عراق
عراق

دینار عراق / دلار

0.0069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:54:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.86%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

581
قیمت روز
4 (0.73%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:04:52
12 (2.02%)
تغییر ۳ ماهه
85 (17.06%)
تغییر ۶ ماهه
129 (28.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Khatem Telecom 2.39 4.37T 2.39 2.39 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Asiacell Communications 9 2.79T 9 9 9.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Baghdad Soft Drinks 5.1 904.40B 5.1 2.96 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Kurdistan International Bank 1.01 404.00B 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
National Bank of Iraq 0.87 217.50B 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Mansour Investment Bank 0.71 177.50B 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Commercial Bank of Iraq 0.69 172.50B 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵:۰۸
Bank of Baghdad 0.69 172.50B 0.69 0.69 0.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Babylon Hotel 81.75 163.50B 81.75 72 81.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Iraqi for Seed Production 9.54 156.27B 9.54 5.8 9.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Elaf Islamic Bank 0.48 120.00B 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵:۰۸
Credit Bank of Iraq 0.44 110.00B 0.44 0.4 0.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.44 110.00B 0.44 0.44 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Ashur International Bank 0.42 105.00B 0.42 0.32 0.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Sumer Commercial Bank 0.39 97.50B 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵:۰۸
Investment Bank of Iraq 0.34 85.00B 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gulf Commercial Bank 0.23 69.00B 0.23 0.14 0.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Iraqi Middle East Investment Bank 0.24 60.00B 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵:۰۸
Al Mamoura Company for RE 2.4 54.67B 2.4 1.63 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
United Bank for Investment 0.17 51.00B 0.17 0.07 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
National Company for Tourist 8.15 50.96B 8.15 7.84 8.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Mosul Bank for Development 0.2 50.50B 0.2 0.13 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Palestine International Hotel 8.9 39.78B 8.9 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
National Chemical and Plastic 2.45 37.21B 2.45 2.45 2.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Ishtar Hotels 10.5 36.75B 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Baghdad Iraq for Public Transport 33.88 33.88B 33.88 17.5 33.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
North Bank Finance 0.11 33.00B 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Mansour Hotel 11 32.16B 11 10.05 11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Baghdad Hotel 8.1 31.14B 8.1 8 8.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Babylon Bank 0.1 25.00B 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Iraqi Dates Processing and Marking 1.24 23.24B 1.24 1.24 1.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.52 22.60B 4.52 4.45 4.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Iraqi Company for Land Transport 1.5 21.00B 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Al Sadeer Hotel 10.5 17.82B 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
National Metallic Bicycles 3.51 17.55B 3.51 2.62 3.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Al Mansour Pharma 2.47 15.98B 2.47 1.67 2.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Ready Made Clothes 9.5 15.14B 9.5 11.6 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Mousil Funfairs 14 14.00B 14 14 16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۱۵
Modern Sewing 7.7 12.86B 7.7 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی