ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

8,350
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:43
178 (2.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,303 (18.48%)
تغییر ۶ ماهه
2,129 (34.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 41.64 32.52B 41.64 41.59 41.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Paddy Power 147.45 25.98B 147.45 147.45 147.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Kerry Group 125.55 22.20B 125.55 125.55 125.55 1.95 1.58% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۳:۱۵
Ryanair Holdings 17.05 19.16B 17.05 17.05 17.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Kingspan 89.66 16.27B 89.66 89.66 89.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Smurfit Kappa 48.32 12.46B 48.32 48.32 48.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
AIB 2.045 5.55B 2.045 2.045 2.066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Bank of Ireland 4.399 4.71B 4.399 4.399 4.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Glanbia PLC 14.25 4.15B 14.25 14.25 14.25 0.11 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۳:۱۵
Gan PLC 0.58 2.16B 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Draper Esprit 10.5 1.75B 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۵۶
Green REIT 1.91 1.34B 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
C&C 4.05 1.09B 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Aryzta AG 30 1.07B 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Uniphar 3.77 1.02B 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Dalata Hotel 4 891.46M 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Greencoat Renewables 1.19 878.37M 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Hibernia Reit 1.296 857.71M 1.296 1.296 1.296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Cairn Homes 1.12 844.25M 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Irish Cont Gp Un 4.49 839.88M 4.49 4.49 4.49 0.03 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۳:۱۵
Glenveagh Properties 0.991 839.83M 0.991 0.991 0.991 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Irish Res Pr P 1.55 818.48M 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
Total Produce 2.1 816.90M 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Tullow Oil 0.665 791.83M 0.665 0.665 0.665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۵۶
First Derivatives 25.8 729.34M 25.8 25.1 25.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۱۷
Applegreen Plc 5.7 687.82M 5.7 5.6 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۴۰
Permanent TSB 1.485 675.22M 1.485 1.485 1.485 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Kenmare Resources 4.92 541.04M 4.92 4.92 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۱۷
Origin 3.3 411.95M 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Fbd Holdings 8 385.78M 8 8 8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Amryt Pharma 0.3 336.93M 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Malin Corporation plc 7 333.73M 7 7 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۵۵
Abbey 14.5 302.71M 14.5 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Mincon Group P 1.25 265.59M 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Ifg Group 1.903 200.59M 1.903 1.903 1.903 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Venn Life Sciences 0.45 194.93M 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۲۱
Cpl Resources 6.05 167.86M 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Hostelworld Group PLC 1.19 133.83M 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۲۶
Independent News&Media 0.105 124.79M 0.105 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Yew Grove REIT 0.99 123.67M 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی