شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:43:04
0 (14.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,595
قیمت روز
69 (1.25%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:02:39
1,017 (22.21%)
تغییر ۳ ماهه
1,183 (26.81%)
تغییر ۶ ماهه
1,949 (53.46%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,296
قیمت روز
29 (2.33%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:01:51
223 (14.70%)
تغییر ۳ ماهه
73 (5.33%)
تغییر ۶ ماهه
53 (3.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 565 431.05B 557 557 565 16.00 2.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Arion Bank 56.1 99.47B 54.1 54.1 56.1 2.10 3.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۱
Grandi 38.6 70.34B 38.5 38.5 38.6 0.95 2.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Hagar hf. 48.4 58.73B - 48.4 48.4 0.20 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Siminn hf 5.2 46.97B - 5.2 5.2 0.10 1.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
N1 119 39.27B - 119 119 1.50 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Reitir Fasteignafelag HF 50 34.37B - 50 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Reginn hf 17.1 31.23B - 17.1 17.1 0.05 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Hampidjan 48.25 23.62B - 48.25 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۴۲
Eimskipafelag Islands 126 22.86B 129.5 126 129.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Tryggingamidstoedin 29.4 22.70B - 29.4 29.4 1.00 3.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Sjova 16.85 22.69B 16.6 16.6 16.85 0.45 2.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Eik Fasteignafelag HF 6.2 21.22B - 6.2 6.2 0.05 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Icelandair Group 3.6 19.58B 3.8 3.6 3.8 0.05 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Iceland Seafood Intl 7.575 19.40B - 7.575 7.575 0.03 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Vatryggingfelag Islands 9.85 18.66B 9.69 9.69 9.85 0.25 2.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Kvika banki 8.37 16.84B 8.3 8.3 8.37 0.08 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۱
Heimavellir 1.46 16.43B - 1.46 1.46 0.02 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
Skeljungur 7.35 14.59B 7.3 7.3 7.35 0.10 1.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۱
Nyherji 22.1 10.15B - 22.1 22.1 0.55 2.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Fjarskipti 28.65 8.49B - 28.65 28.65 0.25 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Klappir 15.5 2.08B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی