ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

28,920
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:40:11
36 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
1,087 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
5,024 (21.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 149.72 2.39T 149.72 144.5 149.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Microsoft 297.75 2.19T 297.75 293.75 297.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Alphabet A 2555.5 1.66T 2555.5 2545 2555.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Alphabet C 2581 1.66T 2581 2554 2581 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Amazon.com 3138 1.54T 3138 3113 3138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Tesla 1021.2 972.74B 1021.2 1002.4 1031 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Facebook 287.6 763.59B 287.6 287.6 292.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
NVIDIA 292.5 693.94B 292.5 284.2 294.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Louis Vuitton 698.8 351.39B 698.8 679.9 698.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
ASML Holding 730.2 300.33B 730.2 706.6 730.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Nestle 90.28 297.38B 90.28 90.28 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Netflix 569.6 241.66B 569.6 569 584.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
L'Oreal 402.7 226.50B 402.7 402.7 402.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Novartis 79.2 189.12B 79.2 79.2 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Intel 44.12 174.62B 44.12 43.58 44.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
AMD 139.86 159.15B 139.86 139.24 142.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
SAP 117.04 137.94B 117.04 114.22 117.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Unilever NV 48.2 131.52B 48.2 48.2 51.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Commerzbank 6.23 130.25B 6.23 6.23 6.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۱۳
Starbucks 99.64 112.65B 99.64 97.96 99.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۲
Total 41.69 110.12B 41.69 41.69 42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Sanofi 85.33 107.75B 85.33 84 85.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Italiaonline RSP 890 102.14B 890 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Amgen 175.54 99.90B 175.54 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۲
Merck 215.3 93.89B 215.3 215.1 221.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Daimler 86.7 92.67B 86.7 84.09 86.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Inditex 28.87 90.78B 28.87 27.95 28.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۲
Kering 706.3 87.48B 706.3 682 706.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Compagnia della Ruota 0.0001 87.10B 0.0001 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Anheuser Busch Inbev 49.61 84.51B 49.61 49.61 50.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Volkswagen VZO 168.32 84.33B 168.32 161.98 169 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Micron 78.5 84.13B 78.5 75.49 78.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Essilor International 182.16 80.10B 182.16 177.08 182.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Airbus Group 102.2 80.09B 102.2 100.84 99.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Gilead 61.07 76.42B 61.07 61.07 62.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۲
Deutsche Telekom AG 15.95 75.77B 15.95 15.95 16.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
BNP Paribas 56.85 69.88B 56.85 56.3 56.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Air Liquide 146.96 69.87B 146.96 146.6 146.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Enel 6.755 68.64B 6.755 6.7 6.755 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Deutsche Post 53.33 65.54B 53.33 52.85 53.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی