شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0033
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:14:31
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11,373
قیمت روز
87 (0.77%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:49
794 (7.51%)
تغییر ۳ ماهه
1,479 (14.95%)
تغییر ۶ ماهه
2,809 (32.80%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,731
قیمت روز
38 (1.02%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:37:44
197 (5.01%)
تغییر ۳ ماهه
619 (14.23%)
تغییر ۶ ماهه
215 (5.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31395 30523.90B - 31395 31395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Bayer 18400 27977.24B - 18400 18400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
BASF 20820 24553.32B - 20820 20820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۰۱
Daimler 16700 22883.92B - 16700 16700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Adidas 66200 14062.27B - 66200 66200 3060.00 4.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Deutsche Bank AG 2327.5 8239.00B - 2327.5 2327.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۳:۰۱
Lufthansa 6340 4088.40B - 6340 6340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
OTP Bank 10250 2837.64B - 10230 10250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
MOL 3042 2213.96B - 3042 3042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Richter Gedeon 5410 952.73B - 5410 5440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Magyar Telekom 391 416.08B - 391 391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Opimus 515 223.44B - 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Budapesti Elektromos Muvek 27000 157.97B - 27000 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Eszak Magyar Aramszolgaltato 24800 75.09B - 24800 24800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Konzum Kereskedelmi Ipari 283 64.70B - 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Waberers 2480 59.87B - 2480 2490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 2940 48.72B - 2940 2940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
FHB 618 37.01B - 618 618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3390 35.55B - 3390 3390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Zwack Unicum Likoripari 16500 35.10B - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
CIG Pannonia 441 29.23B - 441 444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Appeninn 550 28.76B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
ANY 1190 19.46B - 1190 1195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Raba 1280 18.46B - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
PannErgy 678 13.79B - 678 684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Alteo Energiaszolgaltato 720 10.91B - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Masterplast 615 9.08B - 615 615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
OTT One Nyrt 219 8.64B - 219 219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Kulcs Soft Szamitastechnika 1280 7.86B - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
Forras Vagyonkezelesi Befektetesi 1640 6.95B - 1640 1640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Est Media Vagyonkezelo Nyrt cs a 120.8 6.50B - 120.8 120.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
4iG 4060 6.49B - 4060 4060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Plotinus Vagyonkezelo Nyrt 5350 2.89B - 5100 5350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Pannon Valto Ingatlanbefektetesi 1501 2.61B - 1501 1501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nordtelekom Tavkozlesi 41 2.53B - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Csepel Holding 592 2.14B - 592 592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۲
ENEFI 450 1.44B - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۳:۰۱
Nutex Befektetesi 34 533.94M - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
KEG Kozep Europai Gazterminal 30 488.77M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
MOL 3278 - 3278 3278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۰۲