شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

19,944
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:11
3,963 (16.58%)
تغییر ۳ ماهه
5,520 (21.68%)
تغییر ۶ ماهه
1,761 (8.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Panariagroup 0.916 41.15M - 0.903 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Saes Getters 23.5 426.52M - 23.35 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Safilo Group 0.741 204.30M - 0.74 0.7645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Ternienergia 0.352 15.95M - 0.352 0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Banca Profilo 0.1524 101.32M - 0.1524 0.1542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Italmobiliare 24.1 1.01B - 24.1 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Louis Vuitton 375.2 188.87B - 375.2 380.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Zignago Vetro 11.82 1.04B - 11.7 11.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Azimut Holding 14.9 2.06B - 14.83 14.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Banca Generali 24.36 2.81B - 24.3 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
RCS MediaGroup 0.628 390.13M - 0.628 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Reno De Medici 0.701 263.25M - 0.701 0.712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Servizi Italia 2.6 79.64M - 2.54 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Telecom Italia 0.332 6.99B - 0.3306 0.3357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Credit Agricole 7.834 447.11M - 7.834 8.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Danieli & C RSP 6.37 473.92M - 6.22 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
I Grandi Viaggi 0.842 40.08M - 0.842 0.886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Intesa Sanpaolo 1.5524 28.59B - 1.5498 1.5688 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Maire Tecnimont 1.416 465.35M - 1.412 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Banca Mediolanum 5.99 4.40B - 5.95 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Buzzi Unicem RSP 10.36 2.13B - 10.36 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Cementir Holding 6.13 975.41M - 6.01 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Credito Emiliano 4.33 1.43B - 4.265 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Deutsche Bank AG 7.58 15.56B - 7.56 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Saes Getters RSP 15.55 282.23M - 15.5 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Salini Impregilo 1.243 1.11B - 1.218 1.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Societe Generale 13.26 11.18B - 13.26 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Visibilia Editor 0.185 1.06M - 0.185 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
CNH Industrial NV 5.452 7.47B - 5.452 5.656 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Mondadori Editore 1.054 272.48M - 1.048 1.066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Toscana Aeroporti 13.55 252.19M - 13.05 13.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Brunello Cucinelli 29.26 1.99B - 29.2 29.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
STMicroelectronics 22.09 19.79B - 21.78 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Tamburi Investment 5.97 968.61M - 5.85 5.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Telecom Italia RSP 0.3468 7.31B - 0.3468 0.3504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Cairo Communication 1.464 196.78M - 1.452 1.472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Caltagirone Editore 0.826 88.21M - 0.806 0.826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Salvatore Ferragamo 12.53 2.11B - 12.47 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Poligrafici Printing 0.535 16.31M - 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Banca Piccolo Credito 0.0555 389.33M - 0.0545 0.0558 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی