شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عراق
عراق

دینار عراق / دلار

0.0084
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (924.39%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

452
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:02:19
46 (11.37%)
تغییر ۳ ماهه
26 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
25 (5.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Modern Sewing 6.3 6.30B - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Al Mansour Pharma 1.26 8.15B - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Veterinary Vaccines Drugs 1.42 8.43B - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Kharkh Tour Amusement City 3.74 3.74B - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
National Metallic Bicycles 2.6 13.00B - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Baghdad Iraq for Public Transport 17.5 17.50B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Babylon Bank 0.07 17.50B - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Bank of Baghdad 0.45 112.50B - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Elaf Islamic Bank 0.2 50.00B - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Credit Bank of Iraq 0.41 102.50B - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
National Bank of Iraq 0.7 175.00B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Asiacell Communications 6.61 2.05T - 6.61 6.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Commercial Bank of Iraq 0.49 122.50B - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Investment Bank of Iraq 0.27 67.50B - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Mansour Investment Bank 0.61 152.50B - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Ashur International Bank 0.25 62.50B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
National Chemical and Plastic 2.25 34.17B - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Palestine International Hotel 8.4 37.55B - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Iraqi Company for Land Transport 1.36 19.04B - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.43 107.50B - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Babylon Hotel 62 124.00B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Baghdad Hotel 8.05 30.95B - 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Baghdad Soft Drinks 2.33 413.19B - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
National Islamic Bank 0.65 - - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Al Mamoura Company for RE 1.5 34.17B - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Mosul Bank for Development 0.14 35.35B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Iraqi Company for Tufted Carpets 10.1 5.05B - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Iraqi Dates Processing and Marking 1.25 23.43B - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Al Ameen Estate 0.7 4.87B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Mousil Funfairs 16.6 13.28B - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Dar Al Salam for Insurance 0.63 4.41B - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Modern Chemical Industries 65 11.70B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Ashour Hotel 6.4 2.41B - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Al Zawraa Fin 0.33 379.50M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Ishtar Hotels 10.5 36.75B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Mansour Hotel 13.25 38.73B - 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Karbala Hotels 0.85 6.38B - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Ahlia Insurance 0.47 1.18B - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Intl Islamic Bank 1.97 - - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Al Ameen Financial 0.88 1.32B - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی