عراق
عراق

دینار عراق / دلار

0.0069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 02:15:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.86%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

594
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:31:38
108 (22.24%)
تغییر ۳ ماهه
106 (21.69%)
تغییر ۶ ماهه
150 (33.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Khatem Telecom 2.39 4.37T 2.39 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Asiacell Communications 9.09 2.79T 9.09 9.09 9.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Baghdad Soft Drinks 4.58 904.40B 4.58 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Kurdistan International Bank 1.01 404.00B 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
National Bank of Iraq 0.87 257.50B 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Bank of Baghdad 0.84 185.00B 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Mansour Investment Bank 0.71 162.50B 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Commercial Bank of Iraq 0.53 155.00B 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Iraqi for Seed Production 8.16 153.97B 8.16 8.16 8.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Babylon Hotel 75 152.00B 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Elaf Islamic Bank 0.47 120.00B 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Credit Bank of Iraq 0.5 117.50B 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.47 117.50B 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Ashur International Bank 0.44 107.50B 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Sumer Commercial Bank 0.4 100.00B 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵:۰۶
Union Bank of Iraq 0.29 89.81B 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Bank of Iraq 0.34 82.50B 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Gulf Commercial Bank 0.24 72.00B 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Iraqi Middle East Investment Bank 0.3 65.00B 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Al Mamoura Company for RE 2.94 61.28B 2.94 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
National Company for Tourist 8.15 51.59B 8.15 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
United Bank for Investment 0.17 51.00B 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Mosul Bank for Development 0.19 50.50B 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
National Chemical and Plastic 2.65 39.94B 2.65 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Palestine International Hotel 8.9 38.44B 8.9 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Ishtar Hotels 10.5 36.75B 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Mansour Hotel 11 32.16B 11 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Baghdad Hotel 8.15 31.91B 8.15 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
Baghdad Iraq for Public Transport 23 29.00B 23 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۹
North Bank Finance 0.11 27.00B 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Iraqi Dates Processing and Marking 1.25 24.93B 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.7 23.75B 4.7 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Iraqi Company for Land Transport 1.5 21.70B 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Al Sadeer Hotel 10.5 18.16B 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Babylon Bank 0.1 17.50B 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
National Metallic Bicycles 3.51 16.25B 3.51 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Al Mansour Pharma 1.72 15.66B 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Ready Made Clothes 9.5 15.14B 9.5 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Mousil Funfairs 14.3 14.30B 14.3 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
Modern Sewing 7.7 12.96B 7.7 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی