شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (873.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (887.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

621,662
قیمت روز
5,754 (0.93%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:09
3,208 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
112,957 (22.20%)
تغییر ۶ ماهه
154,848 (33.17%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

2,792
قیمت روز
77 (2.83%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 03:30:50
328 (13.30%)
تغییر ۳ ماهه
686 (19.72%)
تغییر ۶ ماهه
692 (19.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Metro Health 320 10.57T - 320 320 2.00 0.63% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۳۵
Trinitan 112 148.00B 116 112 116 1.00 0.90% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Aesler Gr 173 230.00B - 173 173 11.00 6.36% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Arthavest 348 155.44B 356 348 356 20.00 6.10% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Meta Epsi 140 275.20B 138 138 140 8.00 6.06% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Sriwahana 93 280.79B - 93 93 2.00 2.15% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Centex Prf 258 51.60B - 258 258 22.00 9.32% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Sky Energy 82 166.67B 83 82 83 2.00 2.50% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Intanwijaya 525 102.96B 520 520 525 30.00 5.71% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Natura City 50 270.13B - 50 50 1.00 2.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Sentra Food 119 77.35B 121 119 121 1.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Indo Straits 182 100.13B - 182 182 6.00 3.30% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Mahaka Radio 60 315.16B 61 60 61 6.00 11.11% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Mustika Ratu 130 55.64B 135 130 135 1.00 0.77% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Optima Prima 120 116.00B 115 115 120 4.00 3.45% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Panca Global 109 308.84B - 109 109 1.00 0.92% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Sinergi Inti 210 124.80B 202 202 210 15.00 7.69% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Tifa Finance 260 280.72B 266 260 266 12.00 4.62% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Andalan Sakti 314 206.72B 308 308 314 10.00 3.29% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Martina Berto 65 69.55B 63 63 65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Pyridam Farma 630 337.10B - 630 630 5.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Radiant Utama 168 129.36B 172 168 172 6.00 3.57% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Armada Berjaya 89 31.88B 90 89 90 4.00 4.71% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Eastparc Hotel 59 243.46B 60 59 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Kedawung Setia 910 368.55B 940 910 940 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Dharma Samudera 68 126.29B 69 68 69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Global Teleshop 175 194.44B 180 175 180 9.00 5.14% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Guna Timur Raya 131 56.99B 132 131 132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
HK Metals Utama 83 267.41B 84 83 84 3.00 3.75% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Indal Aluminium 344 217.96B - 344 344 2.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Jasnita Telekom 99 82.18B - 99 99 2.00 2.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Kabelindo Murni 226 253.12B - 226 226 2.00 0.88% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Langgeng Makmur 80 80.68B 77 77 80 1.00 1.25% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Sumi Indo Kabel 232 283.97B 228 228 232 8.00 3.57% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Zebra Nusantara 51 43.66B - 51 51 1.00 2.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Ancora Indonesia 82 144.81B - 82 82 1.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Boston Furniture 111 142.50B 112 111 112 3.00 2.70% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Champion Pacific 260 252.77B 266 260 266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Esta Multi Usaha 97 60.48B 99 97 99 1.00 1.04% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Lion Metal Works 388 201.82B 414 388 414 28.00 7.22% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی