یونان
یونان

FTSE/Athex 20

897
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 19:02:54
119 (15.30%)
تغییر ۳ ماهه
309 (52.53%)
تغییر ۶ ماهه
293 (48.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sidma Steel Products 0.243 10.87M 0.243 0.243 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nafpaktos Textile Industry SA 0.94 10.82M 0.94 0.92 0.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Kyriakoulis 1.36 10.33M 1.36 1.36 1.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
N Varveris Moda Bagno SA 0.52 9.78M 0.52 0.5 0.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Alpha Trust Andromeda Investment Trust 24.8 9.71M 24.6 24.4 24.8 0.60 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Elgeka 0.29 9.20M 0.29 0.29 0.311 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Medicon Hellas SA 2.08 9.19M 2.08 2.08 2.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Teletypos Television Programmes 0.06 9.07M 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Anonymous Shipping Company of Crete 0.07 8.86M 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۲
Anonymous Shipping Company of Crete 0.08 8.86M 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Select Textile 0.17 8.80M 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Kordellou 0.39 8.28M 0.39 0.386 0.398 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Domiki Kritis 0.52 8.26M 0.51 0.51 0.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Sfakianakis R 0.34 8.07M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۸:۰۳
Anonymous Shipping Co of Crete 0.041 7.75M 0.041 0.04 0.042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Optronics Technologies 2.38 7.67M 2.38 2.2 2.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Interwood Xylemporia ATENE 0.21 7.49M 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۴۳
Interwood Xylemporia ATENE 0.35 7.49M 0.35 0.32 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۶
Quality and Reliability SA 0.268 7.33M 0.268 0.265 0.268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Bioter 0.4 7.00M 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۲
MLS Multimedia 0.57 6.90M 0.57 0.565 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۴۸
Intertech SA 0.816 6.87M 0.816 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
CNL Capital EKES AIFM 8.6 6.75M 8.6 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۷:۳۶
Doppler 0.62 6.47M 0.62 0.62 0.62 0.01 1.64% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
House of Agriculture Spirou 0.21 6.34M 0.21 0.21 0.21 0.01 4.76% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Bitros Holding 0.35 5.99M 0.35 0.35 0.35 0.03 8.57% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
CPI 0.6 5.89M 0.58 0.58 0.6 0.01 1.69% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Attica Publications 0.37 5.66M 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۶
Akritas SA 0.432 5.62M 0.432 0.432 0.432 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Wool Industry Tria Alfa 3.36 5.36M 3.36 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۲۱:۳۶
Unibios 0.329 5.13M 0.329 0.324 0.329 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Proodeftiki Technical Co 0.21 5.11M 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Flour Mills C Sarantopoulos 1.12 5.02M 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۴۳
Logismos Information Systems 1.06 4.93M 1.06 1.04 1.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
Haidemenos 0.6 4.92M 0.66 0.6 0.66 0.01 1.69% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Fieratex 0.44 4.80M 0.44 0.44 0.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Euroconsultants SA 0.43 4.78M 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
LanaKam 0.81 4.72M 0.81 0.8 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۳۵
Vidavo 5 4.67M 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۷:۳۶
VIS Containers Manufacturing 0.87 4.67M 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی