ایسلند
ایسلند

کرونا ایسلند / دلار

0.0077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 15:51:10
0 (6.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:49
718 (11.24%)
تغییر ۳ ماهه
179 (3.26%)
تغییر ۶ ماهه
1,443 (34.15%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,710
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 20:03:56
191 (12.59%)
تغییر ۳ ماهه
291 (20.50%)
تغییر ۶ ماهه
233 (15.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 694 536.16B - 691 694 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Arion Bank 90.8 156.09B - 90.4 90.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Grandi 48 93.89B - 48 48.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Siminn hf 8.07 68.86B - 8.07 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Hagar hf. 55.25 65.29B - 55.25 55.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
N1 159.5 52.64B - 159.5 159.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Reitir Fasteignafelag HF 64.3 49.03B - 63.6 64.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Eimskipafelag Islands 215 40.00B - 214 215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Icelandair Group 1.41 39.14B - 1.4 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Hampidjan 76 37.21B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۶
Tryggingamidstoedin 47.4 36.80B - 47.2 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Sjova 26.9 35.89B - 26.77 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Reginn hf 20.375 35.00B - 20.05 20.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Eik Fasteignafelag HF 9.05 30.91B - 8.9 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Kvika banki 14.6 30.71B - 14.6 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Iceland Seafood Intl 9.89 25.87B - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Vatryggingfelag Islands 13.8 25.59B - 13.66 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Skeljungur 8.75 18.83B - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Heimavellir 1.46 16.43B - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۳۶
Nyherji 35.9 15.42B - 35.85 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Fjarskipti 39 11.16B - 38.45 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Klappir 15.5 2.17B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Slaturfelag Sudurlands svf 1.2 240.00M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی