 0.15 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Seprod 65 47.68B - 62 65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Supreme Ventures 17.5 46.15B - 17.5 17.5 0.47 2.76% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Carreras 6.43 31.21B - 6.43 6.43 0.02 0.31% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Pulse Investments 4.72 30.79B - 4.72 4.72 0.12 2.54% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Jamaica Broilers 28.49 29.06B - 28.49 28.49 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Cable & Wireless JA 1.45 24.39B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jamaica Producers 21 23.57B - 21 21 0.75 3.57% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Proven Investments 37 23.14B - 37 37 1.00 2.78% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
LASCO Manufacturing 3.9 16.11B - 3.9 3.9 0.22 5.98% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Scotia Investments JA 35.5 15.02B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
JSE 20 14.03B - 20 20 0.75 3.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Lasco Distributors 3.16 11.09B - 3.16 3.16 0.30 9.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Victoria Mutual 6.1 8.79B - 6.1 6.1 0.34 5.90% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Mayberry Investments 5.6 6.73B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۷
Access Financial 20.5 5.63B - 20.5 20.5 0.58 2.91% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Kingston Properties 7.4 5.01B - 7.4 7.4 0.20 2.78% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Indies Pharma 2.55 3.41B - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۷
LASCO Financial Services 2.64 3.35B - 2.64 2.64 0.09 3.53% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Knutsford Express 6 3.00B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۷
Radio Jamaica 1.19 2.88B - 1.19 1.19 0.09 8.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Salada Foods Jamaica 26 2.70B - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۷
Berger Paints JA 12.5 2.68B - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۶
Dolphin Cove 6.65 2.61B - 6.65 6.65 0.40 6.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Portland JSX 8 2.48B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۳۶
Honey Bun 1982 4.9 2.31B - 4.9 4.9 0.05 1.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Palace Amusement 1200 1.72B - 1200 1200 100.00 8.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
1834 Invest 0.98 1.19B - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۶
Main Event 3 900.02M - 3 3 0.03 1.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
AMG Packaging Paper 1.65 844.63M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۷
C2W Music 1.75 700.00M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۰۰
tTech 4.3 455.80M - 4.3 4.3 0.22 5.39% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی