شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 02:15:05
0 (873.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (887.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (915.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

601,504
قیمت روز
1,616 (0.27%)
تغییر روزانه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:17
75,336 (14.32%)
تغییر ۳ ماهه
112,165 (22.92%)
تغییر ۶ ماهه
165,379 (37.92%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

2,537
قیمت روز
52 (2.1%)
تغییر روزانه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:30:52
534 (17.40%)
تغییر ۳ ماهه
773 (23.36%)
تغییر ۶ ماهه
743 (22.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunas Baru Lampung 530 2.83T - 520 530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Unilever Indonesia 8275 315.69T - 8275 8325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Wijaya Karya Beton 236 1.97T - 234 236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Asahimas Flat Glass 2930 1.27T - 2930 2930 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Astra International 3850 155.86T - 3790 3850 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Amar Indonesia 171 1.37T - 170 171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Mestika Dharma 1070 4.38T - 1070 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Rakyat Persero 2730 334.10T - 2700 2730 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Fast Food Indonesia 1100 4.39T - 1075 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesian Paradise 770 8.61T - 770 770 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Indorama Synthetics 2100 1.37T - 2100 2140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Integra Indocabinet 282 1.55T - 260 282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Kimia Farma Persero 1330 7.39T - 1330 1340 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Maskapai Reasuransi 6325 3.28T - 6325 6325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Pabrik Kertas Tjiwi 5000 15.57T - 5000 5075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Sariguna Primatirta 442 5.26T - 442 446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Artos Indonesia 870 6.97T - 855 870 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Mandiri Persero 4460 208.13T - 4320 4460 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Tabungan Negara 880 9.32T - 870 880 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia Fibreboard 130 1.19T - 130 131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Intiland Development 224 2.32T - 224 228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Mandala Multifinance 1000 5.30T - 1000 1125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Mitrabara Adiperdana 1600 1.96T - 1595 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Salim Ivomas Pratama 214 3.32T - 214 216 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Siloam International 5250 8.54T - 5250 5450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Surya Toto Indonesia 206 2.13T - 206 208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Asuransi Kresna Mitra 1150 10.30T - 1145 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Asuransi Tugu Pratama 3150 5.51T - 3150 3150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Indah Prakasa Sentosa 3800 2.37T - 3670 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Jamu dan Farmasi Sido 1260 18.75T - 1260 1265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Jasuindo Tiga Perkasa 800 1.37T - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Kino Indonesia Tbk PT 3100 3.74T - 2610 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Metrodata Electronics 1215 2.98T - 1215 1225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Pembangunan Perumahan 136 1.32T - 132 136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Perusahaan Gas Negara 855 20.73T - 825 855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
PT Sarimelati Kencana 625 1.87T - 625 625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Maybank Indonesia 150 11.43T - 150 151 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Pembangunan Timur 560 8.40T - 555 560 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Krakatau Steel Persero 171 3.31T - 169 171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Kresna Graha Investama 135 2.46T - 135 141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی