شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
519 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
3,352 (13.22%)
تغییر ۶ ماهه
92 (0.42%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Friulchem 1.34 10.48M - 1.3 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Iervolino 3.23 74.03M - 3.23 3.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Alphabet A 1217 831.24B - 1217 1242.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Confinvest 4.29 30.21M - 4.17 4.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Sanlorenzo 12.12 431.25M - 12.1 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Ucapital24 2.03 - - 2.03 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Newlat Food 5.2 208.80M - 5.1 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Matica Fintec 1.57 16.50M - 1.57 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Radici Pietro 1.59 14.48M - 1.59 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Shedir Pharma 4.49 53.95M - 4.49 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Officina Stellare 7.46 41.03M - 7.44 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Qf Immobiliare Dinamico 59.1 - - 59.1 59.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Am 1.91 4.53M - 1.91 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
DBA 1.07 12.31M - 1.035 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Gel 1.1 7.91M - 1.1 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
GPI 7.36 116.71M - 7.26 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
SIT 4.36 108.30M - 4.36 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Fope 7.6 40.23M - 7.55 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Maps 2.62 24.75M - 2.62 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Fervi 11.3 28.69M - 11.1 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Somec 16.5 113.85M - 16.5 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Alkemy 4.7 25.98M - 4.7 5.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Equita 2.28 103.63M - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Grifal 2.56 27.01M - 2.56 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
MailUp 4.39 65.40M - 4.38 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Orsero 5.04 85.31M - 5.04 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Indel B 14.45 84.20M - 14 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Telesia 3.44 9.03M - 3.44 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Crescita 4.94 100.04M - 4.94 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
ILLA SpA 0.64 5.36M - 0.61 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Techedge 4.3 110.73M - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Monnalisa 3.08 16.13M - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Askoll Eva 2.12 32.95M - 2.04 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Digital360 0.83 13.49M - 0.8 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
PiteCo SpA 6.16 111.79M - 6.02 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Portobello 9.28 25.20M - 9.28 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Vetrya SpA 4.6 30.28M - 4.6 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
WM Capital 0.39 4.44M - 0.39 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Enertronica 1.01 7.84M - 0.99 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
GO internet 0.854 16.80M - 0.854 0.864 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی