شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عراق
عراق

IQD/USD

0.0084
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ دی ۱۳۹۸
ساعت 23:50:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (924.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (924.39%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

477
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:36:49
3 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
14 (2.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.6 2697.00B - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Baghdad Soft Drinks 3.24 700.47B - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Kurdistan International Bank 1.05 516.00B - 1.05 1.05 0.05 4.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
Sumer Commercial Bank 0.51 225.00B - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Mansour Investment Bank 0.67 210.00B - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Credit Bank of Iraq 0.43 112.50B - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Commercial Bank of Iraq 0.47 105.00B - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.37 105.00B - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
National Bank of Iraq 0.6 100.00B - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Bank of Baghdad 0.3 97.50B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Investment Bank of Iraq 0.28 92.50B - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Babylon Hotel 69 91.40B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.24 67.50B - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Gulf Commercial Bank 0.15 63.00B - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Elaf Islamic Bank 0.18 57.50B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine International Hotel 9.4 53.64B - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Mosul Bank for Development 0.16 50.50B - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
National Company for Tourist 8.46 49.40B - 8.46 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Babylon Bank 0.11 47.50B - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Iraqi for Seed Production 5.8 43.05B - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Iraqi Middle East Investment Bank 0.11 42.50B - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
United Bank for Investment 0.09 42.00B - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Ishtar Hotels 10.9 41.48B - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Al Mamoura Company for RE 1.7 40.09B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Mansour Hotel 12 35.08B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.18 32.30B - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Al Sadeer Hotel 11 24.78B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi Company for Meat and Field Crops 5.15 23.00B - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Iraqi Dates Processing and Marking 1.27 21.56B - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Baghdad Iraq for Public Transport 18.5 16.60B - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Ready Made Clothes 10.5 12.59B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
National Chemical and Plastic 2.66 10.78B - 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Veterinary Vaccines Drugs 1.9 10.10B - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Iraqi Company for Land Transport 1.6 9.94B - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
National Metallic Bicycles 3.4 9.50B - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Karbala Hotels 0.86 7.50B - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Modern Sewing 6 5.35B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Kharkh Tour Amusement City 4.59 4.90B - 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳