خبر
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0025
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:50:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

16,529
قیمت روز
83 (0.5%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:22
361 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
420 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
2,948 (21.71%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,655
قیمت روز
33 (0.9%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:05:44
264 (6.73%)
تغییر ۳ ماهه
218 (5.63%)
تغییر ۶ ماهه
642 (14.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Linde PLC 131410 64.85T 131410 131410 131410 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۰:۲۲
SAP 43205 47.68T 43205 43205 43205 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۶:۵۱
Deutsche Telekom AG 7615 39.45T 7615 7615 7615 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۲۳
Volkswagen VZO 57220 33.89T 57220 57220 57220 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۵۳
Allianz 83360 33.75T 83360 83360 83360 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۴۳
Daimler 25045 28.18T 25045 25045 25045 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۵۱
BMW ST 35000 22.79T 35000 35000 35000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Bayer 22850 22.27T 22850 22835 22850 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۶:۵۲
Muench. Rueckvers. 90200 17.04T 90200 90200 90200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵:۵۴
Infineon 12530 16.80T 12530 12530 12530 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۴۶
BASF 20000 11.50T 20000 20000 20090 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۵۱
Henkel VZO 28185 11.44T 28185 28185 28185 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۵۱
Siemens AG 54100 10.52T 54100 54100 54100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۶:۵۱
Adidas 49600 9.05T 49600 49600 49600 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۵
Deutsche Bank AG 4130 8.45T 4130 4120.5 4180 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
E.ON SE 3631.5 8.00T 3631.5 3631.5 3631.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶:۵۲
Commerzbank 3248 4.10T 3248 3248 3277 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۵۳
Lufthansa 3120.5 3.74T 3120.5 3120.5 3120.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
OTP Bank 10750 3.01T 10750 10710 10790 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
OTP Bank 10030 2.84T 10030 10030 10030 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MOL 2820 1.78T 2820 2756 2828 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
MOL 2780 1.75T 2780 2780 2780 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Richter Gedeon 8450 1.57T 8450 8360 8450 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
Thyssenkrupp AG 2169 1.36T 2169 2164.5 2183 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
Gedeon Richter 6670 1.26T 6670 6670 6670 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۳:۵۱
Wizz Air Holdings PLC 10580 1.09T 10580 10580 10650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۵۳
Magyar Telekom 397.5 394.80B 397.5 397.5 397.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Magyar Telekom 331 318.66B 331 330 332.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
GOPD Nyrt 12350 310.00B 12350 12350 12350 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۲۳
4iG 727 216.74B 727 715 727 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
Opus Global 192.2 130.93B 192.2 192.2 192.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۳:۵۱
Opimus 124 84.56B 124 124 133 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
SunDell Estate Nyrt 45600 65.30B 45600 45600 45600 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۵۴
Masterplast 4120 60.90B 4120 4120 4120 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۳:۵۱
Alteo Energiaszolgaltato 3000 59.79B 3000 3000 3000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۵۳
Masterplast 3990 57.16B 3990 3990 4015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 218 54.87B 218 218 218 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Takarek Mortgage Bank 460 49.79B 460 460 460 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۳:۰۵
FHB 402 43.51B 402 390 402 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۴۶
AutoWallis 93.4 40.94B 93.4 92.3 93.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین