مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0033
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 17:15:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12,526
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 11:01:42
34 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
243 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
1,556 (11.05%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

4,404
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 23:06:16
614 (16.21%)
تغییر ۳ ماهه
674 (18.07%)
تغییر ۶ ماهه
1,024 (30.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Daimler 25205 26.94T 25205 25205 25205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۵۱
Adidas 105400 19.33T 105400 105400 106970 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۵۲
Bayer 15980 15.67T 15980 15980 16064 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
Deutsche Bank AG 3933.5 8.05T 3933.5 3928.5 3933.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
OTP Bank 18110 5.05T 18110 18110 18285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
Siemens AG 52300 3.17T 52300 52300 52300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۹
Lufthansa 2919.5 1.73T 2919.5 2863 2919.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Gedeon Richter 8755 1.63T 8755 8500 8755 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
MOL 2436 1.53T 2436 2426 2436 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
BASF 22350 605.77B 22350 22350 22350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
Magyar Telekom 427 435.86B 427 427 436 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
Budapest Electricity 33000 200.46B 33000 32800 33000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۸
Opus Global 253 172.53B 253 250 253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
4iG 1010 99.33B 1010 1010 1034 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
EMASZ 30000 91.51B 30000 29800 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۸
Masterplast 4490 64.64B 4490 4490 4620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 254 63.93B 254 254 254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۴۲
Takarek Mortgage Bank 578 62.56B 578 578 578 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۵۸
SunDell Estate Nyrt 37400 44.69B 37400 37400 37400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۵۳
Waberers 2400 41.57B 2400 2400 2470 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
AutoWallis 120 38.92B 120 120 126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3760 37.91B 3760 3760 3780 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Zwack Unicum Likoripari 16600 33.20B 16600 16500 16600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
CIG Pannonia 322.5 30.30B 322.5 322.5 326.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Alteo Energiaszolgaltato 1395 27.04B 1395 1395 1395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
ANY 1615 23.17B 1615 1615 1630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Raba 1570 20.96B 1570 1560 1570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Duna House 450 15.24B 450 450 450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
PannErgy 900 15.01B 900 894 900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
Plotinus 429.5 14.33B 429.5 426 429.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Appeninn 295 13.97B 295 290 295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Kulcs Soft Szamitastechnika 1840 11.04B 1840 1800 1840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
DM KER Nyrt 67 8.46B 67 67 67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۵۲
Gloster Infokommunikacios Nyrt 4940 8.08B 4940 4900 4940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Est Media Vagyonkezelo Nyrt cs a 74 7.53B 74 74 74.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Megakran Kereskedelmi es Szolgaltato Nyrt 8.95 6.96B 8.95 8.75 9.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
Forras Vagyonkezelesi Befektetesi 1330 6.65B 1330 1330 1330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۵۸
OTT One Nyrt 149.2 5.35B 149.2 149.2 149.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۴
Set Group Nyrt 50.6 3.61B 50.6 49.8 50.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۹
ENEFI 379 3.41B 379 379 379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی