ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

26,659
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:56
1,983 (8.04%)
تغییر ۳ ماهه
5,100 (23.65%)
تغییر ۶ ماهه
7,446 (38.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 110.44 1.88T 110.44 110.44 110.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Microsoft 213.85 1.62T 213.85 212.5 213.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Amazon.com 2807 1.43T 2807 2807 2807 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Alphabet C 1908.4 1.30T 1908.4 1900 1909 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Alphabet A 1890 1.30T 1890 1890 1898.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Facebook 262.5 747.95B 262.5 262.5 262.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Tesla 565.6 546.26B 565.6 565.6 565.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
NVIDIA 481.05 300.20B 481.05 481 481.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Louis Vuitton 588.4 296.44B 588.4 586.5 590.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Nestle 90.28 278.24B 90.28 90.28 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Intel 56.91 233.67B 56.91 56.32 56.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
ASML Holding 534.2 223.04B 534.2 531.7 535.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Netflix 463.85 206.74B 463.85 463.85 465.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
L'Oreal 339.1 189.49B 339.1 339.1 340.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Novartis 79.2 165.78B 79.2 79.2 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
SAP 112.12 133.98B 112.12 111.3 112.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Unilever NV 48.2 131.52B 48.2 48.2 51.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Amgen 207.45 120.50B 207.45 207.45 207.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Volkswagen VZO 237.6 118.83B 237.6 237.6 239.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Starbucks 95 112.01B 95 95 95.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Anheuser Busch Inbev 54.92 108.14B 54.92 54.5 54.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Sanofi 84.98 106.38B 84.98 84.55 84.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Italiaonline RSP 890 102.14B 890 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Total 37.89 99.47B 37.89 37.78 38.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Micron 79.56 89.84B 79.56 79.56 80.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Enel 8.594 87.35B 8.594 8.594 8.695 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Inditex 27.73 86.28B 27.73 27.73 27.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
AMD 69.83 84.30B 69.83 69.83 69.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Daimler 74.84 80.15B 74.84 74.7 75.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Airbus Group 101.2 79.23B 101.2 101.2 101.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Deutsche Telekom AG 16.44 77.99B 16.44 16.42 16.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Kering 609.4 76.44B 609.4 607.8 609.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Iberdrola 11.56 70.81B 11.56 11.49 11.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Gilead 54.5 68.91B 54.5 54.5 54.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Merck 147.2 64.63B 147.2 147.2 147.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
BNP Paribas 51.5 64.23B 51.5 51.45 51.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Essilor International 136.02 59.99B 136.02 136.02 136.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Deutsche Post 47.76 59.49B 47.76 47.1 47.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Safran 120.36 57.09B 120.36 120.36 121.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۷:۰۸
AXA 23.54 56.07B 23.54 23.46 23.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی