شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایسلند
ایسلند

کرونا ایسلند / دلار

0.0073
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 15:52:01
0 (7.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,361
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:39
472 (8.01%)
تغییر ۳ ماهه
1,719 (37.03%)
تغییر ۶ ماهه
2,169 (51.74%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,497
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:03:24
182 (13.86%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
36 (2.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arion Bank 66.7 108.99B - 66.7 67.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۱:۰۹
Reitir Fasteignafelag HF 51.5 33.67B - 51.3 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۱:۰۹
N1 134.5 44.39B - 134 134.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۱۰
Nyherji 30.5 13.26B - 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۱۰
Hagar hf. 48.3 58.60B - 48.2 48.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۱۰
Tryggingamidstoedin 33.4 25.78B - 33.25 33.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۱۰
Siminn hf 6.14 52.39B - 6.05 6.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۱۱
Skeljungur 8.27 17.80B - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۱۱
Kvika banki 10.1 19.88B - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۱۱
Iceland Seafood Intl 8.3 21.26B - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۱۱
Eik Fasteignafelag HF 6.81 23.26B - 6.81 6.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸:۱۱
Sjova 20 26.47B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۰۸
Marel hf 708 529.53B - 708 708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۰۸
Reginn hf 16.6 29.60B - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۰۸
Vatryggingfelag Islands 10.03 19.00B - 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۰۸
Icelandair Group 1.95 10.60B - 1.77 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۹
Grandi 42 76.53B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۱۰
Fjarskipti 23.9 7.08B - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
Eimskipafelag Islands 140 25.32B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۴۱
Heimavellir 1.46 16.43B - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۳۶
Hampidjan 60 29.37B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۶
Slaturfelag Sudurlands svf 1.75 350.00M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Klappir 15.5 2.08B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی