هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 18:07:20
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.75%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

13
قیمت روز
0 (1.34%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:04:38
9 (40.64%)
تغییر ۳ ماهه
10 (44.32%)
تغییر ۶ ماهه
11 (44.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reliance Industries 2103.75 13.36T 2103.75 2098.65 2105.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Reliance Industries 2103.55 13.36T 2103.55 2099.35 2103.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Tata Consultancy 3273.95 12.11T 3273.95 3273.45 3279.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Tata Consultancy 3273.45 12.11T 3273.45 3270.45 3275.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Siemens Ltd 2047 9.67T 2047 2037 2047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Siemens Ltd 2043.45 9.67T 2043.45 2033.55 2043.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
HDFC Bank 1464.85 8.11T 1464.85 1462.25 1472 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
HDFC Bank 1465.3 8.11T 1465.3 1463 1472.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Schneider Electric Infrastructure 132.85 7.22T 132.85 132.7 135.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Schneider Electric Infrastructure 132.55 7.22T 132.55 132.55 135.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Infosys 1649.25 7.00T 1649.25 1640.85 1651.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Infosys 1649.15 7.00T 1649.15 1642.05 1649.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Hindustan Unilever 2376.95 5.58T 2376.95 2376 2377.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Hindustan Unilever 2377.1 5.58T 2377.1 2374.85 2381.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
BASF India 2889.9 5.37T 2889.9 2861.1 2889.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
BASF India 2889.5 5.37T 2889.5 2867.35 2889.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
ICICI Bank 714.75 4.95T 714.75 710.85 716.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
ICICI Bank 714.65 4.95T 714.65 712.25 715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Housing Development Finance 2675.75 4.83T 2675.75 2649.85 2675.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Housing Development Finance 2676.05 4.83T 2676.05 2653 2676.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
SBI 457.05 4.08T 457.05 446.1 465.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
SBI 456.95 4.08T 456.95 447.05 463.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Bajaj Finance 6359.15 3.83T 6359.15 6359.15 6463.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Bajaj Finance 6360.95 3.83T 6360.95 6360.95 6405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Kotak Mahindra Bank 1749.95 3.47T 1749.95 1725.85 1749.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Kotak Mahindra Bank 1749.8 3.47T 1749.8 1723.45 1749.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Wipro 596.85 3.26T 596.85 596.4 597.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Wipro 596.8 3.26T 596.8 596.55 596.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Bharti Airtel 574.2 3.15T 574.2 574.2 578.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Bharti Airtel 574.4 3.15T 574.4 574.4 579.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Asian Paints 3016.25 2.90T 3016.25 3015.8 3017.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Asian Paints 3018.6 2.90T 3018.6 3018.5 3024.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
HCL Technologies 1040.75 2.82T 1040.75 1038.5 1040.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
HCL Technologies 1039.95 2.82T 1039.95 1038.55 1039.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
ITC 208.6 2.58T 208.6 208.6 209.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
ITC 208.65 2.58T 208.65 208.65 209.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
Cummins India Ltd 896.85 2.48T 896.85 896.85 911.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Cummins India Ltd 894.65 2.48T 894.65 894.65 912.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Avenue Supermarts 3592.2 2.33T 3592.2 3573.4 3592.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
Avenue Supermarts 3593.05 2.33T 3593.05 3566.7 3593.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی