ایسلند
ایسلند

کرونا ایسلند / دلار

0.0078
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 15:52:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,265
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:31
370 (6.57%)
تغییر ۳ ماهه
1,041 (16.51%)
تغییر ۶ ماهه
460 (8.03%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

2,126
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:02:21
187 (9.62%)
تغییر ۳ ماهه
559 (35.70%)
تغییر ۶ ماهه
794 (59.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 884 690.05B 884 884 885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Arion Bank 125.5 215.73B 125.5 125.5 126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Grandi 51.3 100.34B 51.3 51 51.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Siminn hf 10.33 75.65B 10.33 10.26 10.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Hagar hf. 59 69.07B 59 59 59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۸
N1 190.5 63.38B 190.5 190.5 190.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Reitir Fasteignafelag HF 66.4 51.69B 66.4 64 66.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Eimskipafelag Islands 281 50.83B 281 281 283 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Tryggingamidstoedin 65 50.18B 65 64 65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲۱:۰۷
Hampidjan 100 48.96B 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۸
Kvika banki 21.15 46.16B 21.15 21.15 21.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Iceland Seafood Intl 16 42.79B 16 15.75 16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۸
Sjova 32.02 42.72B 32.02 32.02 32.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Reginn hf 24.2 42.39B 24.2 24.05 24.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Icelandair Group 1.375 39.81B 1.375 1.375 1.375 0.01 0.36% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Eik Fasteignafelag HF 10 34.15B 10 10 9.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Vatryggingfelag Islands 15.95 30.03B 15.95 15.95 15.95 0.10 0.63% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Skeljungur 10.35 20.04B 10.35 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Nyherji 43.2 18.71B 43.2 43.2 43.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Heimavellir 1.46 16.43B 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۳۶
Fjarskipti 42.85 12.82B 42.85 42.85 43.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Klappir 13 1.82B 13 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۷:۱۱
Slaturfelag Sudurlands svf 1.2 240.00M 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی