هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0137
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۹
ساعت 19:29:09
0 (1.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.14%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 14:02:29
1 (2.73%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.00%)
تغییر ۶ ماهه
7 (41.42%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reliance Industries 2049.65 12.99T 2049.65 2049.65 2064.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Reliance Industries 2049.6 12.99T 2049.6 2049.6 2067.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Tata Consultancy 3303.1 12.22T 3303.1 3303.1 3312.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Tata Consultancy 3303.4 12.22T 3303.4 3296.75 3312.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
HDFC Bank 1443.55 7.95T 1443.55 1443.55 1456.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
HDFC Bank 1445 7.95T 1445 1445 1461.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Infosys 1335.55 5.69T 1335.55 1335.55 1349.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Infosys 1340.85 5.69T 1340.85 1340.85 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Hindustan Unilever 2402.9 5.66T 2402.9 2390.05 2418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Hindustan Unilever 2409.35 5.66T 2409.35 2398.65 2418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Housing Development Finance 2589.45 4.66T 2589.45 2589.45 2617.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Housing Development Finance 2590.15 4.66T 2590.15 2590.15 2617.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
ICICI Bank 533.55 3.69T 533.55 533.2 542.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
ICICI Bank 533.8 3.69T 533.8 533.8 541.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Kotak Mahindra Bank 1830 3.62T 1830 1830 1846.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Kotak Mahindra Bank 1828 3.62T 1828 1828 1849.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Bharti Airtel 576.85 3.15T 576.85 576.85 579.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Bharti Airtel 577.9 3.15T 577.9 574 578.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Bajaj Finance 4972.55 2.99T 4972.55 4972.55 5063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Bajaj Finance 4950.5 2.99T 4950.5 4950.5 5052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
HCL Technologies 986.45 2.68T 986.45 986.4 988.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
HCL Technologies 985.8 2.68T 985.8 985.8 988 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
ITC 210.7 2.59T 210.7 210.6 210.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
ITC 210.65 2.59T 210.65 210.3 210.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
SBI 283.75 2.53T 283.75 283.75 291.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Wipro 443.85 2.53T 443.85 440.85 445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Wipro 444.75 2.53T 444.75 442 446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
SBI 283.7 2.53T 283.7 283.7 291.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Asian Paints 2596.65 2.49T 2596.65 2596.65 2678.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Asian Paints 2600 2.49T 2600 2600 2652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Maruti Suzuki 8048.85 2.43T 8048.85 8048.85 8173.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Maruti Suzuki 8028.75 2.43T 8028.75 8028.75 8130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
AXIS Bank 644.5 1.97T 644.5 641.05 657.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
AXIS Bank 644.5 1.97T 644.5 644 655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Larsen & Toubro 1367 1.91T 1367 1357.35 1367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Larsen&Toubro 1362.1 1.91T 1362.1 1354.95 1364.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
Avenue Supermarts 2862.75 1.85T 2862.75 2815.45 2862.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Avenue Supermarts 2865 1.85T 2865 2803.05 2865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Nestle India 17635 1.70T 17635 17635 17757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Nestle India 17589.6 1.70T 17589.6 17589.6 17785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی