ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,034
قیمت روز
71 (0.3%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۳۹۹
ساعت 21:03:26
2,345 (10.81%)
تغییر ۳ ماهه
3,300 (15.91%)
تغییر ۶ ماهه
873 (3.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 101.98 1.73T 101.64 100.7 98.63 3.35 3.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Microsoft 177.8 1.35T 178.4 176.78 180 1.02 0.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Amazon.com 2641 1.35T 2631.5 2631.5 2667.5 6.00 0.23% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Alphabet C 1490.2 1.02T 1480 1480 1490.2 9.20 0.62% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Alphabet A 1484.2 1.02T 1485 1480.6 1485 0.80 0.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Facebook 236.85 681.12B 237.4 228.75 237.4 8.10 3.54% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Tesla 483.3 457.81B 482 482 498.5 0.10 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
NVIDIA 444.3 274.67B 443.05 438.6 451 5.70 1.30% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Nestle 90.28 266.77B - 90.28 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Louis Vuitton 492.5 250.18B 491.8 483.4 494.6 9.10 1.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Netflix 416.85 185.44B 417.45 405.3 417.45 11.55 2.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
L'Oreal 307.5 171.31B 304.9 304.9 307.5 0.80 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Novartis 79.2 170.68B - 79.2 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Intel 41.015 168.30B 41.14 40.54 41.14 1.19 2.99% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
ASML Holding 371.8 156.00B 373.8 369.8 373.8 7.60 2.09% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Unilever NV 48.2 131.52B - 48.2 51.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
SAP 101.8 121.64B 101.76 100.62 102.36 1.18 1.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Anheuser Busch Inbev 56.7 111.17B - 56.7 56.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Amgen 187.5 108.89B 184.1 184.1 187.5 3.40 1.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۰
Sanofi 84.31 105.43B 84.48 84.31 85 0.69 0.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Italiaonline RSP 890 102.14B - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Starbucks 82.11 96.18B 82.66 81.3 82.66 0.81 1.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Total 36.39 95.50B 36.5 36.32 36.83 0.07 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
AMD 76.36 92.18B 77.13 73.89 77.5 2.47 3.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Inditex 27.99 86.58B - 27.99 27.99 0.05 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Enel 8.32 85.10B 8.346 8.32 8.387 0.05 0.60% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Kering 607.2 76.77B 606.5 606.5 607.3 0.70 0.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۰
Volkswagen VZO 147.56 73.90B 147.3 142 147.56 5.56 3.92% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Deutsche Telekom AG 15.14 71.90B 15.11 15.11 15.19 0.12 0.79% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Airbus Group 89.8 70.06B 89.22 89.16 89.8 0.36 0.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Iberdrola 11.34 69.82B 11.435 11.34 11.45 0.11 0.97% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Gilead 51.5 64.07B 50.8 50.8 51.5 1.37 2.73% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Micron 55.78 62.53B 53.98 53.71 55.78 2.07 3.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Daimler 57.43 61.48B 57.47 57.33 57.47 0.10 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Safran 122.6 58.85B - 122.6 123.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۸
BNP Paribas 44.09 55.21B 44.03 43.5 44.09 0.59 1.36% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Essilor International 126 55.10B 125.75 122.1 126 3.90 3.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Adidas 272.7 53.30B 271.4 269.8 272.7 0.70 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Deutsche Post 40.7 50.38B 41.07 40.67 41.07 0.03 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Vinci 88.1 48.88B 87.22 87.22 88.1 0.58 0.66% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی