ایسلند
ایسلند

کرونا ایسلند / دلار

0.0082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:12:25
0 (6.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,358
قیمت روز
60 (1.12%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:02:25
95 (1.81%)
تغییر ۳ ماهه
169 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
190 (3.42%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

2,203
قیمت روز
5 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:12:50
132 (6.39%)
تغییر ۳ ماهه
378 (20.72%)
تغییر ۶ ماهه
783 (55.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 868 653.09B 868 868 868 8.00 0.92% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Arion Bank 145 239.04B 145 145 145 1.00 0.69% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Grandi 56.8 111.10B 56.8 56.8 56.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۱:۱۱
Sildarvinnslan hf 63.6 108.12B 63.6 63.6 64.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸:۴۰
Kvika banki 22.5 106.03B 22.5 22.5 22.5 0.15 0.67% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Siminn hf 10.45 76.53B 10.45 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۱۲
Hagar hf. 59.05 68.20B 59.05 59.05 59.05 0.25 0.42% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
N1 199 64.38B 199 199 199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۱۲
Reitir Fasteignafelag HF 69.9 54.42B 69.9 69.9 69.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۱۲
Hampidjan 104.5 51.16B 104.5 104.5 104.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۲۱:۳۸
Tryggingamidstoedin 65 50.18B 65 65 65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۱۷
Eimskipafelag Islands 286 48.52B 286 286 286 1.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Reginn hf 26.15 47.68B 26.15 26.15 26.15 0.10 0.38% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Iceland Seafood Intl 17.55 46.94B 17.55 17.55 17.55 0.10 0.57% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Sjova 33 43.81B 33 32.75 33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۴۱
Icelandair Group 1.41 40.95B 1.41 1.41 1.41 0.03 2.13% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Eik Fasteignafelag HF 10.45 35.69B 10.45 10.45 10.45 0.05 0.48% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Vatryggingfelag Islands 16.5 31.26B 16.5 16.5 16.5 0.10 0.61% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Nyherji 50.9 22.31B 50.9 50.9 50.9 0.40 0.79% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Skeljungur 10 19.36B 10 10 10 0.30 3.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Heimavellir 1.46 16.43B 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۳۶
Fjarskipti 43.75 12.97B 43.75 43.75 44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۴۱
Kaldalon hf 1.32 4.55B 1.28 1.28 1.32 0.07 5.60% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Klappir 13 1.82B 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۱۷
Slaturfelag Sudurlands svf 1.15 230.00M 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۱۸:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی