مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0033
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:09
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12,435
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:39
673 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
1,345 (9.76%)
تغییر ۶ ماهه
532 (4.10%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,808
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 23:02:04
91 (2.45%)
تغییر ۳ ماهه
477 (14.30%)
تغییر ۶ ماهه
561 (17.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Daimler 27000 28.66T 27000 26805 27000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Adidas 99820 19.45T 99820 99450 99820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Bayer 19130 18.77T 19130 19130 19200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Deutsche Bank AG 3685 7.64T 3685 3685 3688 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
OTP Bank 13300 3.67T 13300 13300 13410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Siemens AG 54000 2.64T 54000 54000 54000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Lufthansa 3954 2.28T 3954 3954 4250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Gedeon Richter 8870 1.65T 8870 8870 8895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
MOL 2146 1.36T 2146 2146 2154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Magyar Telekom 413 427.00B 413 410.5 413 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
BASF 26600 360.85B 26600 26600 26600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Budapest Electricity 33000 200.46B 33000 32800 33000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۸
EMASZ 30000 91.51B 30000 29800 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۸
Opus Global 262 80.54B 262 261 263 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 264 66.44B 264 264 266 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
4iG 640 59.09B 640 637 640 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۶
Masterplast 2820 41.14B 2820 2710 2820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3900 39.97B 3900 3880 3900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Takarek Mortgage Bank 570 39.09B 570 570 570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
AutoWallis 101 33.73B 101 100 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Zwack Unicum Likoripari 16700 33.40B 16700 16500 16700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۵
CIG Pannonia 340 31.98B 340 340 350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Waberers 1810 31.67B 1810 1760 1810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Est Media Vagyonkezelo Nyrt cs a 72 27.58B 72 70.9 72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Alteo Energiaszolgaltato 1315 24.51B 1315 1300 1315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
ANY 1350 19.37B 1350 1325 1350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Raba 1355 18.09B 1355 1355 1375 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
PannErgy 846 14.76B 846 838 848 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Duna House 426 14.43B 426 426 436 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Appeninn 301 14.14B 301 298 301 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Kulcs Soft Szamitastechnika 2050 12.30B 2050 2050 2050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Forras Vagyonkezelesi Befektetesi 1520 7.60B 1520 1520 1520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۳:۴۰
OTT One Nyrt 162 5.81B 162 161 165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Set Group Nyrt 73.4 5.34B 73.4 72.6 73.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
ENEFI 437 4.87B 437 433 437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۳۵
Nutex Befektetesi 26.7 3.03B 26.7 26.7 26.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Nordtelekom Tavkozlesi 27.3 1.76B 27.3 27.3 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Elso Hazai Energia 2000 935.12M 2000 1950 2000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Budapesti Elektromos Muvek 88 565.09M 88 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۲:۳۵
Eszak Magyar Aramszolgaltato 82 257.97M 82 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۲:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی