مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:51:58
0 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12,744
قیمت روز
68 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:02:25
156 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
118 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
100 (0.79%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,712
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 23:11:00
51 (1.34%)
تغییر ۳ ماهه
195 (5.56%)
تغییر ۶ ماهه
176 (4.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Daimler 27650 29.79T 27650 27650 27650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۰
Adidas 100920 20.07T 100920 100920 101900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰
Bayer 18676 18.47T 18644 18644 18676 144.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Deutsche Bank AG 4097 8.45T 4088 4088 4097 33.00 0.81% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
OTP Bank 16520 4.64T 16600 16520 16600 40.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Siemens AG 46925 2.91T 46925 46925 46925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۰۳
Lufthansa 3795 2.27T 3794.5 3794.5 3795 100.00 2.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
MOL 2422 2.00T 2422 2422 2422 16.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Gedeon Richter 8340 1.54T 8350 8340 8350 65.00 0.79% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Magyar Telekom 421 440.56B 420 420 421 1.50 0.36% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
BASF 23300 431.73B 23300 23300 23300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱:۱۱
Budapest Electricity 33000 200.46B 33000 32800 33000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۸
EMASZ 30000 91.51B 30000 29800 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۸
Opus Global 257 79.00B 258 257 258 12.00 4.90% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 250 62.92B 250 250 250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸:۳۹
4iG 622 57.43B 621 621 622 1.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Masterplast 3490 50.92B 3510 3490 3510 260.00 8.05% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
SunDell Estate Nyrt 36200 43.26B 36200 36200 36200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵:۵۹
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3550 40.71B 3550 3550 3550 30.00 0.85% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۵
Takarek Mortgage Bank 588 38.81B 588 586 588 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۴۱
Zwack Unicum Likoripari 16700 33.40B 16700 16700 16700 100.00 0.60% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
AutoWallis 100 31.98B 100 100 100 1.40 1.42% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Waberers 1735 30.70B 1685 1685 1735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
CIG Pannonia 311 29.46B 311 311 311 1.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Alteo Energiaszolgaltato 1335 24.88B 1335 1335 1335 10.00 0.75% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۵
ANY 1435 21.23B 1435 1430 1435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸:۳۹
Raba 1400 17.65B 1385 1385 1400 90.00 6.87% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
PannErgy 828 17.31B 820 820 828 6.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Duna House 410 13.89B 414 410 414 10.00 2.50% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Appeninn 274 13.03B 276 274 276 1.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Kulcs Soft Szamitastechnika 1800 10.80B 1800 1800 1800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۱۲
Est Media Vagyonkezelo Nyrt cs a 56.5 5.80B 56.8 56.5 56.8 0.50 0.88% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Forras Vagyonkezelesi Befektetesi 1140 5.70B 1140 1140 1140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۳۸
OTT One Nyrt 149.2 5.35B 149.2 149.2 149.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۴
Set Group Nyrt 42 3.00B 42 41 42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۴۱
ENEFI 386 2.90B 386 386 386 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۱۲
Nutex Befektetesi 23.5 2.67B 23.4 23.4 23.5 0.75 3.30% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Ormester Vagyonvedelmi Nyrt 918 2.39B 918 916 918 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸:۳۹
Nordtelekom Tavkozlesi 23 1.48B 23 23 23 1.40 6.09% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Elso Hazai Energia 1835 990.00M 1835 1835 1835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی