شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عراق
عراق

IQD/USD

0.0084
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:36:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (924.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (924.39%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

445
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 14:31:07
53 (10.55%)
تغییر ۳ ماهه
29 (6.17%)
تغییر ۶ ماهه
6 (1.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8 2.48T - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Baghdad Soft Drinks 2.94 521.36B - 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Kurdistan International Bank 1.09 436.00B - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Mansour Investment Bank 0.66 165.00B - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
National Bank of Iraq 0.57 142.50B - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Babylon Hotel 68 136.00B - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Sumer Commercial Bank 0.51 127.50B - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Commercial Bank of Iraq 0.46 115.00B - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.41 102.50B - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Credit Bank of Iraq 0.39 97.50B - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Iraqi for Seed Production 5.8 79.17B - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank of Baghdad 0.29 72.50B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
National Company for Tourist 10.27 64.22B - 10.27 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Investment Bank of Iraq 0.25 62.50B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Ashur International Bank 0.24 60.00B - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Elaf Islamic Bank 0.18 45.00B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Gulf Commercial Bank 0.14 42.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Palestine International Hotel 9.25 41.35B - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Mansour Hotel 13.25 38.73B - 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Mosul Bank for Development 0.15 37.88B - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Al Mamoura Company for RE 1.64 37.36B - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Ishtar Hotels 10.5 36.75B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
National Chemical and Plastic 2.25 34.17B - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
North Bank Finance 0.11 33.00B - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Baghdad Hotel 8 30.76B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Iraqi Middle East Investment Bank 0.11 27.50B - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.65 23.25B - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Babylon Bank 0.09 22.50B - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Iraqi Dates Processing and Marking 1.18 22.12B - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
United Bank for Investment 0.07 21.00B - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Iraqi Company for Land Transport 1.35 18.90B - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Al Sadeer Hotel 11 18.67B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Iraq for Public Transport 17 17.00B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
National Metallic Bicycles 2.95 14.75B - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Ready Made Clothes 9 14.34B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Mousil Funfairs 16.6 13.28B - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Modern Chemical Industries 65 11.70B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Veterinary Vaccines Drugs 1.7 10.10B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Al Mansour Pharma 1.23 7.96B - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی