شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

21,803
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 21:01:34
2,624 (13.68%)
تغییر ۳ ماهه
4,274 (16.39%)
تغییر ۶ ماهه
2,351 (9.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cembre 17.55 293.44M - 17.2 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Cofide 0.378 261.57M - 0.378 0.386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Saipem 2.08 2.07B - 2.074 2.092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Alerion 7.78 391.84M - 7.72 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
BCA MPS 1.539 1.70B - 1.525 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Retelit 1.828 293.24M - 1.82 1.832 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Tod’s 24.38 806.82M - 24.22 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Juventus 0.9442 1.26B - 0.937 0.9484 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
La Doria 10.68 328.59M - 10.62 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Mediaset 1.476 1.68B - 1.474 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
ACSM-Agam 2.18 430.21M - 2.13 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Ascopiave 3.555 790.69M - 3.51 3.555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Autogrill 4.78 1.22B - 4.75 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Banco Bpm 1.354 2.05B - 1.326 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Datalogic 10.32 589.03M - 10.32 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Piaggio&C 2.348 838.53M - 2.296 2.348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Technogym 7.51 1.51B - 7.5 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Banca IFIS 9.13 488.02M - 9.13 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Bper Banca 2.36 1.23B - 2.275 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
DeA Capital 1.226 318.73M - 1.202 1.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Mutuionline 18.64 699.74M - 18.64 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Rai Way SpA 5.65 1.54B - 5.64 5.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Digital Bros 20.65 294.49M - 20.1 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Saes Getters 24.75 449.21M - 24.75 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Italmobiliare 30.8 1.29B - 30.65 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Zignago Vetro 13.68 1.20B - 13.62 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Azimut Holding 15.785 2.18B - 15.53 15.785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
RCS MediaGroup 0.627 389.51M - 0.627 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Fincantieri SpA 0.632 1.07B - 0.623 0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Maire Tecnimont 1.651 542.59M - 1.629 1.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Cementir Holding 6.15 978.59M - 6.1 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Credito Emiliano 4.47 1.48B - 4.415 4.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Salini Impregilo 1.448 1.29B - 1.4 1.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Anima Holding SpA 4.032 1.42B - 3.964 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Tecnoinvestimenti 14.58 688.28M - 14.32 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Brunello Cucinelli 25.72 1.75B - 25.64 25.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Tamburi Investment 5.71 997.10M - 5.67 5.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Salvatore Ferragamo 11.77 1.98B - 11.74 11.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Banca Piccolo Credito 5.63 394.94M - 5.547 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Trevi Fin Industriale 0.0239 360.49M - 0.0239 0.0243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی