شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

7,181
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:32:32
622 (9.49%)
تغییر ۳ ماهه
857 (13.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,331 (22.76%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 34.99 25.01B - 34.99 34.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Ryanair Holdings 15.2 17.91B - 15.16 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Kerry Group 117.8 15.92B - 117.8 117.8 0.70 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
AIB 2.69 12.77B - 2.69 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Smurfit Kappa 32.6 8.19B - 32.44 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Paddy Power 105.3 7.64B - 105.3 105.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Kingspan 57.5 7.60B - 55.95 57.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Bank of Ireland 4.562 7.27B - 4.56 4.562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Glanbia PLC 10.81 4.62B - 10.81 10.81 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Tullow Oil 0.58 3.69B - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
First Derivatives 33.45 1.35B - 33.45 33.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Cairn Homes 1.294 1.34B - 1.294 1.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Dalata Hotel 4.82 1.28B - 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Aryzta AG 0.9 1.23B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Hibernia Reit 1.416 1.04B - 1.412 1.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Green REIT 1.91 1.03B - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Irish Cont Gp Un 4.95 993.75M - 4.95 4.95 0.04 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
C&C 4.05 982.00M - 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
Permanent TSB 1 888.48M - 1 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Total Produce 1.36 857.10M - 1.36 1.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Glenveagh Properties 0.901 780.45M - 0.901 0.901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Origin 3.765 778.59M - 3.675 3.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Irish Res Pr P 1.67 596.50M - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Applegreen Plc 5.5 568.28M - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Draper Esprit 6.1 560.09M - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Fbd Holdings 8.68 374.40M - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Abbey 14.9 340.89M - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Hostelworld Group PLC 1.8 337.70M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Malin Corporation plc 4.5 325.52M - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Greencoat Renewables 1.215 290.25M - 1.215 1.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Mincon Group P 1.05 281.66M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Kenmare Resources 2.81 278.00M - 2.81 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Datalex 0.916 198.04M - 0.916 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۷
Cpl Resources 8.2 158.69M - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۸
Ifg Group 2.08 158.49M - 2.08 2.08 0.08 4.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
Independent News&Media 0.105 135.88M - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Mainstay Medical 2.76 133.12M - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰:۰۳
Aminex 0.008 93.33M - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Providence 0.04 71.72M - 0.04 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۷
Gan PLC 0.58 56.69M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵