شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0133
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 09:56:16
0 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.90%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

25
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 15:01:11
25 (49.86%)
تغییر ۳ ماهه
11 (77.18%)
تغییر ۶ ماهه
13 (107.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dr. Reddy's Labs 52.01 8.61B - 52.01 52.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Kirloskar Electric Company Ltd 12.6 836.77M - 12.4 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۶
Aban Offshore 27 1.58B - 27 27.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Cubex Tubings Ltd 12.5 178.99M - 12.5 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Oricon Enterprises Ltd 19.05 2.99B - 18.85 19.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
IFB Agro Industries Ltd 296.5 2.77B - 295.6 296.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Step Two 8.37 - - 7.59 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Unitech Intl 5.48 - - 5.3 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Advik Capital 0.62 - - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Biofil Chemicals 13.46 - - 13.42 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Seasons Textiles 6.77 - - 6.13 6.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Sita Enterprises 10.8 - - 10.27 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Southern Infosys 7.8 - - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Blue Chip Tex Ind 85 - - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Dwekam Industries 7.24 - - 7 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Darjeeling Ropeway 6.26 - - 6.05 6.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
New Light Apparels 26.95 - - 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Sanginita Chemicals 84 - - 84 89.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Mayur Uniquoters Ltd 222.65 10.06B - 222.5 223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Uniply Industries Ltd 6.15 1.03B - 6.1 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Orient Refractories Ltd 167.8 20.19B - 167.55 170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Precision Wires India Ltd 102 2.35B - 102 103.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
AXISCADES Engineering Tech 67 2.51B - 67 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Inventure Growth Securities 14 1.18B - 13.99 14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Ajel 2.48 - - 2.36 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Priya 13.5 - - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Duro Pack 15.65 - - 15.65 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Sunil Ind 15.95 - - 15.95 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Vinyoflex 20.9 - - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Cenlub Ind 33.65 - - 33.65 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Beryl Drugs 8.8 - - 8.55 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Icl Organic 21.7 - - 21.25 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Jagan Lamps 15.8 - - 15.8 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Royal India 0.9 - - 0.9 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Sandu Pharma 17.8 - - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Suven Pharma 512 - - 496.9 512 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Suven Pharma 512 - - 495.7 512.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Ashika Credit 19.5 - - 19.1 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Axel Polymers 9.58 - - 9.1 9.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
Vamshi Rubber 16.05 - - 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی