عراق
عراق

دینار عراق / دلار

0.0069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:54:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.86%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

560
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۰
ساعت 17:12:47
37 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
79 (16.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Khatem Telecom 2.3 4.21T 2.3 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Asiacell Communications 9.5 2.95T 9.5 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Baghdad Soft Drinks 4.69 831.69B 4.69 4.69 4.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Kurdistan International Bank 1.5 600.00B 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
National Bank of Iraq 1.46 365.00B 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Bank of Baghdad 0.78 195.00B 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Iraqi for Seed Production 11.6 190.01B 11.6 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Commercial Bank of Iraq 0.67 167.50B 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۲۵
Babylon Hotel 83.4 166.80B 83.4 83.4 83.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Mansour Investment Bank 0.58 145.00B 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Ashur International Bank 0.48 120.00B 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۲۵
Elaf Islamic Bank 0.46 115.00B 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۲۵
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.44 110.00B 0.44 0.44 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Credit Bank of Iraq 0.41 102.50B 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Sumer Commercial Bank 0.38 95.00B 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Bank of Iraq 0.29 72.50B 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۲۱
National Company for Tourist 9.65 60.34B 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Gulf Commercial Bank 0.19 57.00B 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۲۱
Al Mamoura Company for RE 2.31 52.62B 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Iraqi Middle East Investment Bank 0.21 52.50B 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Mosul Bank for Development 0.17 42.93B 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
United Bank for Investment 0.14 42.00B 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۸:۲۵
National Chemical and Plastic 2.57 39.03B 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Palestine International Hotel 8.1 36.21B 8.1 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Ishtar Hotels 9.5 33.25B 9.5 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Baghdad Hotel 8.2 31.53B 8.2 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۲۵
Mansour Hotel 10.4 30.40B 10.4 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۲۴
Baghdad Iraq for Public Transport 29.8 29.80B 29.8 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
North Bank Finance 0.09 27.00B 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Babylon Bank 0.1 25.00B 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۲۱
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.6 23.00B 4.6 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Iraqi Dates Processing and Marking 1.19 22.31B 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Iraqi Company for Land Transport 1.55 21.70B 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Al Mansour Pharma 2.85 18.44B 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Ready Made Clothes 11.5 18.32B 11.5 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Al Sadeer Hotel 10.7 18.16B 10.7 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
Mousil Funfairs 16.35 16.35B 16.35 16.35 16.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۲۴
Modern Chemical Industries 69.5 12.51B 69.5 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
National Metallic Bicycles 2.5 12.50B 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۲۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی