شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 07:29:04
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

305
قیمت روز
2 (0.66%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:19
20 (7.02%)
تغییر ۳ ماهه
25 (8.93%)
تغییر ۶ ماهه
63 (26.03%)
نوسان سالیانه

Hang Seng

24,300
قیمت روز
330 (1.38%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:01:22
24,300 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
24,300 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
24,300 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mansion International 0.102 47.07M 0.119 0.102 0.119 0.01 6.86% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Neway 0.184 46.67M 0.174 0.174 0.184 0.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Jia Group Holdings 0.054 46.44M - 0.054 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Grand Peace Group 0.05 46.14M - 0.047 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Vertical Intl 0.057 45.60M 0.058 0.057 0.058 0.00 3.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Sun Cheong Creative Development 0.084 45.36M 0.085 0.084 0.085 0.00 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Zhicheng Tech 0.112 44.80M 0.113 0.112 0.113 0.01 13.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Winning Tower 0.032 44.80M - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Shanxi Changcheng Microlight 0.145 44.78M - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
UBA Investments 0.035 44.51M - 0.035 0.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۱۶
Sunlight 1977 0.054 43.20M - 0.054 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Bao Shen 0.1 42.00M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۸
Noble Engineering 0.07 42.00M - 0.063 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۹
Guru Online 0.025 41.68M - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۱۶
Feishang Non-metal Materials Tech 0.062 41.58M 0.059 0.059 0.062 0.00 6.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
China CBM Co 0.031 40.90M - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Tai Kam Holdings 0.051 40.80M - 0.051 0.051 0.00 3.92% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Novacon Technology Group 0.099 40.00M - 0.099 0.099 0.00 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Lai Group 0.05 40.00M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
EDICO Holdings 0.04 40.00M - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Larry Jewelry Intl 0.011 39.80M - 0.011 0.011 0.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
DCB Holdings 0.123 39.36M - 0.123 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۱۶
Chinese Strategic 0.14 39.35M 0.134 0.134 0.14 0.01 7.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Prime Intelligence Solutions 0.049 39.20M - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۱۶
Sling Group 0.07 39.20M - 0.066 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۹
Shen You 0.049 39.20M - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
Sau San Tong Holdings 0.052 39.03M 0.053 0.052 0.053 0.00 5.77% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Tasty Concepts 0.079 38.50M 0.078 0.078 0.079 0.00 2.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Rosan Resources 0.037 38.49M - 0.035 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۹
Pak Wing 0.048 38.40M - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Man Shing Global 0.064 38.40M - 0.064 0.064 0.01 8.47% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Classified 0.085 37.91M - 0.085 0.085 0.00 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Wan Cheng Metal Packaging 0.093 37.20M - 0.093 0.093 0.01 5.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
China Demeter Financial 0.24 36.73M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Wealth Glory 0.175 35.95M - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۸
Roma 0.265 35.78M - 0.265 0.265 0.02 6.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۹
Future Data 0.089 35.60M 0.083 0.083 0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
HMV Digital China 0.13 35.28M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Unity Investments 0.185 34.45M - 0.18 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۸
Miko Intl 0.035 34.44M - 0.035 0.035 0.00 6.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی