شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

363
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:30
49 (15.61%)
تغییر ۳ ماهه
74 (25.61%)
تغییر ۶ ماهه
95 (35.45%)
نوسان سالیانه

Hang Seng

24,458
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 14:04:30
844 (3.58%)
تغییر ۳ ماهه
24,458 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
24,458 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HPC 0.077 123.20M - 0.077 0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
ITE 0.031 35.17M - 0.03 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Alco 0.151 109.21M - 0.15 0.151 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Satu 0.06 60.00M - 0.059 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Chuan 0.094 97.43M - 0.091 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Daido 0.03 72.97M - 0.025 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Major 0.038 126.39M - 0.035 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Neway 0.255 64.68M - 0.25 0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Takbo 0.2 80.00M - 0.194 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
e-Kong 0.095 99.78M - 0.095 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Vistar 0.072 86.40M - 0.069 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Gameone 0.26 41.60M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Hyfusin 0.06 66.00M - 0.06 0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Al Group 0.051 36.06M - 0.05 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Heng Hup 0.11 108.00M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
HKC Intl 0.078 97.14M - 0.077 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
HNA Tech 0.42 127.83M - 0.415 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Hon Corp 0.109 62.78M - 0.109 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
KML Tech 0.26 104.00M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Shen You 0.051 61.20M - 0.05 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Wang Tai 0.15 45.38M - 0.145 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
WT Group 0.092 92.00M - 0.084 0.092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Acme Intl 0.28 143.00M - 0.28 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Addchance 0.017 107.08M - 0.016 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
BCI Group 0.14 112.00M - 0.138 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Byleasing 0.49 132.30M - 0.49 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
I century 0.162 64.80M - 0.161 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Kin Shing 0.073 109.50M - 0.07 0.073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Lai Group 0.097 77.60M - 0.097 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Luen Wong 0.094 29.33M - 0.094 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Medicskin 0.138 55.99M - 0.13 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Miko Intl 0.041 40.34M - 0.039 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Sino-Life 0.13 96.53M - 0.128 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
SK Target 0.074 50.93M - 0.073 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
B & S Intl 0.355 142.00M - 0.355 0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Basetrophy 0.058 58.00M - 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Culturecom 0.094 130.72M - 0.09 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Nomad Tech 0.1 52.80M - 0.099 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
Sheng Yuan 0.026 99.31M - 0.026 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
13 Holdings 0.108 109.40M - 0.106 0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی