ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

7,889
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:37:33
966 (10.91%)
تغییر ۳ ماهه
394 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
705 (9.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 43.4 33.48B 43.4 43.4 44.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Paddy Power 122.05 21.31B 122.05 122.05 122.05 1.90 1.58% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Kerry Group 108.35 19.16B 108.35 108.35 108.35 0.05 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Kingspan 99.98 18.05B 99.98 99.98 99.98 1.92 1.96% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Ryanair Holdings 14.295 16.14B 14.295 14.295 14.295 0.26 1.85% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Smurfit Kappa 45.87 11.77B 45.87 45.87 45.87 0.25 0.55% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
AIB 1.97 5.35B 1.97 1.962 1.973 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Bank of Ireland 4.775 5.09B 4.775 4.775 4.775 0.06 1.25% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Glanbia PLC 11.7 3.36B 11.7 11.7 11.7 0.20 1.71% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Gan PLC 0.58 2.16B 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Draper Esprit 11.1 1.65B 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Green REIT 1.91 1.34B 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Uniphar 4.36 1.19B 4.36 4.36 4.36 0.02 0.46% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
C&C 4.05 1.09B 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Aryzta AG 30 1.06B 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Greencoat Renewables 1.09 967.31M 1.09 1.09 1.09 0.03 2.35% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Glenveagh Properties 1.142 899.50M 1.142 1.142 1.142 0.01 0.88% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Hibernia Reit 1.3 860.37M 1.3 1.3 1.3 0.03 2.36% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Cairn Homes 1.128 838.25M 1.128 1.128 1.128 0.01 1.06% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Irish Cont Gp Un 4.4 819.47M 4.4 4.4 4.4 0.12 2.80% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Irish Res Pr P 1.532 808.98M 1.532 1.532 1.532 0.01 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Dalata Hotel 3.46 771.11M 3.46 3.46 3.46 0.07 2.06% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Total Produce 1.894 736.77M 1.894 1.894 1.894 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۳
Tullow Oil 0.526 727.39M 0.526 0.526 0.526 0.08 16.89% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
First Derivatives 24.9 704.49M 24.9 24.9 24.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ساعت ۱:۲۷
Permanent TSB 1.52 691.13M 1.52 1.52 1.52 0.01 0.66% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Applegreen Plc 5.7 687.82M 5.7 5.6 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۴۰
Abbey 14.5 561.61M 14.5 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Kenmare Resources 5 541.08M 5 5 5 0.12 2.46% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Amryt Pharma 0.3 528.37M 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Origin 3.535 439.59M 3.535 3.535 3.535 0.06 1.70% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Malin Corporation plc 6.95 303.26M 6.95 6.95 6.95 0.05 0.72% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Mincon Group P 1.35 286.84M 1.35 1.35 1.35 0.05 3.85% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Fbd Holdings 8.1 285.91M 8.1 8.1 8.1 0.40 4.94% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Ifg Group 1.903 200.59M 1.903 1.903 1.903 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Cpl Resources 6.05 167.86M 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۱۹
Venn Life Sciences 0.24 148.00M 0.24 0.24 0.24 0.04 16.67% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Yew Grove REIT 1.02 127.42M 1.02 1.02 1.02 0.03 3.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Independent News&Media 0.105 124.79M 0.105 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Hostelworld Group PLC 0.8 88.82M 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۲:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی