شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

25,860
قیمت روز
11 (0.04%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:33:26
1,532 (6.30%)
تغییر ۳ ماهه
1,969 (8.24%)
تغییر ۶ ماهه
4,516 (21.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1702.6 706.60B - 1702.6 1702.6 0.20 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Anheuser Busch Inbev 70.71 146.25B - 70.71 71.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Louis Vuitton 418 142.35B - 418 418 5.90 1.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Total 47.48 138.61B - 47.48 47.48 0.09 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
SAP 125 106.29B - 125 125 1.56 1.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Siemens AG 115.96 93.25B - 115.96 115.96 1.26 1.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Sanofi 89.05 85.93B - 89.05 89.05 0.15 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Bayer 74.49 85.47B - 74.49 74.49 0.26 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Volkswagen VZO 178.18 84.76B - 178.18 178.18 0.78 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Allianz 219 83.84B 219.2 219 219.2 1.50 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Airbus Group 138.16 75.85B - 138.16 138.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
BASF 63.58 75.01B 64.4 63.58 64.4 0.76 1.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
ASML Holding 265.15 71.90B - 265.15 265.15 2.05 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Daimler 45.13 69.91B - 45.13 45.13 0.09 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Deutsche Telekom AG 14.76 69.35B - 14.76 14.76 0.17 1.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
BNP Paribas 50.2 66.11B - 50.2 50.2 0.19 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
BMW ST 70.6 60.50B - 70.6 70.6 0.45 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Kering 593 59.67B - 591.6 596.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
ENI 13.538 57.33B - 13.538 13.538 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
AXA 24.41 50.52B - 24.41 24.41 0.09 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۳:۰۲
Tesla 508.3 49.89B - 508.3 508.3 25.30 4.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Vinci 100.65 48.55B - 100.65 100.65 1.25 1.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Enel 7.597 48.23B - 7.597 7.597 0.05 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
ING Groep 10.364 47.97B - 10.33 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Air Liquide 129.9 45.80B - 129.9 129.9 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۳:۰۲
Deutsche Post 33.99 45.11B - 33.99 33.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Henkel VZO 93.42 44.26B - 93.42 93.42 1.38 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Continental AG 108.82 44.06B - 108.82 108.82 2.38 2.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Danone 73.16 43.60B - 73.16 73.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Telefonica 6.28 43.12B - 6.24 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۳
Adidas 313.45 42.96B - 313.45 313.45 1.05 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Safran 137.8 42.66B - 137.8 137.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Intesa Sanpaolo 2.2815 41.54B - 2.2815 2.2815 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
Schneider Electric 94.06 40.32B - 94.06 94.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Orange 13.05 37.89B - 13.05 13.05 0.11 0.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fresenius SE 48.35 36.16B - 48.35 48.35 0.90 1.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Philips 45.48 33.93B - 45.38 45.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳