شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
519 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
3,352 (13.22%)
تغییر ۶ ماهه
290 (1.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brioschi 0.079 62.23M - 0.0744 0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Esprinet 4.29 224.81M - 4.285 4.335 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Eurotech 6.41 227.66M - 6.375 6.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Exprivia 0.71 36.84M - 0.696 0.718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
KREnergy 3.14 148.51M - 3.095 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
La Doria 11.58 358.98M - 11.46 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Lventure 0.576 26.51M - 0.574 0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Mondo TV 2.185 75.20M - 2.16 2.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Piquadro 1.55 77.50M - 1.53 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Intek RSP 0.415 105.63M - 0.413 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Biancamano 0.236 8.02M - 0.233 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Borgosesia 0.464 21.84M - 0.444 0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Borgosesia 1.04 21.84M - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Edison RSP 0.878 96.38M - 0.858 0.878 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Air Liquide 126.4 42.22M - 124.7 126.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Caltagirone 2.45 294.29M - 2.4 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Pininfarina 1.37 74.37M - 1.32 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Risanamento 0.0633 113.99M - 0.0633 0.0641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Ambienthesis 0.622 57.66M - 0.614 0.624 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
B&C Speakers 11.2 123.20M - 11.2 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Banca Finnat 0.24 87.09M - 0.234 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Digital Bros 21.5 306.61M - 21.2 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Fiera Milano 3.535 254.23M - 3.515 3.635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Panariagroup 0.986 44.72M - 0.963 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Safilo Group 0.8875 244.69M - 0.8875 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Ternienergia 0.41 18.99M - 0.406 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Banca Profilo 0.202 136.96M - 0.1878 0.2025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Class Editori 0.1295 22.22M - 0.1245 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Il Sole 24 Ore 0.467 26.31M - 0.452 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
RCS MediaGroup 0.676 352.78M - 0.671 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Reno De Medici 0.697 263.15M - 0.69 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Conafi Prestito 0.319 11.78M - 0.317 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
I Grandi Viaggi 0.926 44.24M - 0.874 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Prima Industrie 15.2 159.35M - 15.12 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Mondadori Editore 1.19 311.14M - 1.176 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Toscana Aeroporti 14.3 266.15M - 13.8 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Centrale del Latte 2.61 36.54M - 2.6 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Banca Intermobiliare 0.11 77.07M - 0.099 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Trevi Fin Industriale 0.028 364.05M - 0.026 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Autostrade Meridionali 22 96.25M - 21.7 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی