شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,289
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:00
1,985 (27.29%)
تغییر ۳ ماهه
927 (14.92%)
تغییر ۶ ماهه
953 (15.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 27.37 21.47B - 27.37 27.37 0.11 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Kerry Group 95 16.78B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Ryanair Holdings 10.2 11.11B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Kingspan 45.68 8.27B - 45.68 45.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Paddy Power 86.18 7.00B - 86.18 86.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Smurfit Kappa 26.5 6.32B - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
AIB 1.089 2.96B - 1.089 1.089 0.02 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Glanbia PLC 8.2 2.43B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Bank of Ireland 1.723 1.96B - 1.723 1.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Green REIT 1.91 1.34B - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
C&C 4.05 752.03M - 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Hibernia Reit 1.042 713.41M - 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Greencoat Renewables 1.11 699.99M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
First Derivatives 26.7 699.74M - 26.7 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Irish Cont Gp Un 3.55 663.32M - 3.55 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Cairn Homes 0.783 635.53M - 0.783 0.783 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Irish Res Pr P 1.142 595.76M - 1.142 1.142 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Dalata Hotel 2.775 515.38M - 2.775 2.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Glenveagh Properties 0.546 475.75M - 0.546 0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Draper Esprit 3.6 454.31M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Tullow Oil 0.28 422.80M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Total Produce 0.933 362.49M - 0.933 0.933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Uniphar 1.32 360.38M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Aryzta AG 0.33 325.63M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Origin 2.485 312.11M - 2.485 2.485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Applegreen Plc 2.48 299.26M - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Fbd Holdings 6.22 298.76M - 6.22 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Abbey 13.9 290.75M - 13.9 13.9 0.20 1.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Kenmare Resources 2.05 234.04M - 2.05 2.05 0.05 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Permanent TSB 0.49 222.80M - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Ifg Group 2.08 219.24M - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Amryt Pharma 0.84 189.40M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Mincon Group P 0.8 168.78M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Cpl Resources 6.1 167.41M - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Malin Corporation plc 3.28 160.82M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Gan PLC 0.58 137.63M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Independent News&Media 0.105 124.79M - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Yew Grove REIT 0.89 99.30M - 0.89 0.89 0.02 2.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Datalex 0.916 74.56M - 0.916 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Hostelworld Group PLC 0.473 70.41M - 0.473 0.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱:۵۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی