خبر
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

26,739
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 21:05:50
2,811 (11.75%)
تغییر ۳ ماهه
48 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
1,777 (6.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 141 2.24T 141 140.02 141.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
Microsoft 241.3 1.80T 241.3 240.8 243.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
Alphabet A 96.26 1.25T 96.26 96.26 97.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
Alphabet C 97.2 1.25T 97.2 96.63 97.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
Amazon.com 91.79 925.74B 91.79 90.82 92.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
Tesla 186 584.20B 186 183 187.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
NVIDIA 161.48 400.69B 161.48 161.4 162.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
Louis Vuitton 719 361.30B 719 718.6 723 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Facebook 114.02 303.45B 114.02 112.46 114.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
ASML Holding 580.9 230.36B 580.9 575.9 584.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
L'Oreal 354.6 197.54B 354.6 354.6 354.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Saipem 77 153.62B 77 77 77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Amgen 272.5 144.97B 272.5 272.5 272.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
Netflix 299.85 134.02B 299.85 292.55 299.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
Total 49.9 128.06B 49.9 49.9 49.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
AMD 73.74 118.70B 73.74 73.5 74.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
Intel 28.62 116.98B 28.62 28.62 28.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
SAP 106.1 116.57B 106.1 105.7 106.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Anheuser Busch Inbev 56.78 112.80B 56.78 56.78 56.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۲۴
Starbucks 97.65 112.74B 97.65 97.6 97.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
Sanofi 87.1 109.28B 87.1 86.7 87.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Gilead 84.2 104.76B 84.2 83.87 84.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
Deutsche Telekom AG 19.64 97.66B 19.64 19.5 19.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Airbus Group 109.7 86.73B 109.7 108.7 109.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
Allianz 202.9 82.13B 202.9 202.9 203.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Essilor International 177 79.13B 177 177 177.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
Inditex 24.92 78.32B 24.92 24.92 24.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۲۳
Merck 178.5 75.56B 178.5 178.5 178.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
Volkswagen VZO 139.2 69.58B 139.2 139.06 139.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
Kering 567.1 69.50B 567.1 567.1 569.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Daimler 64.2 68.64B 64.2 63.31 64.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Iberdrola 10.985 68.42B 10.985 10.855 10.985 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
Moderna 174.84 66.25B 174.84 165.52 174.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
BNP Paribas 52.85 65.54B 52.85 52.8 53.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
AXA 27.36 64.34B 27.36 26.95 27.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۲۲
Micron 53.33 57.32B 53.33 53.33 55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۲۴
BMW ST 85.56 54.94B 85.56 84.81 85.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Bayer 55.1 54.06B 55.1 55.04 55.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Enel 5.25 53.34B 5.25 5.187 5.274 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۳
Vinci 89.83 52.28B 89.83 89.83 89.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین