عراق
عراق

دینار عراق / دلار

0.0084
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:16:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

477
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 14:32:30
10 (2.14%)
تغییر ۳ ماهه
53 (12.36%)
تغییر ۶ ماهه
7 (1.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Khatem Telecom 2.5 4.30T - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Asiacell Communications 7.05 2.15T - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Baghdad Soft Drinks 2.96 602.93B - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Kurdistan International Bank 1.01 404.00B - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
National Bank of Iraq 0.7 170.00B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Babylon Hotel 72 159.00B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۰۶
Mansour Investment Bank 0.6 142.50B - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Iraqi for Seed Production 5.8 112.20B - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Commercial Bank of Iraq 0.47 107.50B - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Sumer Commercial Bank 0.4 100.00B - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۰۶
Credit Bank of Iraq 0.4 100.00B - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۰۶
Bank of Baghdad 0.45 97.50B - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.46 95.00B - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Union Bank of Iraq 0.29 73.15B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.32 60.00B - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Investment Bank of Iraq 0.27 57.50B - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Elaf Islamic Bank 0.2 57.50B - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
National Company for Tourist 7.84 48.71B - 7.84 7.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۰۶
Al Mamoura Company for RE 1.63 40.55B - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Gulf Commercial Bank 0.14 39.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Ishtar Hotels 10.5 36.75B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Palestine International Hotel 8.4 35.76B - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
National Chemical and Plastic 2.12 32.96B - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Baghdad Hotel 8 30.45B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Mosul Bank for Development 0.13 30.30B - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۰۶
Iraqi Middle East Investment Bank 0.12 27.50B - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
North Bank Finance 0.11 27.00B - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Mansour Hotel 10.05 26.31B - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.45 22.90B - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Iraqi Dates Processing and Marking 1.25 22.49B - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Iraqi Company for Land Transport 1.5 21.70B - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
United Bank for Investment 0.07 21.00B - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Baghdad Iraq for Public Transport 17.5 20.50B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Ready Made Clothes 11.6 19.28B - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Al Sadeer Hotel 10.5 18.16B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Babylon Bank 0.1 17.50B - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Modern Sewing 9.59 13.38B - 9.59 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Mousil Funfairs 16 13.00B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
National Metallic Bicycles 2.62 12.85B - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Modern Chemical Industries 65 11.07B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی