ایسلند
ایسلند

کرونا ایسلند / دلار

0.0079
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 15:47:13
0 (2.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,376
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 11:01:42
202 (3.90%)
تغییر ۳ ماهه
91 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
925 (14.68%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

2,441
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 20:34:30
254 (11.62%)
تغییر ۳ ماهه
377 (18.26%)
تغییر ۶ ماهه
919 (60.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 932 702.56B 932 932 936 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۲۶
Arion Bank 169 265.16B 169 169 169.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۲۰
Islandsbanki hf 120.6 241.20B 120.6 120.4 120.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۲۱
Sildarvinnslan hf 69.6 118.32B 69.6 69.6 69.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۲۱
Kvika banki 24 114.11B 24 24 24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Grandi 57.5 110.46B 57.5 57 57.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۲۰
Siminn hf 11.4 85.96B 11.4 11.3 11.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۲۲
Eimskipafelag Islands 422 73.92B 422 422 422 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۲۰
Hagar hf. 63.5 73.29B 63.5 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۲۱
N1 205 66.06B 205 205 205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۲۱
Reitir Fasteignafelag HF 73 56.83B 73 72 73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۲۲
Hampidjan 106 51.89B 106 106 106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۲۳
Icelandair Group 1.44 51.78B 1.44 1.42 1.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۲۱
Reginn hf 27.9 50.87B 27.9 27.9 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۲۰
Tryggingamidstoedin 65 50.18B 65 65 65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۱۷
Sjova 37.6 49.41B 37.6 37.6 37.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۲۰
Iceland Seafood Intl 17.3 46.27B 17.3 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۲۱
Eik Fasteignafelag HF 11.2 38.25B 11.2 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۲۰
Vatryggingfelag Islands 18.1 33.21B 18.1 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Nyherji 59.5 25.87B 59.5 59.5 60 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۲۱
Skeljungur 13.1 25.36B 13.1 13 13.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۲۰
Heimavellir 1.46 16.23B 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۳۶
Fjarskipti 42.1 12.48B 42.1 42.1 42.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۲۲
Kaldalon hf 1.79 9.58B 1.79 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۲۰
Klappir 12 1.68B 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۲۱
Slaturfelag Sudurlands svf 1.1 584.10M 1.1 1.1 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۲۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی