مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0034
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 05:08:05
0 (3.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12,824
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:49
1,064 (7.66%)
تغییر ۳ ماهه
247 (1.96%)
تغییر ۶ ماهه
2,390 (22.91%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,479
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 23:03:42
41 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
115 (3.20%)
تغییر ۶ ماهه
478 (12.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Daimler 20600 22.08T - 20600 20600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Adidas 98340 18.86T - 98340 98340 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۶:۳۷
Bayer 17000 16.87T - 17000 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Deutsche Bank AG 3402 7.04T - 3349 3402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
OTP Bank 12040 3.34T - 11970 12070 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Siemens AG 40365 2.16T - 40245 40365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Lufthansa 3556 1.72T - 3543 3583 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Gedeon Richter 7245 1.35T - 7150 7250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
MOL 2036 1.29T - 2004 2036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Magyar Telekom 382 394.95B - 381.5 386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
BASF 22420 283.57B - 22420 22420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Budapest Electricity 33000 200.46B - 32800 33000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۸
EMASZ 30000 91.51B - 29800 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۸
Opus Global 248 75.62B - 237.5 248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 264 66.44B - 264 264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
4iG 621 56.49B - 620 630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Takarek Mortgage Bank 538 36.90B - 530 548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3420 35.16B - 3420 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
CIG Pannonia 365 34.42B - 364 369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Zwack Unicum Likoripari 16600 33.20B - 16550 16600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Est Media Vagyonkezelo Nyrt cs a 73.7 28.23B - 73.2 74.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
AutoWallis 83 25.25B - 81.4 83.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Masterplast 1500 21.88B - 1500 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Waberers 1175 19.87B - 1115 1175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
ANY 1250 18.08B - 1250 1275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Alteo Energiaszolgaltato 900 16.77B - 898 900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Raba 1055 14.09B - 1055 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Appeninn 302 14.05B - 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۳۶
PannErgy 750 13.09B - 750 756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Duna House 370 12.56B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Kulcs Soft Szamitastechnika 1700 10.20B - 1675 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۸
Forras Vagyonkezelesi Befektetesi 1460 7.30B - 1460 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۷
OTT One Nyrt 151 5.41B - 150 153.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
ENEFI 282 3.14B - 282 282 8.00 2.84% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Set Group Nyrt 58.5 2.99B - 57 59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Nutex Befektetesi 23.85 2.18B - 23.8 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Nordtelekom Tavkozlesi 23.6 1.52B - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۵
Elso Hazai Energia 1415 883.17M - 1390 1415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Csepel Holding 50 115.67M - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Plotinus 388 80.99M - 386 389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی